Tabele niestandardowe – informacje

Szybkie, niespróbkowane dane dla najważniejszych zbiorów danych.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Analytics może próbkować Twoje dane, by umożliwić Ci szybszy dostęp do raportów standardowych i niestandardowych. Jednak czasem konieczny jest dostęp do wszystkich informacji o konkretnym zestawie danych i wymiarów. Dzięki tabelom niestandardowym możesz wskazać kombinację danych, wymiarów, segmentów i filtrów, które mają być codziennie przetwarzane przez Analytics bez próbkowania. Każdy raport pasujący do podzbioru konfiguracji1 tabeli niestandardowej będzie mieć domyślny dostęp do tej tabeli oraz dostarczy Ci szybkich, niespróbkowanych danych.

Tematy w tym artykule:

Przykład

Masz niestandardowy raport oparty na danych pochodzących z dużej liczby sesji, czyli zawsze próbkowanych. Wymiarami są Miasto i Przeglądarka, a danymi – Sesje, Odsłony i Współczynnik odrzuceń. Możesz utworzyć tabelę niestandardową z tymi właśnie wymiarami i danymi. Od dnia utworzenia tabeli Analytics będzie zbierać niespróbkowane dane do Twojego niestandardowego raportu.

Uprawnienia i ograniczenia

Aby tworzyć tabele niestandardowe, musisz mieć uprawnienie do edycji na poziomie usługi. Dla jednej usługi można utworzyć maksymalnie 100 tabel niestandardowych. W każdej chwili możesz zobaczyć wykorzystanie przydziału, przechodząc w sekcji Administracja na poziomie usługi do obszaru Tabele niestandardowe. Widoczne są w nim również wszystkie tabele niestandardowe utworzone na koncie przez inne osoby z uprawnieniami do edycji.

Każdy użytkownik o dostępie na poziomie co najmniej odczytu i analizy do widoku danych, w którym masz utworzoną niestandardową tabelę, może przeglądać raport wygenerowany na podstawie tej tabeli.

Tabele niestandardowe, tak jak standardowe tabele przetworzonych danych obejmujące jeden dzień, mają limit liczby unikalnych wierszy danych, jakie można przechować na jeden dzień. Jednak w odróżnieniu od tabel standardowych ich limit wynosi 1 mln unikalnych wierszy na dzień, czyli o 925 tys. więcej niż zwykły limit 75 tys. wierszy dla klientów Analytics 360. Gdy na daną tabelę przypada więcej niż milion unikalnych wierszy, Analytics zachowuje N górnych wartości3, a dla pozostałych kombinacji wartości tworzy wiersz (inne). Zobacz pozycje (inne) w raportach, aby uzyskać więcej informacji o wierszu (inne).

Jakie dane można uwzględniać

Nie wszystkie dane i wymiary można uwzględniać w tabeli niestandardowej, jak również nie wszystkie raporty mogą czerpać informacje z takich tabel. Nie można uwzględniać segmentów opartych na użytkownikach. Ze względu na sposób przechowywania lub udostępniania danych następujące raporty nie mogą czerpać informacji z tabel niestandardowych: Wizualizacja procesu, Optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO), Ścieżki wielokanałowe i Atrybucja.

Przetwarzanie i dostępność

Po utworzeniu tabeli niestandardowej pojawienie się niespróbkowanych danych w raportach Tabele niestandardowe może zająć maksymalnie dwa dni. Po upływie tego czasu będziesz mieć dostęp do danych z dwóch dni, licząc od dnia utworzenia tabeli.

Analytics dodaje także dane historyczne z 30 dni przed datą utworzenia tabeli. W normalnych warunkach otrzymujesz dostęp do danych historycznych wraz z dostępem do nowych niespróbkowanych danych (czyli po około dwóch dniach). Jeśli jednak system Analytics przeprowadza rutynową konserwację Twojej usługi, dane historyczne mogą się pojawić po maksymalnie 40 dniach. Jeśli Twoja usługa przechodzi rutynową konserwację, w tabeli wyświetli się odpowiednie powiadomienie.

Po utworzeniu tabeli niestandardowej Google Analytics próbuje uzyskać dostęp do tych danych w przypadku zapytań, które korzystają z tych samych wymiarów i danych lub podzbioru tych samych wymiarów i danych, na przykład w przypadku raportów niestandardowych lub gdy korzystasz z interfejsu Google Analytics API.

Jednak w zależności od kombinacji danych i wymiarów mogą wystąpić przypadki, w których Analytics nie może skorzystać z danych z tabeli niestandardowej, a zamiast tego wyszukuje standardowe dane w tabeli zbiorczej. W rezultacie wyniki tych zapytań mogą uwzględniać wyższy niż oczekiwany poziom próbkowania. Dlatego zalecamy, aby zapytania API i raporty niestandardowe były zgodne z definicjami tabel niestandardowych (gdy tylko jest to możliwe), aby uniknąć wyższego poziomu próbkowania.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych niespróbkowanych danych historycznych, możesz pobrać niespróbkowane raporty.

Powiązane artykuły

1 Raport może pobierać informacje zawarte w tabeli niestandardowej, jeśli odpowiada podzbiorowi danych, segmentów i filtrów tej tabeli. Tabela niestandardowa może obejmować więcej danych, segmentów i filtrów, niż określono w raporcie, ale musi uwzględniać wszystkie dane, segmenty i filtry występujące w raporcie.

3 Kombinacje wartości z najwyższych pozycji są określane poprzez sortowanie tabeli według odpowiednich danych (np. Sesje, Wyświetlenia strony, Transakcje itd.). Kombinacje wartości wymiarów z niższych pozycji są następnie zbierane pod pozycją (inne).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?