Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Ako sa zobrazujú kampane služby Google Ads

Kampane sa v službe Analytics zvyčajne zobrazujú tak, ako ste ich konfigurovali v službe Google Ads. Ak napríklad v službe Google Ads premenujete Kampaň A na Kampaň B, jej názov sa zmení aj v službe Analytics a všetka návštevnosť sa pripíše názvu Kampaň B.

Existujú však dve výnimky:

  • Kampane premenované v službe Google Ads pred 1. aprílom 2009
    Zmeny v názvoch kampaní vykonané v službe Google Ads po 1. apríli 2009 sa automaticky prejavia vo vašich prehľadoch služby Analytics. Ak ste kampaň v službe Google Ads zmenili pred 1. aprílom 2009, v prehľadoch služby Analytics sa môžu zobraziť viaceré položky. Ak ste napríklad v službe Google Ads premenovali Kampaň A na Kampaň B pred 1. aprílom 2009, v službe Analytics uvidíte dve kampane: jednu pre Kampaň A s metrikami na základe návštevnosti pred zmenou názvu a jednu pre Kampaň B s metrikami na základe návštevnosti po zmene názvu.
  • Kampane premenované v službe Google Ads po povolení funkcie prepísania automatického značkovania v službe Analytics
    Ak ste v službe Analytics povolili funkciu prepísania automatického značkovania a potom premenujete kampaň v službe Google Ads, vaše prehľady služby Analytics budú obsahovať viaceré položky pre rovnakú kampaň (staré aj nové názvy kampane). Dôvodom je skutočnosť, že pri povolenej možnosti prepísania Monitora návštevnosti Urchin (UTM) zaznamená Analytics názov kampane v čase kliknutia v službe Google Ads a pripisuje návštevnosť názvu danej kampane bez ohľadu na to, ako je kampaň v súčasnosti pomenovaná.

Údaje sú k dispozícii len pre účty, ktoré sú aktuálne prepojené. Všetky predtým prepojené účty, ktoré majú údaje a viac nie sú prepojené, budú zhrnuté do jedného riadka s označením (not set). Ak teda máte viacero účtov Google Ads, ktoré sú prepojené s jedným účtom Analytics a odpojíte všetky účty Google Ads okrem jedného, v službe Analytics sa zobrazia:

  • presné údaje kampane pre prepojený účet;
  • (not set) pre všetky účty, pre ktoré existujú údaje, ale pre ktoré neexistuje žiadne aktívne prepojenie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false