Jak se zobrazují kampaně Google Ads

Ve službě Analytics se kampaně zobrazují přesně tak, jak jste je nakonfigurovali ve službě Google Ads. Pokud například ve službě Google Ads přejmenujete kampaň „A“ na kampaň „B“, změní se jméno i ve službě Analytics a veškerá návštěvnost bude připisována kampani B. Změny v kampaních provedené ve službě Google Ads po 1. dubnu 2009 se automaticky odrazí v přehledech Analytics.

Pokud jste však změnili kampaň ve službě Google Ads před 1. dubnem 2009, může se vám v přehledech Analytics zobrazit více záznamů. Pokud jste například ve službě Google Ads přejmenovali kampaň „A“ na „B“ před 1. dubnem 2009, budou se v Analytics zobrazovat dvě kampaně: jedna pro kampaň A, s metrikami na základě návštěvnosti před změnou názvu, další pak pro kampaň B, s metrikami na základě návštěvnosti po změně názvu.

Údaje jsou k dispozici pouze pro účty, které jsou aktuálně propojené. Všechny dříve propojené účty, pro něž existují údaje, ale které již nejsou propojené, budou agregovány do jediného řádku s označením „(not set)“. Máte-li tedy se účtem Analytics propojeno více účtů Google Ads a s výjimkou jediného je odpojíte, bude Analytics zobrazovat:

  • přesné údaje o kampaních pro propojený účet a
  • (not set)“ pro všechny účty, kde existují údaje, ale neexistuje aktivní propojení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?