Wytyczne stosowania Universal Analytics

Poniższe warunki mają zastosowanie do Universal Analytics:

W Universal Analytics obowiązują limity danych.

W Universal Analytics obowiązują Limity danych dla kont standardowych i kont premium. Jeśli ilość gromadzonych danych jest większa, częstotliwość przetwarzania danych może być ograniczona do jednego razu dziennie.

Użytkownicy Analytics nie mogą przesyłać do Google danych osobowych.

Warunki korzystania z Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Analytics informacji umożliwiających identyfikację osoby (np. imion i nazwisk, numerów ubezpieczenia społecznego, adresów e-mail i innych podobnych danych) oraz danych, które trwale identyfikują urządzenie (takich jak niepowtarzalny identyfikator telefonu komórkowego, którego nie można zresetować). Jeśli używasz jakichkolwiek z wymienionych wyżej informacji, możemy wyłączyć Twoje konto Analytics i usunąć zebrane przez Ciebie dane.

Wymiary niestandardowe zastępują zmienne niestandardowe.

Wymiary niestandardowe umożliwiają swobodne wprowadzanie do Analytics dodatkowych danych, dzięki którym dowiesz się, jak użytkownicy korzystają z Twoich treści. W Universal Analytics są używane wymiary niestandardowe, natomiast zmienne niestandardowe są używane w bibliotece JavaScript ga.js klasycznego Analytics.

Inne przetwarzanie odesłań niż w poprzednich wersjach Analytics.

Domyślnie w Universal Analytics wszystkie odesłania powodują rozpoczęcie nowej sesji. Przykład: jeśli użytkownik znajduje się w Twojej witrynie, opuszcza ją i zaraz potem wraca – rejestrujemy dwie sesje. Możesz też zmodyfikować kod śledzenia i wykluczyć wszystkie odwiedziny z określonych domen, np. z witryn odsyłających.

Dane wysłane za pomocą metody Universal Analytics mogą być przetwarzane tylko w usłudze Universal Analytics.

Po zaimplementowaniu metod zbierania danych Universal Analytics, takich jak kod JavaScript analytics.js dla witryn, SDK v2.x lub nowszy dla aplikacji mobilnych albo Measurement Protocol dla wszystkich innych urządzeń cyfrowych, musisz wysłać te dane do usługi obsługującej Universal Analytics. Dane wysłane za pomocą jednej z tych metod do klasycznej usługi Analytics nie będą przetwarzane.

Poinformuj użytkowników, że korzystasz z Universal Analytics, i daj im wybór.

Poinformuj użytkowników o tych funkcjach Analytics i planowanych przez Ciebie zmianach. Uzyskaj ich zgodę lub daj im możliwość rezygnacji z Twoich usług.

Podczas implementacji Universal Analytics Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że korzystasz z tej usługi zgodnie z przepisami prawa, w tym z wymogami lokalnymi lub regionalnymi w zakresie powiadamiania użytkowników.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?