Jak wyświetlają się kampanie Google Ads

Kampanie w Analytics wyświetlają się dokładnie tak, jak są skonfigurowane w Google Ads. Jeśli na przykład zmienisz nazwę „Kampania A” na „Kampania B” w Google Ads, jej nazwa zmieni się również w Analytics, a cały ruch zostanie przypisany do Kampanii B.

Istnieją jednak dwa wyjątki od tej reguły:

  • Nazwy kampanii zmienione w Google Ads przed 1 kwietnia 2009 r.
    Zmiany nazw kampanii wprowadzone w Google Ads po 1 kwietnia 2009 r. są automatycznie odzwierciedlane w raportach Analytics. W przypadku zmiany nazwy kampanii w Google Ads przed 1 kwietnia 2009 r. raporty Analytics mogą zawierać wiele wpisów. Jeśli na przykład zmieniono nazwę „Kampania A” na „Kampania B” w Google Ads przed 1 kwietnia 2009 r., w Analytics będą widoczne dwie kampanie: jedna dla Kampanii A z danymi opartymi na ruchu przed zmianą nazwy oraz druga dla kampanii B z danymi opartymi na ruchu po zmianie nazwy.
  • Nazwy kampanii zmienione w Google Ads po włączeniu funkcji zastępowania automatycznego tagowania w Analytics
    Po włączeniu funkcji zastępowania automatycznego tagowania w Analytics i zmianie nazwy kampanii w Google Ads raporty Analytics będą zawierać wiele wpisów dotyczących tej samej kampanii (zarówno pod starą, jak i nową nazwą). Dzieje się tak, ponieważ przy włączonej opcji zastępowania automatycznego tagowania tagowaniem ręcznym Analytics rejestruje nazwę kampanii w momencie kliknięcia w Google Ads i przypisuje ruch do tej nazwy kampanii, niezależnie od tego, jak aktualnie nazywa się dana kampania.

Dane są dostępne tylko dla kont, które są aktualnie powiązane. Wszystkie wcześniej powiązane konta, które zawierają dane i nie są już powiązane, zostaną zebrane w jednym wierszu zatytułowanym „(not set)”. Jeśli więc masz wiele kont Google Ads powiązanych z jednym kontem Analytics i odłączysz wszystkie konta Google Ads oprócz jednego, Analytics wyświetli:

  • dokładne dane kampanii dla powiązanego konta oraz
  • (not set)” dla wszystkich niepowiązanych kont, na których są dane.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?