Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Informácie o funkcii Zoskupovanie podľa obsahu

Zoskupovanie podľa obsahu umožňuje zoskupiť obsah do logickej štruktúry, ktorá odráža, ako uvažujete o svojich webových stránkach alebo aplikácii. Potom môžete okrem vykonania hĺbkovej analýzy podľa jednotlivých adries URL, názvov stránok alebo názvov obrazoviek aj zobraziť a porovnať zhromaždené metriky. Môžete napríklad zobraziť súhrnný počet zobrazení stránok pre všetky stránky v skupine ako Muži/Košele a potom prejsť na hĺbkovú analýzu podľa jednotlivých adries URL a názvov stránok.

Začnete vytvorením skupiny podľa obsahu (kolekcie obsahu). Na webových stránkach elektronického obchodu, ktoré sa zaoberajú predajom oblečenia, môžete napríklad vytvoriť skupiny pre mužov, ženy a deti (Muži, Ženy, Deti). Potom môžete v rámci každej skupiny vytvoriť obsah ako Košele, Nohavice, Bundy. To vám umožní porovnať zhromaždené štatistiky pre každý typ oblečenia v rámci skupiny (napr.: Pánske košele v. Pánske nohavice v. Pánske bundy). Umožní vám to taktiež vykonať hĺbkovú analýzu v rámci každej skupiny a zobraziť vzájomné porovnanie jednotlivých stránok venovaných košeliam. Napríklad: Muži/Kosele/Polokosele/index.html v. Muži/Kosele/OblekoveKosele/index.html.

Ak chcete zobraziť zhromaždené údaje o predaji podľa oddelenia, potom môžete vytvoriť skupinu s názvom Oddelenie a v rámci tejto skupiny vytvoriť obsah pre mužov, ženy a deti (Muži, Ženy, Deti).

Môžete vytvoriť najviac päť Zoskupení podľa obsahu. Obmedzenie týkajúce sa počtu skupín podľa obsahu, ktoré v rámci nich môžete vytvoriť, neexistuje.

Obsah môžete priradiť tromi spôsobmi:

  • Zoskupenie podľa kódu sledovania (úpravou kódu sledovania na každej webovej stránke):

    Pridajte jeden riadok kódu, ktorý identifikuje indexové číslo obsahu a skupinu podľa obsahu, do ktorej príslušný obsah patrí.
  • Zoskupenie pomocou extrakcie (extrahovaním obsahu na základe adresy URL alebo názvu stránky)

    Pomocou regulárneho výrazu identifikujte úplnú alebo čiastočnú adresu URL, názov stránky alebo názov obrazovky.
  • Zoskupenie pomocou definícií pravidiel:

    Použitím editora pravidiel vytvorte jednoduché pravidlá na identifikovanie obsahu.

Môžete použiť jednu, dve, prípadne všetky tri uvedené metódy. Ak použijete viac ako jednu metódu, služba Analytics pridá obsah do skupin na základe prvej zhody. Služba Analytics najprv vyhodnotí kód sledovania, potom zistí, či ste definovali nejaké regulárne výrazy, a nakoniec či ste konfigurovali nejaké pravidlá. V rámci pravidiel vyhodnocuje služba Analytics pravidlá postupne podľa ich poradia.

Rovnaký obsah môžete zahrnúť do viacerých skupín.

Zoskupovanie podľa obsahu nie je retroaktívne. Skupiny podľa obsahu, ktoré vytvoríte, platia až od dátumu ich vytvorenia.

Zoskupenia podľa obsahu vytvoríte na úrovni zobrazenia v ponuke Správca > <zobrazenie> > Zoskupovanie podľa obsahu.

Približne 24 hodín po vytvorení skupiny podľa obsahu sa začnú zobrazovať príslušné údaje vo vašich prehľadoch.

Štatistiky funkcie Zoskupovanie podľa obsahu v prehľad

Štatistiky funkcie Zoskupovanie podľa obsahu sú k dispozícii v prehľadoch zameraných na obsah, ktoré ponúkajú Zoskupenie podľa obsahu ako primárnu dimenziu.

Skupinu podľa obsahu môžete tiež použiť ako dimenziu vo vlastných prehľadoch.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false