Over aangepaste tabellen

Ontvang voor uw belangrijkste gegevenssets snel gegevens die niet op een steekproef zijn gebaseerd.
Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform

Google Analytics kan een steekproef nemen van uw gegevens om u sneller toegang te geven tot aangepaste en standaardrapporten. Soms heeft u voor een bepaalde reeks statistieken of dimensies echter toegang nodig tot alle gegevens. In aangepaste tabellen kunt u een combinatie van statistieken, dimensies, segmenten en filters opgeven die Analytics elke dag volledig moet verwerken. Elk rapport dat voldoet aan een subset van de configuratie1 van uw aangepaste tabel, opent dan standaard deze tabel. Zo heeft u snel toegang tot de volledige gegevens.

In dit artikel:

Voorbeeld

U heeft een aangepast rapport dat is gebaseerd op gegevens van een groot aantal sessies, dus uw gegevens zijn altijd gebaseerd op een steekproef. Uw rapport heeft Plaats en Browser als dimensies en Sessies, Paginaweergaven en Bouncepercentage als statistieken. U kunt met de dimensies en statistieken een aangepaste tabel maken. Vanaf de datum waarop u de tabel maakt, verzamelt Analytics voor uw aangepaste rapport dan gegevens die niet op een steekproef zijn gebaseerd.

Rechten en beperkingen

Als u aangepaste tabellen wilt maken, heeft u bewerkingsrechten op propertyniveau nodig. U kunt tot 100 aangepaste tabellen per property maken. Als u wilt nagaan hoeveel aangepaste tabellen u momenteel gebruikt voor een bepaalde property, gaat u op propertyniveau naar Aangepaste tabellen in het gedeelte Beheer. Daar kunt u ook de aangepaste tabellen bekijken die zijn gemaakt door andere gebruikers met bewerkingsrechten voor uw account.

Elke gebruiker die ten minste toegang voor lezen en analyseren heeft tot de weergave die u in een aangepaste tabel heeft gemaakt, kan het rapport bekijken dat op basis van die tabel wordt gegenereerd.

Bovendien geldt er voor aangepaste tabellen, net als voor dagelijkse verwerkte standaardtabellen, een limiet voor het aantal unieke rijen met gegevens dat per dag kan worden opgeslagen. De limiet voor aangepaste tabellen is echter 1 miljoen unieke rijen per dag, 925.000 hoger dan de normale limiet van 75.000 rijen voor 360-klanten. Als een bepaalde tabel meer dan 1 miljoen unieke rijen per dag bevat, worden de belangrijkste N-waarden3 door Analytics opgeslagen en wordt voor de resterende waardecombinaties de rij (overig) gemaakt. Raadpleeg De rubriek (overig) in rapporten voor meer informatie over de rij (overig).

Welke gegevens kunt u opnemen?

Niet alle statistieken en dimensies kunnen in een aangepaste tabel worden opgenomen en het is niet voor alle rapporten zinvol om een aangepaste tabel te maken. Op gebruikers gebaseerde segmenten kunnen niet worden opgenomen. In verband met de manier waarop gegevens worden opgeslagen of weergegeven, kunnen gegevens uit aangepaste tabellen niet worden gebruikt voor de volgende rapporten: Procesweergave, Zoekmachineoptimalisatie, Multi-channel trechters en Toeschrijving.

Verwerking en beschikbaarheid

Nadat u een aangepaste tabel heeft gemaakt, kan het tot twee dagen duren voordat volledige gegevens worden weergegeven in de rapporten met aangepaste tabellen. Op dat moment beschikt u over de twee dagen aan gegevens vanaf de datum waarop de tabel is gemaakt.

Analytics voegt ook historische gegevens toe voor de 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de tabel is gemaakt. Onder normale omstandigheden komen die historische gegevens beschikbaar wanneer de nieuwe volledige gegevens beschikbaar komen (na ongeveer twee dagen). Als het Analytics-systeem echter routineonderhoud uitvoert voor uw property, kan het 40 dagen duren voordat die historische gegevens worden weergegeven. Tijdens routineonderhoud voor uw property wordt een bericht daarover weergegeven in de tabel.

Nadat u een aangepaste tabel heeft gemaakt, probeert Google Analytics toegang te krijgen tot die gegevens voor zoekopdrachten die dezelfde dimensies en statistieken of een subset met dezelfde dimensies en statistieken gebruiken, bijvoorbeeld voor aangepaste rapporten of wanneer u de API van Google Analytics gebruikt.

Afhankelijk van de combinatie van statistieken en dimensies kan het echter voorkomen dat Analytics geen gegevens uit aangepaste tabellen kan gebruiken en in plaats daarvan gegevens uit standaard verzameltabellen opvraagt. Als gevolg hiervan kunnen deze zoekresultaten een hoger steekproefaandeel bevatten dan verwacht. Daarom raden we u aan uw API-query's en aangepaste rapporten zo goed mogelijk af te stemmen op uw aangepaste-tabeldefinities, om dit hogere steekproefaandeel te vermijden.

Als u toegang wilt tot gegevens uit het verleden die niet op een steekproef zijn gebaseerd, kunt u wellicht volledige rapporten downloaden.

Gerelateerde bronnen

1Een rapport dat voldoet aan een subset van de statistieken, segmenten en filters van een aangepaste tabel, heeft toegang tot de gegevens van die tabel. Een aangepaste tabel kan meer statistieken, segmenten en filters bevatten dan in het rapport worden gespecificeerd, maar moet in ieder geval alle in het rapport gespecificeerde statistieken, segmenten en filters bevatten.

3De hoogste waardecombinaties worden verkregen door de tabel te sorteren op de betreffende waarde (bijvoorbeeld Sessies, Paginaweergaven, Transacties, enzovoort). Dimensiewaardecombinaties met een kleiner volume worden vervolgens samengevoegd in de rubriek '(overig)'.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?