מידע על קיבוץ תוכן

קיבוץ תוכן מאפשר לך לקבץ תוכן במבנה לוגי המשקף את האופן שבו אתה חושב על האתר או האפליקציה שלך, ולאחר מכן להציג ולהשוות ערכים מצטברים לפי שם קבוצה. בנוסף תוכל להציג פירוט של כתובת האתר, כותרת הדף או שם המסך הספציפיים. לדוגמה, תוכל להציג את המספר המצטבר של הצגות דף עבור כל הדפים הנכללים בקבוצה מסוימת, כגון ג/חולצות, ולאחר מכן להציג פירוט של כל כתובת אתר או כתובת דף.

כדי להתחיל, עליך ליצור קבוצת תוכן, שהיא אוסף של תוכן. לדוגמה, באתר מסחר אלקטרוני של מכירת בגדים, תוכל ליצור קבוצות של גברים, נשים וילדים. לאחר מכן, בתוך כל קבוצה, תוכל ליצור תוכן כגון חולצות, מכנסיים, הלבשה תחתונה. כך תוכל להשוות נתונים סטטיסטיים מצטברים לגבי כל סוג של ביגוד בתוך קבוצה מסוימת (למשל, חולצות גברים לעומת מכנסי גברים לעומת הלבשה תחתונה לגברים). תוכל גם להציג פירוט של כל קבוצה כדי לראות דפים מסוימים של חולצות בהשוואה זה לזה, לדוגמה, גברים/חולצות/חולצות טי/index‏.html לעומת גברים/חולצות/חולצות מחויטות/index‏.html.

אם ברצונך להשוות מכירות מצטברות לפי מחלקה, תוכל ליצור קבוצה בשם 'מחלקה', ובתוך קבוצה זו ליצור תוכן עבור גברים, נשים, ילדים.

ניתן ליצור עד חמישה קיבוצי תוכן. בתוך כל אחד מהם, אין הגבלה על מספר קבוצות התוכן שניתן להגדיר.

ניתן להקצות תוכן בשלוש דרכים:

  • (קיבוץ לפי קוד מעקב (שנה את קוד המעקב בכל דף אינטרנט:

    הוסף שורת קוד אחת המגדירה את מספר האינדקס של התוכן ואת קבוצת התוכן שאליה שייך תוכן זה.
  • קיבוץ באמצעות חילוץ (חלץ תוכן בהתבסס על כתובת אתר או כותרת דף)

    השתמש בביטוי רגולרי כדי לזהות כתובת אתר מלאה או חלקית, כותרת דף או שם מסך.
  • קיבוץ באמצעות הגדרות של כללים:

    השתמש בעורך הכללים כדי ליצור כללים פשוטים לזיהוי תוכן.

תוכל להשתמש באחת משיטות אלה, בשתיים מהן או בשלושתן. כאשר אתה משתמש ביותר משיטה אחת, Analytics מוסיף תוכן לקבוצה בהתבסס על ההתאמה הראשונה. Analytics מעריך תחילה את קוד המעקב, לאחר מכן בודק אם הגדרת ביטויים רגולריים כלשהם, ולאחר מכן אם הגדרת כללים כלשהם. בתוך כללים, Analytics מעריך את הכללים לפי הסדר.

תוכל לכלול אותו תוכן במספר קבוצות.

קיבוץ תוכן אינו רטרואקטיבי. קבוצות תוכן שאתה יוצר חוקיות רק מתאריך יצירתן והלאה.

יצירת קיבוצי תוכן מתבצעת ברמת התצוגה המפורטת, דרך 'ניהול' > <תצוגה מפורטת> > 'קיבוץ תוכן'.

כ-24 שעות לאחר היצירה של קבוצת תוכן, תוכל לראות נתונים אלה בדוחות שלך.

נתונים סטטיסטיים של קיבוצי תוכן בדוחות

נתונים סטטיסטיים של קיבוץ תוכן זמינים בדוחות התוכן המציעים את קיבוץ תוכן כמאפיין ראשי.

ניתן להשתמש בקבוצת תוכן גם כמאפיין בדוחות מותאמים אישית.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?