Аналіз демографічних показників і даних про інтереси

Дослідіть склад аудиторії та зосередьте увагу на важливих користувачах.

Знаючи демографічний склад своєї аудиторії, а саме її стать, вік та інтереси, ви краще зрозумієте, який вміст потрібно створювати для оголошень, які медійні рекламні ресурси купувати та які типи аудиторій вибирати для кампаній маркетингу й ремаркетингу.

Звіти про демографічні показники й інтереси не можна використовувати у вікнах функції User ID.
Зміст

Звіти про демографічні показники й інтереси

Щоб відкрити звіти про демографічні показники та інтереси, виконайте наведені нижче дії.

  1. Увійдіть у Google Analytics.
  2. Відкрийте потрібне представлення даних.
  3. Натисніть Звіти.
  4. Виберіть Аудиторія > Демографічні показники або Аудиторія > Інтереси.

 

Як зрозуміти склад аудиторії (стать, вік, інтереси)

Використовуйте звіт "Демографічні показники: огляд", щоб мати загальне уявлення про свою аудиторію (співвідношення чоловіків і жінок), а також докладніше вивчати її.

У цьому прикладі:

  • співвідношення чоловіків і жінок серед користувачів становить 2:1;
  • таке ж співвідношення 2:1 спостерігається між віковою групою "18–34" і рештою вікових груп разом.

Звіт "Демографічні показники: огляд", відсоткові дані вікового та гендерного складу аудиторії.

Якщо для деталізації вибрати параметр "Стать" з уточненням "Чоловіча", можна побачити, що співвідношення вікових категорій зберігається для вибраної статі.

Чоловіча аудиторія, поділена за віковими категоріями.

У цьому прикладі наявне співвідношення 2:1 між чоловіками віком 18–34 років і рештою чоловіків.

Щоб переглянути дані для параметра Інша категорія, розгорніть деталізацію для кожної вікової групи. У цьому випадку найпопулярнішою для обох найчисленніших вікових груп виявилась категорія "Мистецтво та розваги", тоді як друга й третя за популярністю категорії для цих вікових груп різняться.

Чоловіча аудиторія, поділена за віковими групами та категоріями інтересів.

 

Націлювання на важливі аудиторії

Демографічні показники важливих і потенційно важливих клієнтів допоможуть краще націлювати кампанії та створювати аудиторії для ремаркетингу. Для сайту електронної комерції варто визначити групи користувачів із найвищим коефіцієнтом трансакцій або показником доходу. Якщо сайт орієнтований на певний вміст, варто визначити групи користувачів із найвищим показником залучення (наприклад, за тривалістю сеансу чи кількістю переглянутих сторінок або екранів за сеанс).

Звіти "Вік", "Стать" та "Інтереси" містять показники залучення й конверсій. Почніть із будь-якого з цих звітів, щоб отримати уявлення про важливих для вас клієнтів.

У цьому прикладі зі звіту "Вік" зрозуміло, що групи користувачів віком 18–24 і 25–34 років спільно становлять більшість користувачів, проте віковий сегмент 25–34-річних забезпечує найбільшу частину доходу та має найвищий коефіцієнт конверсій.

Звіт "Вік", дохід за віковою групою.

Якщо деталізувати цю вікову групу щодо розподілу за статтю, можна побачити меншу відмінність в обсязі сеансів (3:1 на користь чоловіків), але набагато більшу розбіжність у розмірі доходу (58:1). Співвідношення коефіцієнтів конверсій для чоловіків і жінок становить 2:1, але розмір доходу за трансакцію становить 9:1 на користь користувачів-чоловіків.

Звіт "Стать"; вікову групу 25–34-річних поділено за статтю.

Отже, у цьому прикладі найважливішими користувачами є 25–34-річні чоловіки.

Наступний крок – визначення категорій інтересів, які мають найвищий показник конверсії. Наприклад, ви можете з’ясувати, що технофіли, меломани, телефанати, фанати новин, геймери та фотографи-любителі спільно становлять групу користувачів, які приносять вам найбільший дохід. Отже, вам варто зосередитися на аудиторії 25–34-річних чоловіків із такими інтересами.

Звіт "Споріднені категорії", дохід за категоріями.

Можна ще детальніше розглянути кожну з цих категорій, щоб глибше вивчити відмінності за віком і статтю. Розгляньте детальніше фанатів новин і завзятих читачів, оскільки на цих користувачів припадає переважна більшість доходів і найвищий коефіцієнт конверсій.

Звіт "Вік", категорію "Фанати новин і завзяті читачі" поділено за віком.

У цьому випадку на сегмент 25–34-річних фанатів новин і завзятих читачів припадає переважна більшість доходів і найвищий коефіцієнт конверсій. Ви можете деталізувати цю вікову групу за гендерним розподілом.

