Přehled Tok chování

Sledujte interakci uživatelů s vaším webem.

Přehled Tok chování nabízí vizuální podobu trasy, kterou uživatelé prošli z jedné stránky nebo události na druhou. Na základě tohoto přehledu snáze zjistíte, jaký obsah dokáže uživatele na všem webu trvale zaujmout. Přehled Tok chování můžete využít i k určení potenciálních problémů s obsahem.

Obsah tohoto článku:

Požadavky na přehled Tok chování

Pokud se v přehledu Tok chování mají zobrazovat nějaké události, je nutné je nejprve nastavit a měřit. Čím větší organizovanost při nastavování měřicího kódu události projevíte, tím snáze se výběry dat Události nebo Stránky a události v přehledu Tok chování používají. To samé platí i pro seskupení obsahu: aby se v přehledu mohla zobrazit, je nutné je nastavit.

Přístup k přehledu Tok chování

Návod na přístup k přehledu Tok chování:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte možnost Chování > Tok chování.

Použití přehledu Tok chování

Vyberte v horní části přehledu typ výběru dat a podívejte se, jak uživatelé přechází mezi stránkami, seskupeními obsahuudálostmi nebo stránkami a událostmi současně.

Volič typu výběru dat Chování – postup

 

Struktura přehledu Tok chování

Podobně jako u všech přehledů toků se v přehledu Tok chování zobrazují uzly, spojení a odchody, představující tok provozu.

Uzly jsou body, kterými prochází provoz. Podle toho, jaký výběr dat jste zvolili, představuje každý uzel tohoto přehledu některou z těchto položek:

 • jednu hodnotu počáteční dimenze, podle které filtrujete vizualizaci, například Vstupní stránka nebo Země/území. Na tento typ uzlu narazíte v prvním sloupci výběru dat Stránky nebo Události;
 • jedinou stránku nebo skupinu stránek (například všechny stránky v adresáři oděvů). Na tento typ uzlu narazíte ve výběru dat Stránky nebo Stránky a události;
 • skupinu stránek a událostí, kterou jste seskupili na základě měřicího kódu, pravidel extrakce nebo definic pravidel; Tento typ uzlu najdete, pokud zvolíte výběr dat pro dříve nastavená seskupení obsahu;
 • událost (jako je třeba spuštění videa nebo stažení). Tento typ uzlu lze používat ve výběru dat Události nebo Stránky a události.

V tomto přehledu jsou uzly stránek označeny zeleně, uzly událostí modře a uzly dimenzí bíle. Kliknutím na nějaký uzel zvýrazníte provoz prostřednictvím daného uzlu (nebo tento provoz můžete prozkoumat), případně se také můžete podívat na jednotlivé stránky nebo události, které jsou v tomto uzlu seskupeny.

Spojení představuje cestu mezi dvěma uzly a objem provozu na této trase. Kliknutím na spojení zvýrazníte pouze konkrétní segment provozu procházející tokem.

Odchod uvádí, kde uživatel tok opustil. Ve výběru dat Události nemusí odchody nezbytně nutně představovat odchod z webu. Vyjadřují jenom, že určitý segment provozu neaktivoval další událost. Ve výběru dat Stránky a události se odchody momentálně nezobrazují.

Analýza zapojení uživatelů pomocí přehledu Tok chování

Pomocí přehledu Tok chování dokážete přijít na to, do jaké míry jsou uživatelé zapojeni do vašeho obsahu, a určit případné potíže s obsahem. Přehled Tok chování vám například zodpoví tyto otázky:

 • Přešli uživatelé ze stránky produktu rovnou k zaplacení, aniž by si koupili něco dalšího?
 • Je některá událost vždy spuštěna jako první? Přivádí uživatele na další události nebo stránky?
 • Jsou některé trasy webem oblíbenější než jiné? Pokud ano, jsou to trasy, které chcete, aby uživatelé procházeli?
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?