O prehľade Tok správania

Zistite, ako používatelia prechádzajú a interagujú s vaším webom.

Prehľad Tok správania vizualizuje cestu používateľov z jednej stránky alebo udalosti na ďalšiu. Tento prehľad vám pomôže objaviť, aký obsah udržiava interakciu používateľov s vaším webom. Pomocou prehľadu Tok správania môžete nájsť aj potenciálne problémy s obsahom.

Obsah tohto článku:

Požiadavky prehľadu Tok správania

Skôr než sa udalosti zobrazia v prehľade Tok správania, je potrebné nastaviť ich sledovanie. Čím viac organizovaný/-á budete pri nastavovaní kódu sledovania udalostí, tým ľahšie pre vás bude používanie zobrazení Udalosti alebo Stránky a udalosti prehľadu Tok správania. Predtým, ako sa v prehľade objaví zoskupovanie podľa obsahu, ho musíte nastaviť.

Prístup k prehľadu Tok správania

Prehľad Tok správania otvoríte takto:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Prejdite na požadované zobrazenie.
 3. Otvorte sekciu Prehľady.
 4. Vyberte položku Správanie > Tok správania.

Ako používať prehľad Tok správania

Použite prepínač typu zobrazení v hornej časti prehľadu a zobrazte pohyb používateľa medzi zobrazeniami Stránky, Zoskupovanie podľa obsahu, Udalosti alebo Stránky a udalosti.

Selektor typu zobrazenia toku správania

 

Štruktúra prehľadu Tok správania

Podobne ako pri všetkých prehľadoch toku aj prehľad Tok správania zobrazuje uzly, pripojenia a odchody, ktoré predstavujú tok vašej návštevnosti.

Uzly sú body, cez ktoré preteká návštevnosť. V závislosti od zobrazenia, ktoré ste si vybrali, je každý uzol v tomto prehľade reprezentovaný jednou z nasledujúcich možností:

 • Jednou hodnotou prvej dimenzie, podľa ktorej filtrujete vizualizáciu, napr. Vstupná stránka alebo Krajina/oblasť. Tento typ uzla nájdete v prvom stĺpci zobrazenia Stránky alebo Udalosti.
 • Jednou stránkou alebo skupinou stránok, napr. všetky stránky v adresári odevy. Tento typ uzla nájdete v zobrazeniach Stránky alebo Stránky a udalosti.
 • Skupinou stránok a udalostí, ktoré ste zoskupili podľa kódu sledovania, pravidiel extrakcie a/alebo definícií pravidiel. Tento typ uzla nájdete, ak zvolíte nastavené zobrazenie Zoskupovania podľa obsahu.
 • Udalosťou, napríklad prehrávaním videa či sťahovaním. Tento typ uzla nájdete v zobrazeniach Udalosti alebo Stránky a udalosti.

V tomto prehľade sú uzly stránok zelené, uzly udalostí modré a uzly dimenzií biele. Kliknutím naň uzol zvýrazníte a môžete preskúmať návštevnosť prúdiacu cez uzol alebo zobraziť individuálne stránky alebo udalosti zoskupené v danom uzle.

Pripojenie predstavuje cestu od jedného uzla k druhému a objem návštevnosti pozdĺž tejto cesty. Kliknutím na pripojenie zvýrazníte v celom toku iba príslušný segment návštevnosti.

Položka odchod označuje, kde návštevníci opustili tok. V zobrazení Udalosti odchody nemusia nutne znamenať odchody z vášho webu. Odchody znamenajú iba to, že segment návštevnosti nespustil ďalšiu udalosť. Odchody momentálne nemožno nájsť v zobrazení Stránky a udalosti.

Analýza interakcie používateľa pomocou prehľadu Tok správania

Na preskúmanie toho, ako používatelia interagujú s vaším obsahom, použite prehľad Tok správania. Môžete tak objaviť aj potenciálne problémy s obsahom. Prehľad Tok správania môže zodpovedať napríklad tieto otázky:

 • Prešli používatelia priamo zo stránok produktov k plateniu bez akýchkoľvek ďalších nákupov?
 • Existuje udalosť, ktorá sa vždy spúšťa ako prvá? Vedie používateľov k ďalším udalostiam alebo stránkam?
 • Existujú cesty vaším webom, ktoré sú obľúbenejšie než iné cesty? Ak áno, sú to cesty, ktorými by podľa vás mali používatelia prechádzať?
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?