Bài viết này trình bày về tài sản Universal Analytics. Loại tài sản này sẽ ngừng xử lý dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (đối với tài sản Analytics 360 là ngày 1 tháng 7 năm 2024). Hãy bắt đầu sử dụng tài sản Google Analytics 4 nếu bạn chưa từng dùng.

Bật báo cáo Nhân khẩu học và Các mối quan tâm

Nếu đã kích hoạt Google Tín hiệu, bạn không thể sử dụng tùy chọn kiểm soát để bật báo cáo Nhân khẩu học và Các mối quan tâm.
Nội dung trong bài viết này:

Để xem dữ liệu về Nhân khẩu học và Các mối quan tâm trong Analytics, bạn cần:

 1. Cập nhật Analytics để hỗ trợ Các tính năng báo cáo quảng cáo.

  Khi bật Các tính năng báo cáo quảng cáo, bạn cho phép Analytics thu thập thông tin bổ sung từ cookie DoubleClick (hoạt động trên web) và từ mã nhận dạng cho quảng cáo của thiết bị (hoạt động trong ứng dụng).
 2. Tuân thủ Chính sách về Tính năng quảng cáo của Analytics.
 3. Bật báo cáo Nhân khẩu học và Các mối quan tâm.

Bật báo cáo Nhân khẩu học và Các mối quan tâm

Bạn có thể bật báo cáo Nhân khẩu học và Các mối quan tâm từ thẻ Quản trị hoặc Báo cáo.

Cách bật báo cáo từ thẻ Quản trị:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Chuyển đến tài khoản và thuộc tính mà bạn muốn sử dụng dữ liệu Nhân khẩu học và Các mối quan tâm.
 4. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Cài đặt thuộc tính.
 5. Trong mục Tính năng quảng cáo, hãy đặt tùy chọn Bật báo cáo Nhân khẩu học và Các mối quan tâm thành BẬT.
 6. Nhấp vào Lưu.

Cách bật báo cáo từ thẻ Báo cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Chuyển đến tài khoản, thuộc tính và chế độ xem mà bạn muốn sử dụng dữ liệu Nhân khẩu học và Các mối quan tâm.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Mở Đối tượng > Nhân khẩu học > Báo cáo Tổng quan.
  Báo cáo Tổng quan về Nhân khẩu học, Nhân khẩu học và Các mối quan tâm chưa được bật.
 5. Nhấp vào Bật (phía trên văn bản giới thiệu).

Bạn sẽ thấy dữ liệu trong báo cáo của mình trong vòng 24 giờ sau khi bật.

Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để bật Các tính năng báo cáo quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
69256
false
false