Om Innholdsgruppering

Med Innholdsgruppering kan du gruppere innhold i en logisk struktur som gjenspeiler hva du tenker om nettstedet ditt eller appen din. Deretter kan du se og sammenligne samlede beregninger etter gruppenavn, i tillegg til at du kan se mer detaljert informasjon om den enkelte nettadressen, sidetittelen eller det enkelte skjermnavnet. Du kan for eksempel se det samlede antallet sidevisninger for alle sidene i en gruppe som Herre/Skjorter/, og deretter kan du se mer detaljert informasjon om hver enkelt nettadresse eller sidetittel.

Du begynner med å lage en innholdsgruppe – en innholdssamling. På et netthandelsted der det for eksempel blir solgt klær, kan du eksempelvis lage grupper for herre, dame og barn. I hver gruppe kan du deretter lage innhold slik som Skjorter, Bukser, Yttertøy. Da kan du sammenligne den samlede statistikken for hver klestype i en gruppe (f.eks. Herreskjorter kontra Herrebukser kontra Yttertøy for herre). Da kan du også se detaljert informasjon for hver gruppe for å sammenligne resultatene for de forskjellige skjortesidene. Du kan for eksempel sammenligne resultatene for sidene Herre/Skjorter/T-skjorter/index.html og Herre/Skjorter/Dresskjorter/index.html.

Hvis du ønsker å sammenligne samlet salg etter avdeling, kan du lage en gruppe med navnet Avdeling, og i denne gruppen lager du innhold for herre, dame og barn.

Du kan lage opptil fem innholdsgrupperinger. Det er ingen grense for hvor mange innholdsgrupper du kan angi i hver av disse grupperingene.

Du kan tilordne innhold på tre måter:

  • Gruppér etter sporingskode (endre sporingskoden på hver nettside):

    Legg til én linje med kode som identifiserer indeksnummeret for innholdet og hvilken innholdsgruppe det aktueinnholdet tilhører.
  • Gruppér ved hjelp av uttrekking (trekk ut innhold på grunnlag av nettadressen eller sidetittelen):

    Bruk et regulært uttrykk for å finne en hel eller delvis nettadresse, sidetittel eller et helt eller delvis skjermnavn.
  • Gruppér ved hjelp av regeldefinisjoner:

    Bruk regelredigeringsprogrammet for å lage enkle regler for å identifisere innhold.

Du kan bruke én, to eller alle tre av disse metodene. Hvis du bruker mer enn én av metodene, blir innhold lagt til i en gruppe på grunnlag av det første treffet. I Analytics evalueres først sporingskoden, deretter om du har angitt noen regulære uttrykk, og til slutt om du har konfigurert noen regler. Eventuelle regler evalueres i rekkefølge.

Du kan bruke det samme innholdet i flere grupper.

Funksjonaliteten til Innholdsgruppering har ikke tilbakevirkende kraft. Innholdsgruppene du lager, er bare gyldige fra opprettelsesdatoen og fremover.

Du lager innholdsgrupperinger på datautvalgsnivå under Administrator > <Datautvalg> > Innholdsgruppering.

Omtrent et døgn etter at du har laget en innholdsgruppe kan du se de aktuelle dataene i rapportene dine.

Statistikk for innholdsgrupperinger i rapporter

Du finner statistikk for innholdsgrupperinger i innholdsrapportene som har Innholdsgruppering som hoveddimensjon.

Du kan også bruke Innholdsgruppe som dimensjon i egendefinerte rapporter.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?