Om Atferdsflyt-rapporten

Se hvordan brukerne gjennomsøker og bruker nettstedet ditt.

I Atferdsflyt-rapporten kan du se hvordan brukerne har navigert fra én side eller hendelse til neste. Denne rapporten kan være til hjelp for å finne ut hva slags innhold som fanger brukernes interesse når de besøker nettstedet ditt. Med Atferdsflyt-rapporten blir det også enklere å finne potensielle problemer i innholdet.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Krav knyttet til Atferdsflyt-rapporten

Du må ha konfigurert og må spore hendelser før de kan bli vist i Atferdsflyt-rapporten. Hvis du konfigurerer hendelsessporingskoden på en organisert måte, blir det enklere å bruke Hendelser- eller Sider og hendelser-datautvalget i Atferdsflyt-rapporten. Du må også ha konfigurert innholdsgrupperinger før de kan bli vist i rapporten.

Åpning av Atferdsflyt-rapporten

Slik åpner du Atferdsflyt-rapporten

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket datautvalg.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Atferd > Atferdsflyt.

Slik bruker du Atferdsflyt-rapporten

Bruk velgeren for datautvalgstype øverst i rapporten for å se hvordan brukerne beveger seg mellom sider, innholdsgrupperinger og hendelser, eller både sider og hendelser.

Typevelger for datautvalg i atferdsflyten

 

Oppbyggingen av Atferdsflyt-rapporten

Som for alle flytrapporter inneholder Atferdsflyt-rapporten noder, tilkoblinger og utganger, som representerer trafikkflyten.

Noder er punkter trafikken flyter gjennom. Avhengig av hvilket datautvalg du har valgt, representerer hver node i denne rapporten et av følgende:

 • Én verdi i startdimensjonen som du filtrerer visualiseringen etter, for eksempel Landingsside eller Land/territorium. Du finner denne nodetypen i den første kolonnen i enten Sider- eller Hendelser-datautvalget.
 • En enkeltside eller en samling av sider, for eksempel alle sidene i en kleskatalog. Du finner denne typen node enten i Sider- eller Sider og aktiviteter-datautvalget.
 • En gruppe med sider og hendelser du har gruppert ved hjelp av sporingskode, uttrekkingsregler og/eller regeldefinisjoner. Du finner denne nodetypen hvis du velger et datautvalg for en innholdsgruppering du har konfigurert.
 • En hendelse, for eksempel en videoavspilling eller en nedlasting. Du finner denne nodetypen enten i Hendelser- eller Sider og hendelser-datautvalget.

I denne rapporten er sidenoder grønne, hendelsesnoder blå og dimensjonsnoder hvite. Klikk på en node for å utheve eller utforske trafikk gjennom den aktuelle noden, eller for å se enkeltsidene eller aktivitetene som er gruppert sammen i noden.

En kobling representerer banen fra én node til en annen og trafikkvolumet langs den aktuelle banen. Klikk på en tilkobling for å utheve bare det aktuelle trafikksegmentet gjennom flyten.

En utgang viser hvor brukere forlot flyten. Utganger i Aktiviteter-datautvalget refererer ikke nødvendigvis til utganger fra nettstedet ditt. Utganger viser bare at et trafikksegment ikke utløste en annen aktivitet. Utganger blir foreløpig ikke vist i Sider og hendelser-datautvalget.

Analyse av brukernes engasjement ved hjelp av Atferdsflyt-rapporten

Bruk Atferdsflyt-rapporten for å finne ut hvor engasjerte brukerne er i innholdet ditt og for å identifisere potensielle problemer med innholdet. Med Atferdsflyt-rapporten kan du få svar på spørsmål som disse:

 • Gikk brukere rett fra produktsidene til kassen uten å handle noe mer?
 • Er det en aktivitet som alltid utløses først? Fører den brukere til flere aktiviteter eller flere sider?
 • Er noen av banene gjennom nettstedet ditt mer populære enn andre, og er det i så fall disse banene du ønsker at brukerne skal følge?
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?