Over het rapport 'Gedrag'

Bekijk hoe uw gebruikers op uw site terechtkomen en omgaan met uw site.

In het rapport 'Gedrag' wordt het pad dat gebruikers afleggen van de ene pagina of gebeurtenis naar de volgende, visueel weergegeven. Aan de hand van dit rapport kunt u ontdekken dankzij welke content gebruikers betrokken blijven bij uw site. Aan de hand van het rapport 'Gedrag' kunt u tevens potentiële problemen met content identificeren.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Vereisten voor het rapport 'Gedrag'

U moet Gebeurtenissen hebben ingesteld en deze bijhouden voordat ze in het rapport 'Gedrag' kunnen worden weergegeven. Hoe georganiseerder u werkt bij het instellen van de trackingcode voor gebeurtenissen, hoe eenvoudiger het is om de weergave Gebeurtenissen of Pagina's en gebeurtenissen in het rapport 'Gedrag' te gebruiken. Ook Inhoudsgroepen moet u instellen voordat ze in het rapport kunnen worden weergegeven.

Toegang krijgen tot het rapport 'Gedrag'

U kunt als volgt toegang krijgen tot het rapport 'Gedrag':

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Ga naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Selecteer Gedrag > Gedrag.

Het rapport 'Gedrag' gebruiken

Gebruik de weergavetypeselectie boven in het rapport om te zien hoe gebruikers zich verplaatsen tussen Pagina's, Inhoudsgroepen, Gebeurtenissen of Pagina's en gebeurtenissen.

Kiezer voor weergavetype in rapport

 

Structuur van het rapport 'Gedrag'

Zoals in alle procesrapporten worden in het rapport 'Gedrag' knooppunten, connecties en uitstappunten weergegeven, die de stroming van uw verkeer vertegenwoordigen.

Knooppunten zijn punten waar het verkeer doorheen stroomt. Afhankelijk van de weergave die u heeft gekozen, vertegenwoordigt elk knooppunt in dit rapport een van de volgende items:

 • Eén waarde van de startdimensie waarop u de visualisatie filtert, d.w.z. Bestemmingspagina of Land/gebied. Dit type knooppunt vindt u in de eerste kolom van de weergave Pagina's of Gebeurtenissen.
 • Eén pagina of een verzameling pagina's, bijvoorbeeld alle pagina's in de map 'Draagbaar'. Dit type knooppunt bevindt zich in de weergave Pagina's of Pagina's en gebeurtenissen.
 • Een groep pagina's en gebeurtenissen die u heeft gegroepeerd op trackingcode, extractieregels en/of regeldefinities. Dit type knooppunt kunt u vinden als u een weergave selecteert voor een Inhoudsgroep die u heeft ingesteld.
 • Een gebeurtenis, bijvoorbeeld een video afspelen of downloaden. Dit type knooppunt bevindt zich in de weergave Gebeurtenissen of Pagina's en gebeurtenissen.

In dit rapport zijn paginaknooppunten groen, gebeurtenisknooppunten blauw en dimensieknooppunten wit. Klik op een knooppunt om verkeer via dat knooppunt te markeren of te verkennen, of om de afzonderlijke pagina's of gebeurtenissen te bekijken die in dat knooppunt zijn gegroepeerd.

Een verbinding vertegenwoordigt het pad van een knooppunt naar een ander knooppunt, en het verkeersvolume op die weg. Klik op een verbinding om alleen dat verkeerssegment in de stroom te markeren.

Een uitgang geeft aan waar gebruikers de stroom hebben verlaten. In de weergave Gebeurtenissen staan niet noodzakelijkerwijs uitgangen van uw site; uitgangen geven alleen aan dat een verkeerssegment een andere gebeurtenis niet heeft geactiveerd. Uitgangen worden momenteel niet weergegeven in de weergave Pagina's en gebeurtenissen.

De betrokkenheid van gebruikers analyseren met het rapport 'Gedrag'

Gebruik het rapport 'Gedrag' om te onderzoeken hoe betrokken uw gebruikers zijn bij uw inhoud en om mogelijke problemen met de inhoud te identificeren. Met het rapport 'Gedrag' kunt u antwoord krijgen op onder meer de volgende vragen:

 • Zijn gebruikers meteen vanaf de productpagina's naar de kassa gegaan zonder verder te winkelen?
 • Is er een gebeurtenis die altijd als eerste wordt geactiveerd? Leidt deze gebeurtenis gebruikers naar meer gebeurtenissen of pagina's?
 • Zijn sommige paden op uw site populairder dan andere? Zo ja, zijn dit dan ook de paden waarvan u graag wilt dat bezoekers ze volgen?
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?