Изключване на препратки

Тази функция на Universal Analytics е налице само за уебсайтове, използващи gtag.js или analytics.js. Използването на ga.js (класическата версия на Google Анализ) ще възпрепятства работата на изключванията на препратки.

Трафикът от препратки е сегмент от трафика, който се дължи на друг източник, като връзка към уебсайта Ви, намираща се на друг домейн. Google Анализ автоматично разпознава къде се е намирал трафикът, непосредствено преди да стигне до сайта Ви, и показва имената на домейните на тези сайтове под формата на източници на трафик от препратки в отчетите Ви.

Отражение на изключването на трафика от препратки върху данните Ви

По подразбиране всяка препратка автоматично задейства нова сесия. Когато изключите източник на препратки, трафикът, който идва на сайта Ви от изключения домейн, не задейства нова сесия. Ако искате трафикът, идващ от конкретен сайт, да задейства нова сесия, не включвайте съответния домейн в тази таблица.

Тъй като всяка препратка задейства нова сесия, изключването (или запазването) на препратки се отразява на начина, по който се изчисляват сесиите в профила Ви. Въз основа на отношението Ви към препратките едно и също взаимодействие може да се зачете за една или за две сесии.

Потребител на my-site.com например отива на your-site.com, след което се връща на my-site.com. Ако не изключите your-site.com като препращащ домейн, ще се отчетат две сесии – по една за всяко пристигане на my-site.com. Ако обаче изключите препратките от your-site.com, второто пристигане на my-site.com няма да задейства нова сесия и ще се отчете само една.

Изключването на препратки е полезно, когато използвате кръстосано проследяване на домейни, така че да не се задействат няколко сесии, когато потребител се ангажира с повече от един от домейните Ви в една сесия.

Ако изключите домейните на трети страни, които препращат трафик, от препратката все пак се задейства нова сесия, но информацията за източник/носител за този препращащ домейн се показва като (директен/няма) в отчетите Ви.

Научете повече за това, как функционират сесиите в Google Анализ

Често използвано изключване на препратки

Обработка на плащания от трети страни

Често срещана употреба на тази функция е да се попречи на пазарските кошници на трети страни да задействат втора сесия. Когато пазарската кошница на трета страна е в списъка на изключване, потребител няма да може повече да стартира нова сесия и няма да бъде отчетен като препратка, когато се върне към страницата Ви за потвърждение на поръчката, след като я е платил на сайта на трета страна.

Кръстосано проследяване на домейни

Когато домейнът Ви е в списъка за изключване, потребителите могат да преминават от един поддомейн на сайта Ви към друг, без да задействат нова сесия. Ако домейнът Ви не е в списъка за изключване, когато потребител премине от един поддомейн на сайта Ви към друг, Google Анализ приема това като препратка от едно име на хост към друго и задейства нова сесия. В резултат на това отчетите Ви могат да съдържат изкуствено завишен брой сесии.

Когато първоначално настройвате собствеността си в Google Анализ, домейнът Ви автоматично се добавя към списъка за изключване на препратки. Поради това не би трябвало да виждате самопрепратки, ако имате уеб собственост, която проследява няколко поддомейна.

Списък за изключване на препратки

Ще бъде изключен само трафикът от домейна, въведен в списъка за изключване на препратки, както и от всички поддомейни.

Списъкът за изключване на препратки СЪДЪРЖА съвпадение. Ако например влезете в example.com, трафикът от magazin.example.com също ще бъде изключен (защото името на домейна съдържа example.com).

Добавяне на източници на трафик от препратки

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране.
 3. В графата ПРОФИЛ изберете профила в Google Анализ, който съдържа собствеността, с която искате да работите.
 4. В графата СОБСТВЕНОСТ изберете собственост.
 5. Кликнете върху Информация за проследяване.
 6. Кликнете върху Списък за изключване на препратки.
 7. За да добавите домейн, кликнете върху +ДОБАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕПРАТКА.
 8. Въведете името на домейна.
 9. Кликнете върху Създаване, за да запазите промените.

Премахване на източници на трафик от препратки

Ако сте добавили домейн към списъка с изключените, можете да въведете отново този трафик като препращащ източник в отчетите си, като го премахнете от въпросния списък.

Изпълнете стъпки от 1 до 6 по-горе. В таблицата кликнете върху премахване в реда на домейна, който искате да премахнете. Кликнете върху Изтриване на домейна, за да запазите промяната.

Проверете дали списъкът за изключване на препратки работи

Най-добрият начин да проверите дали списъкът за изключване на препратки е настроен точно е да използвате записите в Помощник за маркери на Google. Когато правите сесия, която преминава между домейни, тези записи могат да Ви кажат веднага дали е създадена допълнителна сесия.

Вижте примерен отчет, показващ как записите в Помощника за маркери на Google откроява проблема.

Защо завърналите се потребители от изключени домейни продължават да се показват в отчетите Ви

Този проблем възниква заради стандартното време от 6 месеца за изчакване на кампаниите:

 • Потребител А идва в сайта Ви чрез препратка от домейн Б, преди да сте добавили този домейн към списъка за изключване на препратки.
 • Първата сесия се приписва на домейн Б.
 • Добавяте домейн Б в списъка за изключване на препратки.
 • Потребител А се връща директно в сайта (напр. посредством отметка).
 • Заради модела на приписване на последното недиректно кликване тази втора сесия също се приписва на домейн Б.

Сродни ресурси

За повече информация относно източниците на трафик:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?