מידע על הדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'

ראה כיצד משתמשים מנווטים באתר שלך ומקיימים איתו אינטראקציה.

הדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים' מציג בצורה חזותית את הנתיב של משתמשים מדף/אירוע אחד לאחר. דוח זה יכול לעזור לך לגלות איזה תוכן גורם למשתמשים שלך להיות מעורבים באתר. השתמש בדוח 'זרימת הפעילות של מבקרים' גם כדי לזהות בעיות אפשריות בתוכן.

במאמר הזה:

דרישות לדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'

עליך להגדיר אירועים ולעקוב אחריהם כדי שהם יופיעו בדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'. ככל שתהיה מאורגן יותר בהגדרת קוד המעקב אחר אירועים, כך יהיה לך קל יותר להשתמש בתצוגות המפורטות אירועים או דפים ואירועים של הדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'. עליך גם להגדיר תחילה קיבוצי תוכן כדי שהם יופיעו בדוח.

גישה לדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'

כדי לגשת לדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים':

 1. כניסה אל Google Analytics.
 2. עבור אל התצוגה המפורטת הרצויה.
 3. פתח את התפריט דוחות.
 4. בחר התנהגות > זרימת הפעילות של המבקרים.

כיצד להשתמש בדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'

השתמש בבורר הסוגים של תצוגות מפורטות בחלק העליון של הדוח, כדי לראות מעבר של משתמשים בין דפים, קיבוצי תוכןאירועים או דפים ואירועים ביחד.

בורר סוגי תצוגה מפורטת של זרימת הפעילות של מבקרים

 

מבנה הדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים

בדומה לכל שאר דוחות הזרימה, הדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים' מציג צמתים, חיבורים ויציאות כדי לייצג את זרימת התנועה שלך.

צמתים הם נקודות שדרכן זורמת התנועה. בהתאם לתצוגה המפורטת שבחרת, כל צומת בדוח מייצג אחד מאלו:

 • ערך אחד של המאפיין ההתחלתי שלפניו אתה מסנן את התצוגה, למשל, דף נחיתה או ארץ/טריטוריה. סוג זה של צומת מופיע בעמודה הראשונה של התצוגות המפורטות דפים או אירועים.
 • דף בודד או אוסף של דפים, למשל, כל הדפים בספריית פריטי הלבוש. סוג זה של צומת נמצא בתצוגה המפורטת דפים או בתצוגה המפורטת דפים ואירועים.
 • קבוצה של דפים ואירועים שקיבצת יחד באמצעות קוד מעקב, כללי חילוץ ו/או הגדרות של כללים. סוג זה של צומת מופיע בעת בחירה בתצוגה מפורטת לקיבוץ תוכן שהגדרת.
 • אירוע, למשל הפעלה או הורדה של סרטון. סוג זה של צומת מופיע בתצוגות המפורטות אירועים או דפים ואירועים.

בדוח זה, צמתים של דפים מסומנים בירוק, צמתים של אירועים מסומנים בכחול וצמתים של מאפיינים מסומנים בלבן. לחץ על צומת כדי להדגיש או לחקור תנועה שעוברת דרך צומת זה, או כדי להציג את הדפים או האירועים השונים המקובצים יחד בצומת זה.

חיבור מייצג את הנתיב מצומת אחד לאחר ואת נפח התנועה לאורך נתיב זה. לחץ על חיבור כדי להדגיש רק את פלח התנועה שעובר דרך הזרימה.

יציאה מציינת היכן אנשים יצאו מהזרימה. בתצוגה המפורטת אירועים, יציאות אינן בהכרח מציינות יציאות מהאתר שלך; יציאות רק מראות שפלח תנועה לא גרם להפעלת אירוע אחר. יציאות אינן מוצגות בשלב זה בתצוגה המפורטת דפים ואירועים.

ניתוח המעורבות של משתמשים באמצעות הדוח 'זרימת הפעילות של המבקרים'

השתמש בדוח 'זרימת הפעילות של מבקרים' כדי לחקור את אופן המעורבות של משתמשים בתוכן שלך וכדי לזהות בעיות תוכן אפשריות. זרימת הפעילות של מבקרים יכולה לענות על שאלות כגון:

 • האם משתמשים עברו מדפי מוצרים ישירות לשלב התשלום, מבלי לערוך קניות נוספות?
 • האם יש אירוע שמופעל תמיד ראשון? האם הוא מוביל משתמשים לאירועים או לדפים נוספים?
 • האם יש נתיבים באתר שלך שפופולריים יותר מאחרים? אם כן, האם אלו הנתיבים שאתה רוצה שהמשתמשים יעברו דרכם?
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?