Hantering av tidsgränser för sessioner och kampanjer

Ange hur länge sessioner och kampanjer kan pågå.
Denna Universal Analytics-funktion är endast tillgänglig för webbplatser som använder gtag.js eller analytics.js. Om du använder ga.js (Klassisk Analytics) fungerar inte Länkuteslutningar.

Sessioner och kampanjer slutar efter en viss tid. Som standard avslutas sessioner efter 30 minuter och kampanjer efter sex månader. Du kan ändra inställningarna så att sessioner och kampanjer slutar efter en angiven tid.

Längden på besök och kampanjer beror på din webbplats och ditt företag. Här följer några förslag som kan hjälpa dig att få grepp om tidsgränser för sessioner och kampanjer:

  • Om din webbplats automatiskt loggar ut användarna efter en viss tid, om de har varit inaktiva, bör du ställa in tidsgränsen för besök enligt den tidsperioden.
  • Förläng besökstiden om du har mycket innehåll och räknar med att användarna behöver mer tid för att ta till sig innehållet. Omvänt kan du förkorta sessionstiden om webbplatsen har en liten mängd innehåll.
  • Ställ in kampanjtidsgränsen efter den tidsperiod som kampanjen kommer att köras eller förväntas vara relevant. Klick på en mikrokampanj i sociala medier kanske inte är relevanta mer än ett par dagar efter lanseringen.

Tidsgränsen för en kampanj kan inte vara längre än två år. Sessioner kan inte vara kortare än en minut eller längre än fyra timmar.

Ändra tidsgränsinställningar för sessioner och kampanjer

Dessa inställningar tillämpas i administratörsinställningar för varje egenskap i ditt konto. Så här ändrar du dessa inställningar:

  1. Navigera till en egendom. Om inte inställningsskärmen visas klickar du på Administratör. Välj det konto och den egendom som du vill redigera.
  2. I kolumnen Egendom klickar du på Spårningsinformation och sedan Besöksinställningar.
  3. Använd kontrollerna under Hantering av tidsgräns och ställ in Tidsgräns för session och Tidsgräns för kampanj.
  4. Klicka på Använd.

Läs mer om hur du ställer in tidsgräns för besök och tidsgräns för kampanjer i spårningskoden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?