Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Grupowanie treści – informacje

Grupowanie treści pozwala porządkować treści w logiczną strukturę, która odzwierciedla sposób, w jaki postrzegasz swoją witrynę lub aplikację, a następnie wyświetlać i porównywać zbiorcze dane według nazwy grupy oprócz możliwości analizy poszczególnych adresów URL, tytułów stron lub ekranów. Możesz na przykład wyświetlić łączną liczbę odsłon stron w grupie Mężczyźni/Koszule, a następnie przejść do analizy danych dla poszczególnych adresów URL lub tytułów stron.

Zacznij od utworzenia Grupy treści, czyli zbioru treści. Na przykład w witrynie e-commerce, w której sprzedajesz odzież, możesz utworzyć grupy: Mężczyźni, Kobiety i Dzieci. Następnie w ramach każdej z nich możesz utworzyć takie treści, jak Koszule, Spodnie i Kurtki. Pozwoli Ci to porównywać zbiorcze dane dla każdego rodzaju odzieży w ramach danej grupy (np. Koszule męskie – Spodnie męskie – Kurtki męskie). Możesz też przeanalizować wybraną grupę pod kątem skuteczności poszczególnych stron z Koszulami, np. Mężczyźni/Koszule/T-shirty/index.html i Mężczyźni/Koszule/KoszuleGarniturowe/index.html.

Jeśli chcesz porównać łączne wyniki sprzedaży według działów, możesz utworzyć grupę o nazwie Dział, a w niej następujące treści: Mężczyźni, Kobiety, Dzieci.

Możesz utworzyć maksymalnie pięć grupowań treści i dowolną liczbę grup treści w każdym z nich.

Istnieją trzy opcje przypisywania treści

  • Grupowanie według kodu śledzenia (zmiana kodu śledzenia na każdej stronie internetowej):

    Dodaj jeden wiersz kodu, który identyfikuje numer indeksu treści i grupę treści, do której ta treść należy.
  • Grupowanie za pomocą wyodrębniania (wyodrębnianie treści na podstawie adresu URL lub tytułu strony):

    Użyj wyrażenia regularnego, by zidentyfikować pełny lub częściowy URL, tytuł strony lub nazwę ekranu.
  • Grupowanie za pomocą definicji reguł:

    Za pomocą edytora reguł utwórz proste reguły do identyfikacji treści.

Możesz użyć jednej z tych opcji, dwóch lub wszystkich trzech. Jeśli używasz kilku opcji, Analytics dodaje treść do grupy na podstawie pierwszego dopasowania. Najpierw analizuje kod śledzenia, potem sprawdza, czy masz zdefiniowane wyrażenia regularne, a następnie – czy masz skonfigurowane reguły. Jeśli Analytics znajdzie reguły, analizuje je w kolejności.

Te same treści możesz umieścić w wielu grupach.

Grupowania treści nie można stosować wstecz. Grupy treści, które utworzysz, są ważne od dnia utworzenia.

Grupowanie treści tworzy się na poziomie widoku w sekcji Administrator > <Widok> > Grupowanie treści.

Dane pojawią się w raportach po około 24 godzinach od utworzenia grupy treści.

Statystyki grupowania treści w raportach

Statystyki grupowania treści są dostępne w raportach treści, w których jako wymiar podstawowy można ustawić Grupowanie treści.

Możesz też użyć grupy treści jako wymiaru w raportach niestandardowych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false