Denne artikkelen handler om Universal Analytics, som skal avvikles. Det er viktig at du overfører innstillingene for Universal Analytics-området ditt til Google Analytics 4, ellers begynner du å miste data 1. juli 2023 (1. juli 2024 for Analytics 360-områder). Finn ut hvordan du overfører innstillinger.

Om Demografi- og Interesser-rapporten

Analysér brukere etter kjønn, aldersgruppe og interessekategorier.

I dataene om interesser og demografiske kategorier finner du informasjon om brukernes kjønn og aldersgruppe samt hvilke interesser de gir uttrykk for når du navigerer rundt på og handler på nettet.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Konfigurer Analytics slik at det vises data om interesser og demografiske kategorier

Før du kan se eller arbeide med data om interesser og demografiske kategorier i Analytics, må du

 1. slå på rapporteringsfunksjonene for annonsering for det aktuelle området
 2. aktivere Demografi- og Interesser-rapporten for området

Her henter Analytics dataene fra

Når du har oppdatert Analytics til å støtte rapporteringsfunksjonene for annonsering, samler Analytics inn data om interesser og demografiske kategorier fra disse kildene:

Kilde Gjelder for Vilkår Resultat
Tredjeparts DoubleClick-informasjonskapsel Bare nettleseraktivitet Informasjonskapselen er til stede Analytics samler inn eventuell demografisk og interessebasert informasjon som er tilgjengelig i informasjonskapselen
Annonserings-ID for Android Bare appaktivitet Du må oppdatere Analytics-sporingskoden i en Android-app slik at annonserings-ID-en* samles inn Analytics genererer en identifikator basert på ID-en som inneholder demografisk og interessebasert informasjon tilknyttet brukernes appaktivitet
iOS-identifikator for annonsører (IDFA) Bare appaktivitet Du må oppdatere Analytics-sporingskoden i en iOS-app slik at IDFA-en* samles inn Analytics genererer en identifikator basert på IDFA-en som inneholder demografisk og interessebasert informasjon tilknyttet brukernes appaktivitet

 

*Hvis du ikke samler inn annonserings-ID-en for Android eller IDFA-en for iOS, kan du ikke samle inn demografisk informasjon om appbrukerne.

Det kan hende at demografiske og interessebaserte data bare er tilgjengelige for en undergruppe av brukerne, og at dataene ikke gir et nøyaktig bilde av sammensetningen av trafikken. Analytics kan ikke samle inn demografisk og interessebasert informasjon uten at DoubleClick-informasjonskapselen eller enhetens annonserings-ID er til stede, eller dersom det ikke tas med noen aktivitetsprofil.

I diagrammene og den første raden i Økter-kolonnen i Oversikt-rapporten kan du se hvilken prosentandel av de samlede dataene dine som er representert (f.eks.: Aldersgruppe: 41,39 % av alle øktene).

Verken analytics.js eller AMP-sporing samler inn data om interesser eller demografiske kategorier.

Dimensjonene

Dimensjon Verdier
Aldersgruppe 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Kjønn Mann, Kvinne
Interessekategorier Defineres ut fra livsstil på linje med et TV-publikum – for eksempel Teknofile, Sportsinteresserte og Matlagingsentusiaster
Markedsaktuelt Interessert i å kjøpe et produkt
Andre kategorier Her er brukerne inndelt mest spesifikt. «Interessekategorier» omfatter for eksempel «Matelskere», mens «Andre kategorier» omfatter kategorien «Oppskrifter/Kjøkken/Øst-Asia.

Du kan se alle relevante Analytics-beregninger i konteksten av disse dimensjonene (f.eks. økter, inntekt, fluktfrekvens og transaksjoner).

Du kan opprette segmenter basert på disse dimensjonene, og med disse segmentene kan du så analysere data og opprette remarketingmålgrupper.

I noen geografiske områder finnes det begrenset dekning av interesser. Det kan hende det ikke finnes data for mange verdier av Interessekategorier, Markedsaktuelt og Andre kategorier. Det kan også hende at det finnes mindre data for Markedsaktuelt enn for Interessekategorier og Andre kategorier.

