Innebörd av värdet (inte angivet)

(not set) är ett platshållarnamn som används i Analytics när det saknas information om den valda dimensionen. Orsakerna till att (not set) visas som ett dimensionsvärde varierar från rapport till rapport.

Innehåll i artikeln:

Annonseringsrapporter

Google Ads

Om (not set) visas i Google Ads-rapporter betyder det att webbplatsen eller appen som du spårar i Analytics-kontot får trafik från ett Google Ads-konto som inte är länkat till rapportvyn. Kontrollera om

 • automatisk taggning har aktiverats, men kostnadsdata tillämpas inte (se Data saknas i Google Ads-rapporter)
 • det finns en omdirigering i webbadressen
 • parametern gclid modifieras eller tas bort från annonsen (se CPC-data hämtas inte)
 • manuellt taggade webbadresser saknar en parameter.

Ibland kan information om ett klick gå förlorad trots att automatisk taggning har aktiverats. Det gör att platshållaren (not set) visas i stället för sökord, annonsinnehåll eller kampanjinformation som inte kunde samlas in.

Matchande sökfråga

Om (not set) visas i rapporterna Google Ads > Matchande sökfråga är det sannolikt att allt i avsnittet Google Ads är (not set) enligt beskrivningen ovan. Men om data rapporteras på rätt sätt i de vanliga Google Ads-rapporterna (Kampanjer och sökord) kan det finnas andra orsaker till att (not set) visas i rapporten Matchande sökfråga:

 • Trafik i Googles Display-nätverk (sådan trafik är inte kopplad till en sökfråga och visas som (not set)).
 • Manuellt taggade kampanjer (rapporten kan bara användas med automatiskt taggad trafik).
 • Ogiltiga klick visas som (not set).
 • I Google Ads-rapporten över söktermer visas alla termer som klassificeras som ”(andra söktermer)” som (not set).

Beteenderapporter

Webbplatsinnehåll > Målsidor

Om (not set) visas som ett värde för Målsida beror det i allmänhet på en session utan träffar på sid- eller skärmvisningsnivå.

Det kan förekomma sessioner som inte inbegriper en sid- eller skärmvisning men däremot en annan typ av interaktionsträff (till exempel en händelse- eller e-handelsträff). Du hittar exempel på sessioner med andra typer av träffar om du läser om skillnaden mellan ingångar och sessioner.

Du kan ta reda på vilken typ av träff som orsakar problemet med hjälp av det avancerade filtret (högst upp i datatabellen) och bara visa data om sid-/skärmvisningar som exakt matchar 0 i följande rapporter: Beteende > Händelser, Förvärv > Socialt > Plugin-program och Konverteringar > E-handel.

I de flesta fall är orsaken till problemet antingen ett dataurvalsfilter som tar bort specifika sid-/skärmvisningar, eller att spårning av sidvisningar på webbsidor eller spårning av skärmvisningar i Android-appar eller iOS-appar inte har införts.

Målgruppsrapporter

Teknik > Webbläsare och operativsystem > Skärmupplösning

Det är vanligt att skärmupplösningen med högst konverteringsfrekvens för e-handel anges med (not set). Dessutom kan e-handelsfrekvensen ofta anges som (not set) för följande dimensioner:

 • Flash-version (om Flash har inaktiverats i webbläsarinställningarna)
 • Skärmfärg
 • Språk (i demografirapporter)

I allmänhet är de här trafiksegmenten små och inte statistiskt signifikanta.

Övriga rapporter

Anpassade rapporter

När du väljer en dimension som är kopplad till trafikkällor (till exempel Kampanj) i en anpassad rapport, används dimensionen på alla sessioner i kontot, inte bara på trafik från betalda sökningar (kallas ofta CPC). Sessioner som inte är kopplade till kampanjinformation (till exempel direkttrafik och hänvisningstrafik) rapporteras därför under (not set). Du ser ett liknande resultat om du väljer rapporten Alla kampanjer under Förvärv i stället för rapporten Kampanjer under Förvärv > Google Ads.

Det bästa sättet att få den här informationen är inte att skapa en anpassad rapport, utan att använda ett avancerat segment i den aktuella rapporten.

Besökarflöde

På samma sätt som i de anpassade rapporterna kan du om du väljer en dimension som Kampanj i Besökarflöde se värdet (not set) i kanalsökvägen. Anledningen är att det saknas kampanjinformation i alla sessioner från direkt trafik och hänvisningstrafik. Observera att (alla övriga kampanjkällor) + (not set) = totalt antal sessioner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?