Bu makale, kullanımdan kaldırılacak olan Universal Analytics hakkındadır. Universal Analytics mülk ayarlarınızı Google Analytics 4'e taşımanız gerekiyor. Aksi takdirde, 1 Temmuz 2023'ten (Analytics 360 mülkleri için 1 Temmuz 2024) itibaren veri kaybedeceksiniz. Ayarlarınızı nasıl taşıyacağınızı öğrenin.

Demografi ve İlgi Alanları hakkında

Kullanıcıları yaş, cinsiyet ve ilgi alanı kategorilerine göre analiz edin.

Demografi ve İlgi Alanları verileri, kullanıcıların yaş ve cinsiyetinin yanı sıra internetteki göz atma ve satın alma işlemleri üzerinden eğilim gösterdikleri ilgi alanları hakkında bilgi sağlar.

Bu makalede ele alınan konular:

Analytics'i Demografi ve İlgi Alanları verilerini gösterecek şekilde yapılandırma

Analytics'te Demografi ve İlgi Alanları verilerini görmek veya bu veriler üzerinde çalışmak için şunları yapmanız gerekir:

 1. Mülkünüz için Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni etkinleştirme
 2. Mülk için Demografi ve İlgi Alanları raporlarını etkinleştirme

Analytics'in verileri edindiği kaynak

Analytics'i Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni destekleyecek şekilde güncelledikten sonra, Analytics aşağıdaki kaynaklardan Demografi ve İlgi Alanları verileri toplamaya başlar:

Kaynak Geçerlilik kapsamı: Koşul Sonuç
Üçüncü taraf DoubleClick çerezi Yalnızca web tarayıcısı etkinliği Çerez mevcut Analytics çerezde bulunan tüm demografi ve ilgi alanı bilgilerini toplar
Android Reklam Kimliği Yalnızca uygulama etkinliği Reklam Kimliği verilerini toplamak üzere bir Android uygulamasındaki Analytics izleme kodunu güncellersiniz* Analytics, kullanıcıların uygulama etkinliklerine ilişkin demografi ve ilgi alanı bilgilerini içeren kimliği temel alarak bir tanımlayıcı oluşturur
Reklamverenler için iOS Tanımlayıcı (IDFA) Yalnızca uygulama etkinliği IDFA verilerini toplamak üzere bir iOS uygulamasındaki Analytics izleme kodunu güncellersiniz* Analytics, kullanıcıların uygulama etkinliklerine ilişkin demografi ve ilgi alanı bilgilerini içeren IDFA'yı temel alarak bir tanımlayıcı oluşturur

 

*Android için Reklam Kimliği veya iOS için IDFA toplamazsanız uygulamanızın kullanıcıları hakkında demografik bilgi toplayamazsınız.

Demografi ve ilgi alanı verileri, yalnızca belli bir kullanıcı alt kümesi için mevcut olabilir ve trafiğinizin genel yapısını yansıtmayabilir: DoubleClick çerezi veya Cihaz Reklam Kimliği mevcut değilse veya hiçbir etkinlik profiline yer verilmiyorsa Analytics, demografi ve ilgi alanı bilgilerini toplayamaz.

Grafiklerde ve Genel Bakış raporundaki Oturumlar sütununun ilk satırında, temsil edilen tüm verilerin yüzdesi gösterilir (örneğin, Yaş: toplam oturumların %41,39'u).

analytics.js ve AMP izleme, demografi ve ilgi alanları verilerini toplamaz.

Boyutlar

Boyut Değerler
Yaş 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
Cinsiyet Erkek, Kadın
Yakın İlgi Alanı Kategorileri TV izleyicilerine benzer yaşam tarzı: örneğin, Teknoloji Tutkunları, Spor Severler ve Yemek Yapma Meraklıları.
Pazar İçi Segmentler Ürün satın alma ilgi alanları
Diğer Kategoriler Kullanıcıların en belirgin görünümünü sağlar. Örneğin, Yakın İlgi Alanı Kategorileri boyutunda Gurmeler bulunurken Diğer Kategoriler, Yemek Tarifleri/Dünya Mutfakları/Doğu Asya'yı içerir.

