Om Demografi og Interesser-rapportene

Analysér brukere etter alder, kjønn og interessekategorier.

I demografiske og interessebaserte data finner du informasjon om brukernes aldersgruppe og kjønn samt interesser som kan utledes fra reise- og kjøpsaktivitetene deres på nettet.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Konfigurer Analytics for å vise data om demografisk informasjon og interesser

Før du kan se eller arbeide med data om demografisk informasjon og interesser i Analytics, må du gjøre følgende:

 1. Slå på funksjonene for annonseringsrapportering for området
 2. Slå på rapportene for demografisk informasjon og interesser for datautvalget

Her henter Analytics dataene fra

Når du har oppdatert Analytics slik at funksjonene for annonserapportering støttes, samler Analytics inn demografiske og interessebaserte data fra følgende kilder:

Kilde Gjelder for Vilkår Resultat
Tredjeparts DoubleClick-informasjonskapsel Bare nettleseraktivitet Informasjonskapselen er til stede Analytics samler inn eventuell demografisk og interessebasert informasjon som er tilgjengelig i informasjonskapselen
Annonserings-ID for Android Bare appaktivitet Du må oppdatere Analytics-sporingskoden i en Android-app slik at annonserings-ID-en samles inn Analytics genererer en identifikator basert på ID-en som inneholder demografisk og interessebasert informasjon tilknyttet brukernes appaktivitet
iOS-identifikator for annonsører (IDFA) Bare appaktivitet Du må oppdatere Analytics-sporingskoden i en iOS-app slik at IDFA-en samles inn Analytics genererer en identifikator basert på IDFA-en som inneholder demografisk og interessebasert informasjon tilknyttet brukernes appaktivitet

Det kan hende at demografiske og interessebaserte data bare er tilgjengelige for en undergruppe av brukerne dine, og at dataene ikke gir et nøyaktig bilde av sammensetningen av trafikken din. Analytics kan ikke samle inn demografisk og interessebasert informasjon uten at DoubleClick-informasjonskapselen eller enhetens annonserings-ID er til stede, eller dersom det ikke tas med noen aktivitetsprofil.

I diagrammene og den første raden i Økter-kolonnen i Oversikt-rapporten kan du se hvilken prosentandel av de samlede dataene dine som er representert (f.eks.: Aldersgruppe – 41,39 % av alle øktene).

Verken analytics.js eller AMP-sporing samler inn demografiske og interessebaserte data.

Dimensjonene

Dimensjon Verdier
Aldersgruppe 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+
Kjønn Mann, Kvinne
Interessekategorier Defineres ut fra livsstil på linje med et TV-publikum – for eksempel Teknofile, Sportsinteresserte og Matlagingsentusiaster
Markedsaktuelt Interessert i å kjøpe et produkt
Andre kategorier Her er brukerne inndelt mest spesifikt. Under Interessekategorier har du for eksempel Matelskere, mens Andre kategorier omfatter kategorien Oppskrifter/Kjøkken/Øst-Asia.

Du kan se alle relevante Analytics-beregninger i konteksten av disse dimensjonene (f.eks. Økter, Fluktfrekvens, Transaksjoner, Inntekt).

Du kan opprette segmenter basert på disse dimensjonene, og segmentene kan du så bruke til å analysere data og opprette remarketingmålgrupper.

I noen geografiske områder finnes det begrenset dekning av interesser. Det kan hende det ikke finnes data for mange verdier av Interessekategorier, Markedsaktuelt og Andre kategorier. Det kan også hende at det finnes mindre data for Markedsaktuelt enn for Interessekategorier og Andre kategorier.

Standardrapporter

Det finnes sju standardrapporter:

