Bài viết này trình bày về các tài sản Universal Analytics (UA). Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các tài sản UA chuẩn đã ngừng xử lý dữ liệu (ngày 1 tháng 7 năm 2024 đối với các tài sản UA 360). Hãy di chuyển sang Google Analytics 4, sau đó tham khảo mục Tài sản Google Analytics 4 trong trung tâm trợ giúp này.

Giới thiệu về Universal Analytics

Universal Analytics là phiên bản Analytics cũ. Đây là loại thuộc tính mặc định cho các trang web trước ngày 14 tháng 10 năm 2020. Tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16458933495769959631
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256