Beleid inzake het gebruik van uploadgegevens

Opmerking: Dit beleid inzake het gebruik van uploadgegevens is alleen van toepassing op gegevens die naar Google Analytics worden geüpload en is niet van toepassing op 'klantengegevens' zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Google Analytics (dat wil zeggen, gegevens die zijn verzameld via het gebruik van de Google Analytics-trackingcode).

Wanneer u gegevens uploadt naar Google Analytics (bijvoorbeeld via API of een handmatig geüpload CSV-bestand of Measurement Protocol) ('uploadgegevens'), geeft u Google (en de partijen met wie wij samenwerken) wereldwijd toestemming dergelijke uploadgegevens te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren en te wijzigen met het doel Google Analytics-services te bieden, binnen de grenzen van de bestaande servicevoorwaarden van Google Analytics. Voordat u gegevens uploadt, moet u zich ervan verzekeren dat u over de noodzakelijke rechten beschikt om ons deze toestemming te verlenen en om de uploadgegevens te gebruiken in Google Analytics. U uploadt geen gegevens waarmee Google individuele personen kan identificeren (zoals namen, burgerservicenummers, e-mailadressen of vergelijkbare gegevens) of gegevens waarmee een bepaald apparaat permanent wordt geïdentificeerd (zoals de unieke apparaat-ID van een mobiele telefoon als een dergelijke ID niet opnieuw kan worden ingesteld), zelfs niet in gehashte vorm.

Als u gegevens uploadt waarmee Google individuele personen kan identificeren, kan uw Google Analytics-account worden beëindigd en kunt u uw Google Analytics-gegevens kwijtraken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen