Retningslinjer for bruk av Universal Analytics

Universal Analytics er underlagt følgende vilkår:

Datagrenser gjelder for Universal Analytics.

Datagrensene for standard- og premium-kontoer gjelder for Universal Analytics. Hvis datainnsamlingen overskrider disse grensene, kan behandlingen av dataene begrenses til én gang per dag.

Analytics-kunder har ikke lov til å sende personopplysninger til Google.

I henhold til vilkårene for bruk av Analytics, som alle Analytics-kunder må overholde, er det forbudt å sende inn personlig identifiserbar informasjon til Analytics (f.eks. navn, personnumre, e-postadresser og lignende opplysninger). Det samme gjelder data som permanent identifiserer en bestemt enhet (f.eks. den unike enhetsidentifikatoren på en mobiltelefon, hvis denne ikke kan tilbakestilles). Hvis du benytter denne typen opplysninger, risikerer du at Analytics-kontoen avsluttes og dataene dine slettes.

Egendefinerte dimensjoner i stedet for tilpassede variabler

Egendefinerte dimensjoner er en fleksibel løsning for å legge til ekstra data i Analytics, slik at du får bedre oversikt over hvordan folk bruker innholdet ditt. I Universal Analytics bruker du egendefinerte dimensjoner der du ville ha brukt tilpassede variabler i JavaScript-biblioteket for klassisk Analytics (ga.js).

Henvisninger behandles annerledes enn i tidligere versjoner av Analytics.

Som standard utløser alle henvisninger i Universal Analytics en ny økt. Hvis for eksempel en bruker kommer innom nettstedet ditt, forlater det, men kommer tilbake igjen like etter, loggføres to økter. Med henvisningsunntakene kan du imidlertid endre sporingskoden slik at all trafikk fra bestemte domener ekskluderes som henvisningstrafikk.

Data som har blitt sendt via en Universal Analytics-innsamlingsmetode, kan bare behandles av et Universal Analytics-område.

Når du implementerer en Universal Analytics-innsamlingsmetode, for eksempel JavaScript-biblioteket analytics.js for nettsteder, versjon 2.x eller nyere av SDK-et for mobilapper eller Measurement Protocol for andre digitale enheter, må du sende disse dataene til et område med Universal Analytics-støtte. Data som sendes ved hjelp av disse metodene til et område med klassisk Analytics, behandles ikke.

Fortell brukerne at du bruker Universal Analytics, og hvilke valgmuligheter de har.

Gi informasjon om disse Analytics-funksjonene, og varsle brukerne om endringene i implementeringen. Hent inn samtykke fra brukerne, eller gi dem muligheten til å velge bort tjenestene dine.

Når du implementerer Universal Analytics, er det ditt ansvar å sørge for at bruken er i samsvar med loven. Dette omfatter overholdelse av eventuelle lokale eller regionale krav til spesifikk varsling av brukere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt