Jak są wyświetlane kampanie Google Ads

Kampanie w Analytics są wyświetlane dokładnie tak, jak są skonfigurowane w Google Ads. Na przykład: jeśli w Google Ads zmienisz nazwę „Kampania A” na „Kampania B”, ta zmiana zostanie również odzwierciedlona w Analytics, a cały ruchu będzie tworzony w Kampanii B. Zmiany kampanii wprowadzane w Google Ads po 1 kwietnia 2009 są automatycznie odzwierciedlane w raportach Analytics.

Pamiętaj tylko, że w przypadku zmian kampanii wprowadzonych w Google Ads przed 1 kwietnia 2009 r. w raportach Analytics może pojawiać się kilka wpisów. Jeśli na przykład nazwa „Kampania A” została zmieniona w Google Ads na „Kampania B” przed 1 kwietnia 2009 r., to w Analytics będą widoczne dwie kampanie: jedna dla Kampanii A z danymi według ruchu sprzed zmiany nazwy i druga dla Kampanii B z danymi według ruchu po zmianie nazwy.

Dane są dostępne tylko dla kont, które są aktualnie połączone. Wszystkie konta, które były wcześniej połączone i na których są dane, a które teraz nie są połączone, będą zebrane w wierszu „(not set)”. Jeśli więc masz wiele kont Google Ads połączonych z jednym kontem Analytics i chcesz pozostawić połączone tylko jedno z nich, Analytics pokaże:

  • dokładne dane kampanii dla połączonego konta oraz
  • (not set)” dla wszystkich niepołączonych kont, na których są dane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?