Apie srauto elgsenos ataskaitą

Sužinokite, kaip naudotojai pereina per jūsų svetainę ir sąveikauja su ja.

Srauto elgsenos ataskaitoje vaizduojamas kelias, kurį naudotojai nueina pereidami iš vieno puslapio ar įvykio į kitą. Peržiūrėję šią ataskaitą sužinosite, koks svetainės turinys labiausiai įtraukia naudotojus. Srauto elgsenos ataskaita taip pat gali padėti nustatyti galimas turinio problemas.

Šiame straipsnyje

Srauto elgsenos ataskaitos reikalavimai

Turite būti nustatę ir stebėti Įvykius, kad jie galėtų būti rodomi srauto elgsenos ataskaitoje. Kuo nuosekliau nustatysite įvykių stebėjimo kodą, tuo lengviau bus naudoti srauto elgsenos ataskaitos rodinius Įvykiai arba Puslapiai ir įvykiai. Taip pat turite nustatyti turinio grupavimą, kad jis būtų rodomas ataskaitoje.

Prieiga prie srauto elgsenos ataskaitos

Jei norite pasiekti srauto elgsenos ataskaitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
 2. Eikite į savo rodinį.
 3. Atidarykite Ataskaitos.
 4. Pasirinkite Elgsena > Srauto elgsena.

Kaip naudoti srauto elgsenos ataskaitą

Naudokite ataskaitos viršuje pateiktą rodinio tipo parinkiklį, kad peržiūrėtumėte naudotojo judėjimą puslapiuose, turinio grupėseįvykiuose arba puslapiuose ir įvykiuose.

Srauto elgsenos peržiūros tipo parinkiklis

 

Srauto elgsenos ataskaitos struktūra

Kaip ir visose srauto ataskaitose, srauto elgsenos ataskaitoje rodomi mazgai, ryšiai ir išėjimai, atspindintys srautą.

Mazgai yra taškai, per kuriuos eina srautas. Atsižvelgiant į pasirinktą rodinį, kiekvienas šios ataskaitos mazgas nurodo vieną iš toliau pateiktųjų.

 • Vieną pradinio aspekto vertę, pagal kurią filtruojate vizualizaciją, pvz., Nukreipimo puslapis arba Šalis / teritorija. Šio tipo mazgas randamas pirmame rodinio Puslapiai arba Įvykiai stulpelyje.
 • Vieną puslapį ar puslapių rinkinį, pvz., visus puslapius nešiojamųjų įrenginių kataloge. Šio tipo mazgas randamas rodinyje Puslapiai arba Puslapiai ir įvykiai.
 • Puslapių ir įvykių, kuriuos sugrupavote pagal stebėjimo kodą, išskyrimo taisykles ir (arba) taisyklių apibrėžimus, grupę. Šio tipo mazgas aptinkamas, jei pasirenkate nustatyto turinio grupavimo rodinį.
 • Įvykį, pvz., vaizdo įrašo paleidimą ar atsisiuntimą. Šio tipo mazgas randamas rodinyje Įvykiai arba Puslapiai ir įvykiai.

Šioje ataskaitoje puslapio mazgai yra žali, įvykio mazgai – mėlyni, o aspekto mazgai – balti. Spustelėkite mazgą, kad išryškintumėte ar tyrinėtumėte srautą pagal tą mazgą, arba peržiūrėtumėte individualius puslapius ar įvykius, kurie yra sugrupuoti tame mazge.

Ryšys – tai kelias iš vieno mazgo į kitą ir srauto šiuo keliu apimtis. Spustelėkite ryšį ir paryškinkite tik tą srauto segmentą.

Išėjimas rodo, kur naudotojai išėjo iš srauto. Šioje įvykių ataskaitoje pateikiama informacija apie išėjimą nebūtinai reiškia, jog iš svetainės tikrai buvo išeita. Taip tik nurodoma, kad tam tikrame srauto segmente nebuvo suaktyvintas kitas įvykis. Informacija apie išėjimus šiuo metu nerodoma rodinyje Puslapiai ir įvykiai.

Naudotojų įtraukimo analizė naudojant srauto elgsenos ataskaitą

Naudokite srauto elgsenos ataskaitą, kad tyrinėtumėte, kiek naudotojai įsitraukę į jūsų turinį, ir nustatykite potencialias turinio problemas. Srauto elgsenos ataskaita gali padėti atsakyti į toliau pateiktus klausimus.

 • Ar iš produktų puslapių naudotojai iš karto ėjo į mokėjimo puslapį ir daugiau nieko nepirko?
 • Ar yra visada pirmiausia suaktyvinamas įvykis? Ar po jo naudotojai pereina prie kitų įvykių ar puslapių?
 • Ar svetainėje yra kelių, kurie yra gerokai populiaresni nei kiti? Jei taip, ar norėtumėte, kad naudotojai naudotųsi šiais keliais?
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?