Betekenis van de waarde (not set)

(not set) is de naam van een tijdelijke aanduiding die Analytics gebruikt om aan te geven dat er geen gegevens zijn ontvangen voor de dimensie die u heeft geselecteerd. De redenen waarom (not set) wordt weergegeven als dimensiewaarde, verschillen afhankelijk van het rapport.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Advertentierapporten

Google Ads

Als (not set) wordt weergegeven in uw Google Ads-rapporten, betekent dit dat de website of app die u in het Analytics-account bijhoudt, verkeer ontvangt van een Google Ads-account dat niet aan de rapportageweergave is gelinkt. Controleer het volgende:

In een enkel geval kunnen gegevens over een klik verloren gaan ondanks dat autotagging is ingeschakeld. Als gevolg hiervan ziet u soms vermeldingen met de waarde (not set) in plaats van gegevens over het zoekwoord, de advertentiecontent of de campagnegegevens, omdat deze niet konden worden verzameld.

Overeenkomstige zoekopdracht

Als (not set) wordt weergegeven in uw rapporten voor Google Ads > Overeenkomstige zoekopdracht, krijgt waarschijnlijk alles in het gedeelte Google Ads de waarde (not set), zoals hierboven beschreven. Als in de gewone Google Ads-rapporten (Campagnes en Zoekwoorden) de gegevens echter wel correct worden weergegeven, zijn er andere redenen waarom (not set) wordt weergegeven in het rapport 'Overeenkomstige zoekopdracht'.

  • Google Display Netwerk-verkeer (er is geen zoekopdracht aan dit verkeer gekoppeld en dus wordt (not set) weergegeven)
  • Handmatige getagde campagnes (dit rapport werkt alleen voor automatisch getagd verkeer)
  • Ongeldige klikken worden weergegeven als (not set)
  • In het rapport Google Ads-zoektermen worden alle termen die zijn geclassificeerd als '(andere zoektermen)', gerapporteerd als (not set).

Rapporten over het gedrag

Site-inhoud > Bestemmingspagina's

Als (not set) wordt weergegeven als waarde voor Bestemmingspagina, komt dat meestal door een sessie zonder hits op pagina- of schermweergaveniveau.

Het is mogelijk een sessie te hebben zonder pagina- of schermweergave, maar met een ander type interactiehit (zoals hits van het type 'Gebeurtenis' of 'E-commerce'). Voor enkele voorbeelden van sessies met verschillende typen hits bekijkt u het artikel over het verschil tussen instappunten en sessies.

Als u wilt bepalen welk type hit het probleem veroorzaakt, gebruikt u het geavanceerde filter (boven aan de gegevenstabel) om de gegevens in de volgende rapporten te beperken tot pagina-/schermweergaven die exact overeenkomen met 0: Gedrag > Gebeurtenissen, Acquisitie > Sociaal > Plug-ins en Conversies > E-commerce.

In de meeste gevallen is de oorzaak een weergavefilter dat specifieke pagina-/schermweergaven verwijdert of omdat er geen paginaweergaven van webpagina's of schermweergaven van Android- of iOS-apps worden bijgehouden.

Doelgroeprapporten

Technologie > Browser en besturingssysteem > Schermresolutie

Vaak wordt voor de schermresolutie met het hoogste e-commerceconversiepercentage de waarde (not set) weergegeven. Daarnaast is het mogelijk dat voor een groot aantal e-commerceconversiepercentages met de waarde (not set) wordt weergegeven voor deze dimensies:

  • Flash-versie (dit gebeurt als Flash is uitgeschakeld in de webbrowserinstellingen)
  • Schermkleur
  • Taal (in het rapport 'Demografie')

Deze verkeerssegmenten zijn doorgaans klein en statistisch gezien dus niet significant.

Andere rapporten

Aangepaste rapporten

Wanneer u een verkeersbrongerelateerde dimensie (zoals Campagne) in een aangepast rapport selecteert, wordt de dimensie toegepast op alle sessies in het account en niet alleen op betaald zoekverkeer (vaak CPC genoemd). Daarom worden sessies waaraan geen campagnegegevens zijn gekoppeld (bijvoorbeeld direct verkeer, verwijzingsverkeer), weergegeven onder (not set). U ziet iets soortgelijks als u het rapport Alle campagnes onder Acquisitie selecteert in plaats van het rapport Campagnes onder Acquisitie > Google Ads.

De beste manier om aan deze gegevens te komen is niet door een aangepast rapport te maken, maar door een geavanceerd segment te gebruiken in het specifieke rapport.

Bezoekersstroom

Wanneer u in de bezoekersstroomrapporten een dimensie zoals Campagne selecteert, is het mogelijk dat net als bij aangepaste rapporten (not set) wordt weergegeven in het trechterpad, omdat sessies via direct verkeer en verwijzingsverkeer geen campagnegegevens bevatten. Merk op dat (alle andere campagnebronnen) + (not set) = totaal aantal sessies.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?