Σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα

Ανάλυση χρηστών κατά ηλικία, φύλο και κατηγορίες ενδιαφερόντων.

Τα δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία και το φύλο των χρηστών, καθώς και σχετικά με τα ενδιαφέροντα που εκφράζουν μέσα από τις δραστηριότητές τους σχετικά με τις αγορές και τα ταξίδια στο διαδίκτυο.

Σε αυτό το άρθρο:

Διαμόρφωση του Analytics για την προβολή δεδομένων δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων

Για να είναι δυνατή η προβολή ή η εργασία με τα δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων στο Analytics, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης για την ιδιότητά σας
 2. Να ενεργοποιήσετε τις αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων για την αναλυτική προβολή

Προέλευση των δεδομένων που λαμβάνει το Analytics

Αφού ενημερώσετε το Analytics, ώστε να υποστηρίζει λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης, το Analytics συλλέγει δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων από τις ακόλουθες πηγές:

Πηγή Ισχύει για Συνθήκη Αποτέλεσμα
Cookie DoubleClick τρίτου μέρους Μόνο για τη δραστηριότητα προγράμματος περιήγησης στον ιστό Το cookie είναι παρόν Το Analytics συλλέγει οποιεσδήποτε πληροφορίες δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων που διατίθενται στο cookie
Αναγνωριστικό διαφημίσεων Android Μόνο για δραστηριότητα εφαρμογής Ενημερώνετε τον κώδικα παρακολούθησης του Analytics σε μια εφαρμογή Android για συλλογή του αναγνωριστικού διαφήμισης Το Analytics δημιουργεί ένα αναγνωριστικό, βάσει του αναγνωριστικού διαφημίσεων, που περιλαμβάνει πληροφορίες δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων, οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα εφαρμογών των χρηστών
Αναγνωριστικό iOS για διαφημιζόμενους (IDFA). Μόνο για δραστηριότητα εφαρμογής Ενημερώνετε τον κώδικα παρακολούθησης του Analytics σε μια εφαρμογή iOS για τη συλλογή του IDFA Το Analytics δημιουργεί ένα αναγνωριστικό βάσει του IDFA που περιλαμβάνει πληροφορίες δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων, οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα εφαρμογών των χρηστών

Τα δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων μπορεί να διατίθενται μόνο για ένα υποσύνολο των χρηστών και ενδεχομένως να μην αντιπροσωπεύουν τη συνολική σύνθεση της επισκεψιμότητας. Το Analytics δεν μπορεί να συλλέξει πληροφορίες δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων αν το cookie DoubleClick ή το αναγνωριστικό διαφήμισης συσκευής δεν υπάρχει ή αν δεν περιλαμβάνεται προφίλ δραστηριότητας.

Τα γραφήματα και η πρώτη σειρά της στήλης "Περίοδοι σύνδεσης" στην αναφορά "Επισκόπηση" προβάλλουν το ποσοστό των συνολικών δεδομένων που αντιπροσωπεύονται (για παράδειγμα, Ηλικία - 41,39% των συνολικών περιόδων σύνδεσης).

Ούτε το analytics.js ούτε η παρακολούθηση AMP συλλέγουν δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

Οι ιδιότητες

Ιδιότητα Τιμές
Ηλικία 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
Φύλο Άνδρας, Γυναίκα
Κατηγορίες συνάφειας Τρόποι ζωής, παρόμοιοι με τα είδη τηλεοπτικού κοινού, για παράδειγμα: φίλοι της τεχνολογίας, φίλαθλοι και λάτρεις της μαγειρικής
Τμήματα εντός της αγοράς Ενδιαφέροντα αγοράς προϊόντων
Άλλες κατηγορίες Παρέχει την πιο συγκεκριμένη αναλυτική προβολή των χρηστών. Για παράδειγμα, ενώ η ιδιότητα "Κατηγορίες συνάφειας" περιλαμβάνει την κατηγορία "Εραστές της γεύσης", η ιδιότητα "Άλλες κατηγορίες" περιλαμβάνει την κατηγορία "Συνταγές/Κουζίνες/Ανατολικής Ασίας"

Μπορείτε να προβάλλετε οποιεσδήποτε ισχύουσες μετρήσεις του Analytics στο πλαίσιο αυτών των ιδιοτήτων (π.χ. "Περίοδοι σύνδεσης", "Ποσοστό εγκατάλειψης", "Συναλλαγές", "Έσοδα").

