Hariç tutulan yönlendirmeler

Bu Universal Analytics özelliği, yalnızca gtag.js veya analytics.js etiketinin kullanıldığı web siteleri için geçerlidir. ga.js (Klasik Analytics) kullanıldığında, Hariç Tutulan Yönlendirmelerin çalışması durdurulur.

Yönlendirme trafiği web sitenize farklı bir etki alanındaki bir bağlantı gibi başka bir kaynak üzerinden gelen trafik segmentidir. Analytics, trafiğin sitenize gelmeden hemen önceki yerini tespit eder ve raporlarınızda bu sitelerin alan adlarını yönlendirme trafiği kaynakları olarak gösterir.

Yönlendirme trafiğinin hariç tutulmasının veriler üzerindeki etkileri

Varsayılan olarak, bir yönlendirme otomatik olarak yeni bir oturumu tetikler. Bir yönlendirme kaynağını hariç tuttuğunuzda, hariç tutulan alandan sitenize gelen trafik yeni bir oturumu tetiklemez. Belirli bir siteden gelen trafiğin yeni bir oturumu tetiklemesini istiyorsanız, o alanı bu tabloya dahil etmeyin.

Her yönlendirme yeni bir oturumu tetiklediğinden, yönlendirmeleri hariç tutmak (veya tutmamak) oturumların hesabınızda nasıl hesaplandığını etkiler. Aynı etkileşim, yönlendirmeleri nasıl ele aldığınıza bağlı olarak bir veya iki oturum olarak sayılabilir.

Örneğin, my-site.com adresindeki bir kullanıcının your-site.com adresine gittiğini ve ardından my-site.com adresine döndüğünü varsayalım. your-site.com adresini yönlendiren alan olarak hariç tutmazsanız, my-site.com adresine her bir geliş için bir adet olmak üzere iki oturum sayılır. Ancak, your-site.com adresinden gelen yönlendirmeleri hariç tutarsanız, my-site.com adresine yapılan ikinci ziyaret yeni bir oturumu tetiklemez ve yalnızca bir oturum sayılır.

Web alanları arası izlemeyi kullandığınızda, bir kullanıcı tek bir oturumda birden çok alanınızla etkileşim kurduğu zaman birden çok oturumun tetiklenmemesini sağlamak için yönlendirme hariç tutma işlevi yararlı olur.

Trafik yönlendiren üçüncü taraf alanlarını hariç tutarsanız, yönlendirme nedeniyle yine de yeni bir oturum tetiklenir, ancak bu yönlendiren alanın kaynak/aracı bilgileri raporlarınızda (doğrudan/yok) olarak görünür.

Analytics'te oturumların işleyişi hakkında daha fazla bilgi

Hariç tutulan yönlendirmelere yönelik yaygın kullanımlar

Üçüncü taraf ödeme işleyicileri

Bu özellik, üçüncü taraf alışveriş sepetlerinin ikinci oturum başlatmasını önlemek için sıklıkla kullanılır. Üçüncü taraf alışveriş sepeti hariç tutma listesine eklendiğinde, kullanıcının üçüncü taraf sitede ödeme yaptıktan sonra sipariş onay sayfanıza geri dönmesi bir yönlendirme olarak sayılmaz ve kullanıcı yeni bir oturum açamaz.

Web alanları arası izleme

Alanınız hariç tutma listesindeyse, kullanıcılar yeni bir oturum açılmadan sitenizdeki bir alt web alanından diğerine geçebilir. Alanınızın hariç tutma listesine eklenmediği durumda bir kullanıcı sitenizdeki bir alt web alanından diğerine geçerse, Analytics bunu bir ana makine adından yapılan yönlendirme olarak görür ve yeni bir oturum başlatır. Sonuç olarak, raporlarda yapay olarak artırılmış oturum sayısı verileri görünür.

Analytics mülkünüzü ilk defa oluşturduğunuzda, web alanınız yönlendirme hariç tutma listesine otomatik olarak eklenir. Dolayısıyla, birden çok alt alanı izleyen bir web mülkünüz varsa kendine yaptığı yönlendirmeleri görmezsiniz.

Yönlendirme hariç tutma listesi

Yalnızca yönlendirme hariç tutma listesine girilen alandan ve alt alanlarından gelen trafik hariç tutulur.

Yönlendirme hariç tutma listesi, İÇERİR eşlemesini kullanır. Örneğin, example.com adresini girerseniz sales.example.com adresinden gelen trafik de hariç tutulur (çünkü alan adı example.com içerir).

Yönlendirme trafiği kaynakları ekleme

 1. Analytics hesabınızda oturum açın.
 2. Yönetici'yi tıklayın.
 3. HESAP sütununda, çalışmak istediğiniz mülkü içeren Analytics hesabını seçin.
 4. MÜLK sütununda bir mülk seçin.
 5. İzleme Bilgileri'ni tıklayın.
 6. Yönlendirme Hariç Tutma Listesi'ni tıklayın.
 7. Bir etki alanı eklemek için +HARİÇ TUTULACAK YÖNLENDİRME EKLE'yi tıklayın.
 8. Etki alanı adını girin.
 9. Kaydetmek için Oluştur'u tıklayın.

Yönlendirme trafiği kaynaklarını kaldırma

Bir etki alanını hariç tutulanlar listesine eklediyseniz, bu etki alanını hariç tutulan etki alanları listesinden kaldırarak yeniden trafiği yönlendirme kaynağı olarak görebilirsiniz.

Yukarıda açıklanan 1-6 arasındaki adımları izleyin. Tabloda, kaldırmak istediğiniz etki alanının satırında kaldır seçeneğini tıklayın. Kaydetmek için Alan adını sil'i seçin.

Yönlendirme hariç tutma listesinin işlemesini sağlama

Yönlendirme hariç tutma listesinin düzgün oluşturulduğunu doğrulamanın en iyi yolu Google Tag Assistant Recordings'i kullanmaktır. Bu araç, web alanları arasında bir oturum açtığınızda fazladan bir oturum oluşturulup oluşturulmadığını size anında bildirir.

Tag Assistant Recordings'in bir sorunu nasıl gösterdiğine yönelik rapor örneğini görüntüleyin

Hariç tutulan alanlardan geri gelen kullanıcılar neden raporlarda gösterilmeye devam ediyor?

Bu sorun, varsayılan 6 aylık kampanya zaman aşımı süresi nedeniyle ortaya çıkar:

 • A kullanıcısı siz bu alanı Yönlendirme Hariç Tutma Listesine eklemeden önce B alanından sitenize gelmiştir.
 • Bu ilk oturum B Alanıyla ilişkilendirilmiştir.
 • B Alanını Yönlendirme Hariç Tutma Listesine eklersiniz.
 • A kullanıcısı sitenize doğrudan (mesela yer işareti üzerinden) geri dönmüştür.
 • Doğrudan olmayan son ilişkilendirme modeli nedeniyle bu ikinci oturum B Alanı ile de ilişkilendirilmiştir.

İlgili kaynaklar

Trafik kaynakları hakkında daha fazla bilgi için:

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?