Попередні висновки підтверджуються: у цьому сегменті чоловіки витрачають більше, ніж жінки, у співвідношенні 79:1.

Завдяки отриманій інформації можна націлювати кампанії та створювати аудиторії для найважливіших демографічних груп.

 

Скорочення витрат на неважливі аудиторії

Для пошуку неважливих аудиторій можна використовувати ті ж види аналізу, що й для пошуку важливих аудиторій, але замість високих показників доходу й коефіцієнтів конверсій шукати низькі.

Визначивши категорії неважливих клієнтів, можна виключити їх з аудиторії, якій показуються ваші оголошення.

 

Сегментування звітів відповідно до напрямків діяльності

У двох наведених вище прикладах показано, як на макрорівні аналізувати користувачів за допомогою цих звітів. У наступних прикладах пояснюється, як використовувати сегменти для аналізу користувачів на мікрорівнях у контексті вашого бізнесу. Дані аналізуються з точки зору компаній електронної комерції, яким потрібно знати, які товари купують користувачі, а також із точки зору видавців, для яких важливим є розуміння типів вмісту, що переглядається користувачами під час сеансів.

Електронна комерція

Якщо ви займаєтесь електронною комерцією, можна створити сегменти за такими параметрами, як Продукт, Категорія продукту, Бренд продукту або Ідентифікатор товарної позиції продукту, щоб аналізувати демографічний склад покупців.

Сегмент користувачів, для якого вибрано один товар – сонцезахисні окуляри (Malibu Sunglasses)

Застосуйте цей сегмент до звіту "Демографічні показники: огляд".

Сегмент користувачів, для якого вибрано сеанси, пов’язані з користувачами, котрі придбали один товар – сонцезахисні окуляри (Malibu Sunglasses)

Можна також переглянути розподіл за віком і статтю для основного показника Сеанси (ініційовані користувачами, які купили один товар).

Відкрийте звіт "Демографічні показники: вік", щоб побачити пов’язані показники – "Джерела трафіку", "Поведінка" та дані про конверсії електронної комерції.

Показники "Джерела трафіку", "Поведінка" та "Конверсії" для користувачів, які купили один товар – сонцезахисні окуляри (Malibu Sunglasses)

Застосувавши цей сегмент, можна визначити категорії важливих і неважливих користувачів для певного товару у звітах "Демографічні показники" й "Інтереси".

Видавці

Якщо ви продаєте місце під рекламу на своєму сайті, варто повідомляти рекламодавцям, які саме користувачі переглядають ваші сторінки та скільки часу вони на це витрачають. Це можна визначити за допомогою таких показників, як Сеанси, Показник відмов, Сторінок за сеанс і Середня тривалість сеансу.

Наприклад, якщо ваш сайт присвячений певному стилю життя та містить розділ із такими товарами, як сумки й електронні пристрої, можна створити сегмент на основі сеансів, щоб виокремити трафік до відповідних сторінок.

Сегмент на основі сеансів, для якого вибрано одну категорію або каталог сторінок

Ви можете легко створити сегмент, який виокремить трафік до однієї сторінки.

Застосуйте цей сегмент до звіту "Демографічні показники: огляд".

Сегмент на основі сеансів, для якого виокремлено користувачів, котрі переглядали одну категорію або каталог сторінок

Можна також побачити розподіл за віком і статтю для користувачів, сеанси яких включають перегляд цієї групи сторінок.

Відкрийте звіт "Демографічні показники: вік", щоб побачити пов’язані показники – "Джерела трафіку", "Поведінка" та дані про досягнуті конверсії.

Показники "Джерела трафіку", "Поведінка" та "Конверсії" для користувачів, які переглянули одну категорію або каталог сторінок

Застосувавши цей сегмент, у звітах "Демографічні показники" й "Інтереси" можна визначити категорії важливих і неважливих користувачів для певного вмісту.

 

Уточнення аудиторій ремаркетингу

Параметри Вік, Стать, Споріднені категорії, Ринкові сегменти та Інші категорії доступні для побудови сегментів, на основі яких створюються аудиторії ремаркетингу в системі Analytics.

За допомогою наведених вище прикладів звіту Analytics можна створити вказаний нижче сегмент, який стане основою аудиторії ремаркетингу Analytics для важливих клієнтів.

Конструктор сегментів, визначено параметри "Вік" і "Споріднені категорії".

Вік "25–34, 35–44"

Категорія спорідненості відповідає регулярному виразу "Технофіли|Меломани|Телефанати|Фанати новин і завзяті читачі|Геймери|Фотографи-любителі"

Основою списку ремаркетингу в Google Ads може стати будь-яке визначення аудиторії, виявлене у звітах Analytics.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?