Μπορείτε να δημιουργήσετε τμήματα βάσει αυτών των ιδιοτήτων και να χρησιμοποιήσετε τα τμήματα, για να αναλύσετε δεδομένα και να δημιουργήσετε είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές υπάρχει περιορισμένη κάλυψη ενδιαφερόντων. Τα δεδομένα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για πολλές τιμές των ιδιοτήτων "Κατηγορίες συνάφειας", "Τμήματα εντός της αγοράς" και "Άλλες κατηγορίες". Επίσης, μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα δεδομένα για την ιδιότητα "Τμήματα εντός της αγοράς" σε σχέση με τις ιδιότητες "Κατηγορίες συνάφειας" και "Άλλες κατηγορίες".

Τυπικές αναφορές

Διατίθενται επτά τυπικές αναφορές:

 • Επισκόπηση δημογραφικών στοιχείων: Η κατανομή των Περιόδων σύνδεσης (ή άλλων βασικών μετρήσεων στην ιδιότητά σας κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η μέτρηση Περίοδοι σύνδεσης είναι η προεπιλεγμένη βασική μέτρηση. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις % Νέων περιόδων σύνδεσης, Μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης, Ποσοστό εγκατάλειψης ή Σελίδες ανά περίοδο σύνδεσης.
 • Ηλικία: Οι μετρήσεις "Απόκτηση", "Συμπεριφορά" και "Μετατροπές", οι οποίες αναλύονται κατά ηλικιακή ομάδα. Όταν αναλύετε μια ηλικιακή ομάδα, βλέπετε την ανάλυση κατά φύλο και μετά κατά ενδιαφέρον. Οι ηλικίες κάτω των 18 ετών δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα.
 • Φύλο: Οι μετρήσεις "Απόκτηση", "Συμπεριφορά" και "Μετατροπές", οι οποίες αναλύονται κατά φύλο. Όταν αναλύετε ένα φύλο, βλέπετε την ανάλυση κατά ηλικιακή ομάδα και μετά κατά ενδιαφέρον.
 • Επισκόπηση ενδιαφερόντων: Η κατανομή των περιόδων σύνδεσης (ή άλλων βασικών μετρήσεων) της ιδιοκτησίας σας στις ιδιότητες Κατηγορίες συνάφειας, Τμήματα εντός της αγοράς και Άλλες κατηγορίες, βάσει των 10 κορυφαίων ενδιαφερόντων.
 • Κατηγορίες συνάφειας (προσέγγιση χρηστών): Οι μετρήσεις "Απόκτηση", "Συμπεριφορά" και "Μετατροπές", οι οποίες αναλύονται κατά Κατηγορίες συνάφειας.
 • Τμήματα εντός αγοράς: Οι μετρήσεις "Απόκτηση", "Συμπεριφορά" και "Μετατροπές", οι οποίες αναλύονται κατά Τμήματα εντός αγοράς.
 • Άλλες κατηγορίες: Οι μετρήσεις "Απόκτηση", "Συμπεριφορά" και "Μετατροπές", οι οποίες αναλύονται κατά Άλλες κατηγορίες.

Ανατρέξτε στο άρθρο Ανάλυση δεδομένων δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων

Προσαρμοσμένες αναφορές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων σε Προσαρμοσμένες αναφορές. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες Φύλο ή/και Ηλικία, προκειμένου να καθορίσετε τις συνθήκες για την αξιολόγηση μετρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως είναι η Αναλογία αγοράς προς προβολή λεπτομερειών ή τα Έσοδα προϊόντος ανά αγορά.

Προτού εμφανιστούν δεδομένα στις προσαρμοσμένες αναφορές, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες διαφήμισης για την ιδιότητά σας και τη δημιουργία αναφορών στην αναλυτική προβολή.

Ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση αναφορών δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

Ταξινόμηση δεδομένων

Οι ιδιότητες "Κατηγορίες συνάφειας", "Τμήματα εντός της αγοράς" και "Άλλες κατηγορίες" βασίζονται στην ιεραρχική ταξινόμηση που επιπεδοποιείται στο Analytics, για παράδειγμα στην ιδιότητα "Άλλες κατηγορίες", τα στοιχεία:

 • Λογισμικό
  • Λογισμικό διαδικτύου
   • Εφαρμογές πελάτες και προγράμματα περιήγησης διαδικτύου

γίνονται τρεις ξεχωριστές κατηγορίες στο Analytics:

 • Λογισμικό
 • Λογισμικό/Λογισμικό διαδικτύου
 • Λογισμικό/Λογισμικό διαδικτύου/Εφαρμογές πελάτες και προγράμματα περιήγησης διαδικτύου

Μία μόνο περίοδος σύνδεσης μπορεί να ταξινομηθεί σε πολλές κατηγορίες και επομένως μπορεί να υπολογιστεί πολλές φορές στις μετρήσεις. Για παράδειγμα, μια περίοδος σύνδεσης που ταξινομείται στην κατηγορία "Λογισμικό/Λογισμικό διαδικτύου/Εφαρμογές πελάτες και προγράμματα περιήγησης διαδικτύου" θα ταξινομηθεί και στις κατηγορίες "Λογισμικό/Λογισμικό διαδικτύου" και "Λογισμικό".

Ακόμα και αν μια περίοδος σύνδεσης μπορεί να μετρηθεί σε πολλές κατηγορίες ενδιαφερόντων, υπολογίζεται μόνο μία φορά στο σύνολο, στο επάνω μέρος της στήλης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Google προσδιορίζει κατηγορίες ενδιαφερόντων.

Όρια δεδομένων

Τα όρια εφαρμόζονται προκειμένου να εμποδίσουν οποιονδήποτε βλέπει μια αναφορά να παρέμβει στα δημογραφικά στοιχεία ή στα ενδιαφέροντα μεμονωμένων χρηστών. Όταν μια αναφορά περιέχει Ηλικία, Φύλο ή Κατηγορία ενδιαφερόντων (ως κύρια ή δευτερεύουσα ιδιότητα ή ως τμήμα ενός εφαρμοσμένου τμήματος), ενδέχεται να εφαρμόζεται ένα όριο και ορισμένα δεδομένα μπορεί να μην εμφανίζονται στην αναφορά. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν λιγότερες από N παρουσίες για Φύλο=άντρες σε μια αναφορά, τότε τα δεδομένα για την τιμή "άντρας" μπορεί να μην εμφανιστούν.

Αυτά τα όρια καθορίζονται από το σύστημα και δεν μπορείτε να τα προσαρμόσετε.

Αν σε μια αναφορά έχει εφαρμοστεί κάποιο όριο, κάτω από τον τίτλο αναφοράς θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση.

Στόχευση στο Δίκτυο προβολής Google

Στο Analytics μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες κατηγορίες ηλικίας, φύλου και ενδιαφερόντων που χρησιμοποιείτε και στο Google Ads για τη στόχευση διαφημίσεων στο Δίκτυο προβολής Google. Για τους διαφημιζόμενους, αυτή η ομοιομορφία μεταξύ προϊόντων επιτρέπει την εξερεύνηση των δεδομένων στο Analytics και κατόπιν την υποβολή ευρημάτων για επεξεργασία στο Google Ads. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πώς διαφέρει η συμπεριφορά στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή σας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων χρηστών (Οι φίλοι της τεχνολογίας ηλικίας 25-34 ετών έχουν υψηλότερα ποσοστά μετατροπών σε σχέση με τους φίλους της τεχνολογίας ηλικίας 35-44 ετών;). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σάς επιτρέπουν να κάνετε πιο συγκεκριμένη τη στόχευση διαφημίσεων στο Δίκτυο προβολής Google. Εάν, για παράδειγμα, οι φίλοι της τεχνολογίας με ηλικία 25-34 ετών έχουν υψηλότερα ποσοστά μετατροπών σε σύγκριση με τους φίλους της τεχνολογίας με ηλικία 35-44 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο τμήμα του διαφημιστικού σας προϋπολογισμού στην πρώτη ηλικιακή ομάδα.

Επόμενα βήματα

Ενεργοποίηση αναφορών δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;