Standardrapporter

Det finnes sju standardrapporter:

 • Demografi – oversikt-rapporten: Her får du se fordelingen av økter (eller andre viktige beregninger) etter kjønn og aldersgruppe for området ditt. Økter er som standard den viktigste beregningen. Du kan også bruke % nye økter, Gj.sn. øktvarighet, Fluktfrekvens eller Sider per økt.
 • Aldersgruppe: Her blir Atferd-, Konverteringer- og Brukeranskaffelse-beregningen inndelt etter aldersgruppe. Hvis du ser på detaljert informasjon om en aldersgruppe, er informasjonen inndelt etter kjønn og så interesser. Dataene omfatter ikke aldersgrupper under 18 år.
 • Kjønn: Her blir Atferd-, Konverteringer- og Brukeranskaffelse-beregningen inndelt etter kjønn. Hvis du viser detaljert informasjon om et kjønn, ser du dataene inndelt etter kjønn og deretter interesser.
 • Interesser: Oversikt: Dette er fordelingen av økter (eller andre nøkkelberegninger) for området ditt etter de ti mest populære interessene i Interessekategorier, Markedssegmenter og Andre kategorier.
 • Interessekategorier (rekkevidde): Dette er Brukeranskaffelser-, Atferd- og Konverteringer-beregningene fordelt på interessekategorier.
 • Markedsaktuelt: Dette er Brukeranskaffelser-, Atferd- og Konverteringer-beregningene fordelt på Markedsaktuelt.
 • Andre kategorier: Her blir Atferd-, Konverteringer- og Brukeranskaffelse-beregningen inndelt etter andre kategorier.

Les artikkelen om hvordan du kan analysere data om interesser og demografiske kategorier

Egendefinerte rapporter

Du kan bruke dimensjonene for interesser og demografiske kategorier i egendefinerte rapporter. Du ønsker kanskje å bruke dimensjonen Kjønn og/eller Aldersgruppe for å angi konteksten for evalueringen av beregninger for netthandel, for eksempel Forhold mellom kjøp og produktdetaljvisning eller Produktinntekt per kjøp.

Du må slå på Annonseringsfunksjoner for området ditt før du får se data i egendefinerte rapporter.

Les artikkelen om aktivering av Demografi- og Interesser-rapporten.

Datataksonomi

«Interesser», «Markedssegment» og «Andre kategorier» er basert på en hierarkisk taksonomi som legges flat i Analytics. I «Andre kategorier» har vi for eksempel følgende:

 • Programvare
  • Internett-programvare
   • Internett-klienter og nettlesere

Dette blir tre separate kategorier i Analytics:

 • Programvare
 • Programvare / Internett-programvare
 • Programvare / Internett-programvare / Internett-klienter og -nettlesere

En enkelt økt kan klassifiseres i flere kategorier og dermed telles flere ganger i beregningene. Eksempel: En økt som kategoriseres som Programvare / Internett-programvare / Internett-klienter og -nettlesere, kan også plasseres i kategoriene Programvare / Internett-programvare og Programvare.

Selv om en økt kan registreres i flere interessekategorier, registreres den bare én gang i totalsummen øverst i kolonnen.

Finn ut mer om hvordan Google fastslår interessekategorier.

Datagrenser

Det brukes bestemte grenser for å hindre den som leser rapporten, i å utlede demografisk informasjon eller interesser for individuelle brukere. Når en rapport inneholder Aldersgruppe, Kjønn eller Interessekategori (som primær eller sekundær dimensjon eller som del av et anvendt segment), kan det hende at en av disse grensene gjelder, og at bestemte data holdes tilbake fra rapporten. Hvis det for eksempel er færre enn N forekomster av «Kjønn=mann» i en rapport, kan det være at data for verdien «mann» blir holdt tilbake.

Disse grensene er systemdefinerte, og du kan ikke justere dem.

I tillegg kan rapporteringsdata holdes tilbake fra rapporter ved forespørsler om demografisk informasjon i kombinasjon med brukeridentifikatorer, egendefinerte dimensjoner og visse felt med brukergenerert innhold, for eksempel User-ID, Client-ID og kilde/medium. Rapporteringsdata kan for eksempel holdes tilbake fra disse rapportene:

 • Oversikt over netthandel
 • Produktlisteresultater
 • Produktresultater
 • Salgsresultater

Hvis det er tatt i bruk en grense i en rapport, ser du en merknad om dette nedenfor tittelen på rapporten.

Målretting i Google Displaynettverk

I Analytics bruker du de samme alders-, kjønns- og interessekategoriene som i Google Ads for å målrette annonser mot brukere i Google Displaynettverk. Med dette samsvaret mellom produktene blir det enklere for deg som annonsør å utforske dataene i Analytics og deretter gjøre endringer i Google Ads på grunnlag av det du kommer frem til. Du kan for eksempel se hvordan atferden i appen din eller på nettstedet ditt varierer mellom brukersegmentene (har teknofile i aldersgruppen 25–34 år høyere konverteringsfrekvens enn teknofile i aldersgruppen 35–44 år?). Resultatene av disse undersøkelsene kan deretter danne grunnlaget for en finstemming av annonsemålrettingen din i Google Displaynettverk. Hvis teknofile mellom 25 og 34 har høyere konverteringsfrekvens enn de mellom 35 og 44, kan du bruke mer av annonsebudsjettet ditt på aldersgruppen 25–34.

Neste trinn

Aktivér Demografi- og Interesser-rapporten

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
69256
false