 • Demorafi: Oversikt: Dette er fordelingen av økter (eller andre viktige beregninger) etter aldersgruppe og kjønn for området ditt. Økter er standard nøkkelberegning. Du kan også bruke % nye økter, Gj.sn. øktvarighet, Fluktfrekvens eller Sider per økt.
 • Aldersgruppe: Dette er Brukeranskaffelse-, Atferd- og Konverteringer-beregningene inndelt etter aldersgruppe. Hvis du viser detaljert informasjon om en aldersgruppe, ser du dataene inndelt etter kjønn og deretter interesser. Aldre under 18 år er ikke tatt med i dataene.
 • Kjønn: Dette er Brukeranskaffelse-, Atferd- og Konverteringer-beregningene inndelt etter kjønn. Hvis du viser detaljert informasjon om et kjønn, ser du dataene inndelt etter kjønn og deretter interesser.
 • Interesser: Oversikt: Dette er fordelingen av økter (eller andre nøkkelberegninger) for området ditt etter de ti mest populære interessene i Interessekategorier, Markedsaktuelt og Andre kategorier.
 • Interessekategorier (rekkevidde): Dette er Brukeranskaffelser-, Atferd- og Konverteringer-beregningene fordelt på interessekategorier.
 • Markedsaktuelt: Dette er Brukeranskaffelser-, Atferd- og Konverteringer-beregningene fordelt på Markedsaktuelt.
 • Andre kategorier: Dette er Brukeranskaffelser-, Atferd- og Konverteringer-beregningene fordelt på andre kategorier.

Les artikkelen Analysér demografiske og interessebaserte data

Tilpassede rapporter

Du kan bruke dimensjonene for demografisk informasjon og interesser i tilpassede rapporter. Du ønsker kanskje å bruke dimensjonene Kjønn og Alder for å angi konteksten for evalueringen av beregninger for netthandel, for eksempel Forholdet mellom kjøpet og produktinformasjonen eller Produktinntekter per kjøp.

Du må slå på annonseringsfunksjoner for området ditt og slå på rapportering i datautvalget før du kan se data i tilpassede rapporter.

Les artikkelen Slå på Demografi- og Interesser-rapporten.

Datataksonomi

Interesser, Markedsaktuelt og Andre kategorier er basert på en hierarkisk taksonomi som er gjort flat i Analytics. Under Andre kategorier har vi for eksempel følgende:

 • Programvare
  • Internett-programvare
   • Internett-klienter og nettlesere

Dette blir tre separate kategorier i Analytics:

 • Programvare
 • Programvare / Internett-programvare
 • Programvare / Internett-programvare / Internett-klienter og -nettlesere

En enkelt økt kan klassifiseres i flere kategorier og dermed telles flere ganger i beregningene. Eksempel: En økt som kategoriseres som Programvare / Internett-programvare / Internett-klienter og -nettlesere, kan også plasseres i kategoriene Programvare / Internett-programvare og Programvare.

Selv om en økt kan registreres i flere interessekategorier, registreres den bare én gang i totalsummen øverst i kolonnen.

Finn ut mer om hvordan interessekategorier fastsettes i Google.

Datagrenser

Det brukes bestemte grenser for å hindre den som leser rapporten, i å utlede demografisk informasjon eller interesser for individuelle brukere. Når en rapport inneholder Aldersgruppe, Kjønn eller Interessekategori (som primær eller sekundær dimensjon eller som del av et anvendt segment), kan det hende at en av disse grensene gjelder, og at bestemte data holdes tilbake fra rapporten. Hvis det for eksempel er færre enn N forekomster av «Kjønn=mann» i en rapport, kan det være at data for verdien «mann» blir holdt tilbake.

Disse grensene er systemdefinerte, og du kan ikke justere dem.

Hvis det er tatt i bruk en grense i en av rapportene, vises det en merknad om dette under rapporttittelen.

Målretting i Google Displaynettverk

I Analytics bruker du de samme alders-, kjønns- og interessekategoriene som i Google Ads for å målrette annonser i Google Displaynettverk. Med dette samsvaret mellom produktene blir det enklere for deg som annonsør å utforske dataene i Analytics og deretter gjøre endringer i Google Ads på grunnlag av det du kommer frem til. Du kan for eksempel se hvordan atferden i appen din eller på nettstedet ditt varierer mellom brukersegmentene (Har teknofile mellom 25 og 34 år høyere konverteringsfrekvens enn teknofile mellom 35 og 44?). Resultatene av disse undersøkelsene kan deretter danne grunnlaget for en finstemming av annonsemålrettingen din i Google Displaynettverk. Hvis teknofile mellom 25 og 34 har høyere konverteringsfrekvens enn de mellom 35 og 44, kan du bruke mer av annonsebudsjettet ditt på aldersgruppen 25–34.

Fremgangsmåten videre

Slå på Demografi- og Interesser-rapporten

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?