Χειρισμός χρονικού ορίου λήξης για περιόδους σύνδεσης και καμπάνιες

Ορίστε τη μέγιστη διάρκεια των περιόδων σύνδεσης και των καμπανιών.
Αυτή η λειτουργία του Universal Analytics είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους που χρησιμοποιούν gtag.js ή analytics.js. Η χρήση του ga.js (Classic Analytics) θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας των Εξαιρέσεων παραπομπής.

Οι περίοδοι σύνδεσης και οι καμπάνιες λήγουν μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από προεπιλογή, οι περίοδοι σύνδεσης λήγουν μετά από 30 λεπτά αδράνειας και οι καμπάνιες μετά από 6 μήνες. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ώστε οι περίοδοι σύνδεσης και οι καμπάνιες να λήγουν μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Η διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης ή μιας καμπάνιας εξαρτάται από τον ιστότοπο και την επιχείρησή σας. Δείτε ορισμένες εισαγωγικές ιδέες σχετικά με τα χρονικά όρια λήξης για περιόδους σύνδεσης και καμπάνιες:

  • Αν ένας χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα από τον ιστότοπό σας μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος αδράνειας, μπορείτε να ορίσετε το χρονικό όριο λήξης περιόδου σύνδεσης ώστε να αντιστοιχεί σε αυτό το χρονικό διάστημα.
  • Αν έχετε μεγάλο όγκο περιεχομένου και πιστεύετε ότι οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν με αυτό για πολύ χρόνο, μπορείτε να αυξήσετε τη χρονική διάρκεια της περιόδου σύνδεσης. Αντίθετα, αν ο ιστότοπος διαθέτει μικρό όγκο περιεχομένου, μπορείτε να μειώσετε τη χρονική διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.
  • Ορίστε το χρονικό όριο λήξης καμπάνιας σε διάστημα ίδιο με αυτό της προβολής της ή ίδιο με το χρονικό διάστημα που αναμένεται ότι θα είναι συναφής. Τα κλικ σε μια καμπάνια μικρού μεγέθους σε κοινωνικά μέσα ενδέχεται να μην είναι σχετικά για περισσότερες από λίγες ημέρες μετά την έναρξή της.

Το χρονικό όριο λήξης καμπάνιας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο χρόνια. Οι περίοδοι σύνδεσης πρέπει να έχουν διάρκεια μεταξύ ενός λεπτού και τεσσάρων ωρών.

Αλλαγή ρυθμίσεων χρονικού ορίου λήξης για περιόδους σύνδεσης και καμπάνιες

Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις ρυθμίσεις διαχειριστή κάθε ιδιότητας στο λογαριασμό σας. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις:

  1. Πλοηγηθείτε σε μια ιδιότητα. Αν δεν βρίσκεστε στο μενού ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής. Επιλέξτε το λογαριασμό και την ιδιότητα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  2. Από τη στήλη ιδιότητα, κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες παρακολούθησης και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Ρυθμίσεις περιόδου σύνδεσης.
  3. Στην καρτέλα Χειρισμός λήξης χρονικού ορίου, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου, για να ορίσετε τη Λήξη χρονικού ορίου περιόδου σύνδεσης και τη Λήξη χρονικού ορίου καμπάνιας.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λήξη χρονικού ορίου περιόδου σύνδεσης και τη Λήξη χρονικού ορίου καμπάνιας στον κώδικα παρακολούθησης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;