Bu boyutlar bağlamında, geçerli olan tüm Analytics metriklerini görebilirsiniz (ör. Oturumlar, Hemen Çıkma Oranı, İşlemler, Gelir).

Bu boyutları temel alan segmentler oluşturabilir ve segmentleri kullanarak verileri analiz etmenin yanı sıra yeniden pazarlama kitleleri oluşturabilirsiniz.

Bazı coğrafyalarda ilgi alanı kapsamı dardır. Yakın İlgi Alanı Kategorileri, Pazar İçi Segmentler ve Diğer Kategoriler kapsamındaki bir çok öğe değer içermeyebilir. Ayrıca, Yakın İlgi Alanı Kategorileri ve Diğer Kategoriler'e kıyasla Pazar İçi Segmentler'de daha az veri bulunduğunu görebilirsiniz.

Standart raporlar

Yedi çeşit standart rapor mevcuttur:

 • Demografiye Genel Bakış: Yaş grubu ve cinsiyete göre mülkünüzdeki Oturumlar metriğinin (veya diğer temel metriklerin) dağılımı. Oturumlar varsayılan temel metriktir. Ayrıca Yeni Oturumların Yüzdesi, Ort. Oturum Süresi, Hemen Çıkma Oranı veya Oturum Başına Sayfa Sayısı metriklerini de kullanabilirsiniz.
 • Yaş: Edinme, Davranış ve Dönüşüm metriklerinin yaş gruplarına göre dağılımı. Yaş grubu ayrıntılarına baktığınızda önce cinsiyete, ardından ilgi alanına göre dökümü görürsünüz. 18 yaş altı kullanıcılar verilere dahil edilmez.
 • Cinsiyet: Edinme, Davranış ve Dönüşüm metriklerinin cinsiyete göre dağılımı. Cinsiyet ayrıntılarına baktığınızda önce yaş grubuna, ardından ilgi alanına göre dağılımı görürsünüz.
 • İlgi Alanlarına Genel Bakış: Yakın İlgi Alanı Kategorileri, Pazar İçi Segmentler ve Diğer Kategoriler'deki ilk 10 ilgi alanına göre mülkünüzdeki Oturumlar metriğinin (veya diğer temel metriklerin) dağılımı.
 • Yakın İlgi Alanı Kategorileri (erişim): Edinme, Davranış ve Dönüşüm metriklerinin Yakın İlgi Alanı Kategorileri'ne göre dağılımı.
 • Pazar İçi Segmentler: Edinme, Davranış ve Dönüşüm metriklerinin Pazar İçi Segmentler'e göre dağılımı.
 • Diğer Kategoriler: Edinme, Davranış ve Dönüşüm metriklerinin Diğer Kategoriler'e göre dağılımı.

Demografi ve İlgi Alanları verilerini analiz etme başlıklı makaleyi inceleyin.

Özel raporlar

Demografi ve İlgi Alanları boyutlarını Özel Raporlar'da kullanabilirsiniz. Örneğin, Satın Alma/Ayrıntı Sayfasını Görüntüleme Oranı veya Satın Alma Başına Ürün Geliri gibi E-ticaret metriklerini değerlendirirken Cinsiyet ve/veya Yaş boyutlarını kullanmak isteyebilirsiniz.

Özel raporlarda veri görebilmek istiyorsanız öncelikle mülkünüz için Reklamcılık Özellikleri'ni etkinleştirmelisiniz.

Demografi ve İlgi Alanları raporlarını etkinleştirme başlıklı makaleyi inceleyin.

Veri sınıflandırması

Yakın İlgi Alanı, Pazar İçi Segmentler ve Diğer Kategoriler boyutları aslında hiyerarşik bir sınıflandırmaya dayalıdır, ancak bunlar Analytics'te aynı seviyede incelenebilir. Örneğin, Diğer Kategoriler'deki:

 • Yazılım
  • İnternet Yazılımları
   • İnternet İstemcileri ve Tarayıcılar

Analytics'te üç ayrı kategori haline gelir:

 • Yazılım
 • Yazılım/İnternet Yazılımı
 • Yazılım/İnternet Yazılımı/İnternet İstemcileri ve Tarayıcılar

Tek bir oturum birden çok kategoride sınıflandırılabilir, dolayısıyla metrikler kapsamında birden çok kez sayılabilir. Örneğin, Yazılım/İnternet Yazılımı/İnternet İstemcileri ve Tarayıcılar kapsamında sınıflandırılan oturum aynı zamanda Yazılım/İnternet Yazılımı ve Yazılım içinde de sınıflandırılabilir.

Bir oturum birden fazla ilgi alanı kategorisinde sayılabilse de, sütunun en üstünde yer alan toplamda yalnızca bir kez sayılır.

Google'ın, ilgi alanı kategorilerini nasıl belirlediğiyle ilgili daha fazla bilgi

Veri eşikleri

Eşikler, raporları görüntüleyen kişilerin bağımsız kullanıcıların demografisi ve ilgi alanları üzerinde çıkarımlar yapmasına engel olmak için uygulanır. Bir rapor Yaş, Cinsiyet veya İlgi Alanı Kategorisi içeriyorsa (birincil veya ikincil boyut olarak ya da uygulanan bir segmentin parçası olarak) rapora bir eşik uygulanarak bazı verilerin kısıtlanması sağlanabilir. Örneğin, bir raporda N'den daha az Cinsiyet=erkek örneği bulunuyorsa bu durumda erkek değeri verileri kısıtlanabilir.

Bu eşikler sistem tarafından tanımlanır, kullanıcılar eşik ayarlayamaz.

Ayrıca, demografik bilgiler kullanıcı tanımlayıcıları, özel boyutlar ve kullanıcı tarafından oluşturulan belirli içerik alanları (ör. User-ID, Client-ID ve kaynak/aracı) ile birlikte istendiğinde raporlama verileri raporlardan gizlenebilir. Örneğin, raporlama verileri aşağıdaki raporlardan hariç tutulabilir:

 • E-ticarete Genel Bakış
 • Ürün Listesi Performansı
 • Ürün Performansı
 • Satış Performansı

Bir rapora eşik uygulandıysa rapor başlığının altında ilgili bir bildirim görürsünüz.

Google Görüntülü Reklam Ağı'nda hedefleme

Analytics, reklamları Google Görüntülü Reklam Ağı'nda hedeflemek için, Google Ads'de kullandığınız aynı yaş, cinsiyet ve ilgi alanı kategorilerini kullanır. Ürünler arasındaki bu benzer kullanım sayesinde reklamverenler Analytics'te topladıkları verilerden Google Ads'de faydalanabilir. Örneğin, site veya uygulamanızdaki kullanıcı davranışlarının, farklı kullanıcı segmentleri arasında nasıl değişiklik gösterdiğini görebilirsiniz (25-34 yaş grubundaki Teknoloji Tutkunlarının dönüşüm oranları, 35-44 yaş grubu Teknoloji Tutkunlarına kıyasla daha mı fazla?). Bu araştırmanın sonuçları, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki reklam hedeflemenizi hassaslaştırmaya yardımcı olacaktır. Örneğin, 25-34 yaş grubundaki Teknoloji Tutkunları 35-44 yaş aralığındaki emsallerine göre daha yüksek oranla dönüşüm sağlıyorsa, reklam bütçenizin daha büyük bir kısmını 25-34 yaş grubundaki kullanıcılara tahsis etmeyi düşünebilirsiniz.

Sonraki adımlar

Demografi ve İlgi Alanları raporlarını etkinleştirme

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
false
true
true
69256
false