מדיניות השימוש בנתונים שהועלו

הערה: מדיניות השימוש בנתונים שהועלו חלה על נתונים המועלים ל-Google Analytics בלבד, ואינה חלה על "נתוני לקוח" כפי שהם מוגדרים בתנאים ובהגבלות של Google Analytics (כלומר נתונים שנאספו באמצעות קוד המעקב של Google Analytics).

בעת העלאת נתונים ל-Google Analytics (לדוגמה, באמצעות API או קובץ CSV או Measurement Protocol שהועלו ידנית) ("נתונים שהועלו"), אתה מעניק ל-Google (ולשותפים שלנו) רשיון כלל-עולמי להשתמש, לארח, לאחסן, לשכפל ולשנות נתוני העלאה כאלה במטרה לספק את שירות Google Analytics, בכפוך לתנאים ולהגבלות הקיימים של Google Analytics. ודא שאתה מחזיק בזכויות הנדרשות כדי להעניק לנו רישיון זה וכדי להשתמש בנתונים שהועלו באמצעות Google Analytics, לפני שתעלה אותם. אינך רשאי להעלות נתונים המאפשרים ל-Google לזהות משתמש כלשהו באופן אישי (כגון שמות, מספרי זהות, כתובות דוא"ל או כל מידע דומה אחר), או נתונים שמזהים באופן מוחלט מכשיר מסוים (כגון המזהה הייחודי של מכשיר טלפון, אם לא ניתן לאפס מזהה זה), גם אם הם מופיעים בצורתם המקוצרת.

אם תעלה נתונים המאפשרים ל-Google לזהות משתמש כלשהו באופן אישי, חשבון Google Analytics שלך עלול להיסגר והנתונים שלך ב-Google Analytics יאבדו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?