I denne artikkelen finner du informasjon om Universal Analytics. Hvis du bruker den neste generasjonen av Google Analytics, finner du mer informasjon i delen Google Analytics 4-områder i brukerstøtten.

Ekskluderte henvisninger

Denne Universal Analytics-funksjonen er bare tilgjengelig for nettsteder som bruker gtag.js eller analytics.js. Hvis du bruker ga.js (Classic Analytics), slutter ekskluderte henvisninger å virke.

Henvisningstrafikk er trafikken som kommer til nettstedet ditt via en annen kilde, for eksempel en link på et annet domene. I Analytics registreres det automatisk hvor trafikken var før den kom til nettstedet ditt, og de tilhørende domenenavnene blir vist som henvisningstrafikkilder i rapportene dine.

Konsekvenser for dataene dine når du utelukker henvisningstrafikk

En henvisning vil som standard automatisk utløse en ny økt. Når du utelater en henvisningskilde, hindrer du at trafikk fra det utelatte domenet utløser en ny økt på nettstedet ditt. Hvis du ønsker at trafikk fra et bestemt nettsted skal utløse en ny økt, tar du ikke med det aktuelle domenet i denne tabellen.

Ettersom hver henvisning utløser en ny økt, blir beregningen av økter i kontoen din påvirket av hvorvidt du utelate henvisninger eller ikke. Én og samme interaksjon kan bli talt som én eller to økter, avhengig av hvordan du håndterer henvisninger.

For eksempel kan en bruker på my-site.com gå til your-site.com og deretter gå tilbake til my-site.com. Hvis du ikke utelater your-site.com som henvisningsdomene, telles to økter: én for hver ankomst på my-site.com. Hvis du derimot ekskluderer henvisninger fra your-site.com, utløses det ikke noen ny økt ved det andre besøket på my-site.com, og bare én økt blir talt.

Ekskludering av henvisninger er nyttig når du bruker sporing av flere domener, slik at ikke flere økter utløses når en bruker har interaksjoner med flere enn ett av domenene dine i én og samme økt.

Hvis du ekskluderer tredjepartsdomener som henviser trafikk, blir en ny økt fortsatt utløst av henvisningen, men kilde/medium-informasjonen for henvisningsdomenet vises som (direkte/ingen) i rapportene dine.

Les mer om hvordan økter fungerer i Analytics

Vanlige bruksområder for utelukking av henvisninger

Tredjeparts betalingsformidlere

Et vanlig bruksområde for denne funksjonen er å hindre handlekurver fra tredjeparter i å starte økt nummer to. Når handlekurven fra en tredjepart står på ekskluderingslisten, startes det ikke lenger noen ny økt, og brukeren telles heller ikke som en henvisning når vedkommende vender tilbake til siden din for bestillingsbekreftelse etter å ha foretatt utsjekking på et tredjepartsnettsted.

Sporing av flere domener

Når domenet ditt står på ekskluderingslisten, kan brukere gå fra ett underdomene på nettstedet ditt til et annet uten å starte en ny økt. Når domenet ditt ikke er i utelukkingslisten, registreres det som en henvisning fra ett vertsnavn til et annet i Analytics når en bruker går fra ett underdomene til et annet på nettstedet ditt, og en ny økt opprettes. Et resultat av dette kan være at rapportene har kunstig høye øktantall.

Da du konfigurerte Analytics-området ditt første gang, ble domenet ditt automatisk lagt til på ekskluderingslisten for henvisninger. Derfor skal du ikke se egenhenvisninger hvis du har et nettområde som sporer flere underdomener.

Eksluderingslisten for henvisninger

Det er bare trafikken fra domenet angitt i ekskluderingslisten for henvisninger – og eventuelle underdomener – som blir utelatt.

Innholdssamsvar brukes i ekskluderingslisten for henvisninger. Hvis du for eksempel skriver inn example.com, blir trafikk fra sales.example.com også ekskludert (ettersom domenenavnet inneholder example.com).

Slik legger du til henvisningstrafikkilder

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator.
 3. I KONTO-kolonnen velger du Analytics-kontoen som inneholder det området du ønsker å arbeide med.
 4. I OMRÅDE-kolonnen velger du et område.
 5. Klikk på Sporingsinformasjon.
 6. Klikk på Utelukkingsliste for henvendelser.
 7. Du kan legge til et domene ved å klikke på +LEGG TIL HENVISNINGSUNNTAK.
 8. Skriv inn domenenavnet.
 9. Klikk på Opprett for å lagre.

Slik fjerner du henvisningstrafikkilder

Hvis du har lagt til et domene i utelukkingslisten, kan du gjeninnføre den aktuelle trafikken som en henvisningskilde i rapportene dine ved å fjerne domenet fra listen over utelatte domener.

Følg trinn 1–6 ovenfor. I tabellen klikker du på fjern i raden for domenet du ønsker å fjerne. Klikk på Slett domenet for å lagre.

Kontroller at utelukkingslisten for henvisninger fungerer

Den beste måten å kontrollere at utelukkingslisten for henvisninger er riktig konfigurert, er å bruke Google Tag-assistent-opptak. Når du oppretter en økt som går over flere domener, viser den umiddelbart om en ekstra økt ble opprettet.

Se en eksempelrapport som viser hvordan Tag-assistent-opptak fremhever problemet.

Hvorfor vises returnerende brukere fra utelatte domener fortsatt i rapportene dine?

Dette problemet er et resultat av at standard utløpstid for kampanjer er seks måneder:

 • Bruker A kommer til nettstedet ditt via en henvisning fra Domene B før du legger dette domenet til på utelukkingslisten for henvisninger.
 • Denne første økten knyttes til Domene B.
 • Du legger til Domene B på utelukkingslisten for henvisninger.
 • Bruker A kommer direkte tilbake til nettstedet (f.eks. via et bokmerke).
 • På grunn av attribusjonsmodellen «siste ikke-direkte klikk» blir den andre økten også knyttet til Domene B.

Relaterte ressurser

Mer informasjon om trafikkilder:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false