Bật báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích

Trong bài viết này:

Để làm cho dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích có sẵn trong Analytics, bạn cần:

 1. Cập nhật Analytics để hỗ trợ Tính năng báo cáo quảng cáo.

  Khi bật Tính năng báo cáo quảng cáo, bạn cho phép Analytics thu thập thông tin bổ sung từ cookie DoubleClick (hoạt động web) và từ ID quảng cáo của thiết bị (hoạt động ứng dụng).
 2. Tuân thủ Chính sách tính năng quảng cáo Analytics.
 3. Bật báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích.

Bật báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích

Bạn có thể bật báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích từ tab Quản trị hoặc tab Báo cáo.

Để bật báo cáo từ tab Quản trị:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Điều hướng đến tài khoản và thuộc tính mà bạn muốn sử dụng dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích.
 4. Trong cột THUỘC TÍNH, nhấp vào Cài đặt thuộc tính.
 5. Trong Tính năng quảng cáo, đặt Bật báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích thành BẬT.
 6. Nhấp vào Lưu.

Để bật báo cáo từ tab Báo cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Điều hướng đến tài khoản, thuộc tính và chế độ xem nơi bạn muốn sử dụng dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Mở Đối tượng > Nhân khẩu học > Báo cáo tổng quan.
  Báo cáo tổng quan nhân khẩu học, Nhân khẩu học và Sở thích không được bật.
 5. Nhấp vào Bật (phía trên văn bản giới thiệu).

Bạn sẽ thấy dữ liệu trong báo cáo của mình trong vòng 24 giờ sau khi bật.

Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để bật Tính năng báo cáo quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?