Analytics'te IP Anonimleştirme (veya IP maskeleme)

Google'ın IP adreslerini nasıl anonimleştirdiğiyle ilgili teknik açıklama

Özet

Bir Analytics müşterisi IP adresi anonimleştirme talep ettiğinde Analytics, toplama ağının mümkün olan en erken aşamasında teknik açıdan imkân bulur bulmaz IP adresini anonimleştirir. Analytics'teki IP anonimleştirme özelliği, IPv4 kullanıcı IP adresinin son sekizliğini ve IPv6 adresinin son 80 bitini Analytics Toplama Ağı'na gönderilmelerinden kısa bir süre sonra bellekte sıfırlara çevirir. Bu durumda, tam IP adresi asla diske yazılmaz.

Mülk oluşturduğunuzda IP adresi anonimleştirmesi aşağıdaki şekilde uygulanır:

Kapsamlı

25 Mayıs 2010'dan bu yana Analytics, web sitesi sahiplerinin, tüm kullanıcılarının IP adreslerinin üründe anonimleştirilmesi isteğinde bulunabilmesini sağlamak için _anonymizeIp özelliğini ga.js JavaScript kitaplığında (ve daha yakın bir zamandan beri, ga('set', 'anonymizeIp', true) özelliğini analytics.js kitaplığında) sunmaktadır. Bu özellik, site sahiplerinin kendi gizlilik politikalarına veya (bazı ülkelerde) yerel veri koruma yetkilileri tarafından belirlenen ve tam IP adresi bilgilerinin depolanmasını önleyen tavsiyelere uymalarını kolaylaştırabilir. IP anonimleştirme/maskeleme, veriler Analytics Toplama Ağına ulaşır ulaşmaz, herhangi bir saklama veya işleme süreci başlamadan önce yapılır.

Analytics'teki IP anonimleştirme süreci, toplama hattının JavaScript Etiketi ve Toplama Ağı adımlarında gerçekleştirilir. Bu adımlar aşağıda açıklanmıştır.

Analytics JavaScript Etiketi

JavaScript'in etkin olduğu bir web tarayıcısı, Analytics etiketini (ga.js veya analytics.js) içeren bir sayfayı yüklerken eşzamansız olarak iki işlem gerçekleştirir: Analytics işlev sırasını yükleyip işlemek ve Analytics JavaScript için istekte bulunmak. İşlev sırası, farklı Analytics yapılandırma ve toplama işlevlerinin aktarıldığı bir JavaScript dizisidir. Analytics'i uygularken site sahibi tarafından ayarlanan bu işlevler, Analytics hesap numarasını belirtmek ve işlenecek sayfa görüntüleme verilerini Analytics Toplama Ağı'na göndermek gibi işlevleri içerebilir.

Analytics JavaScript, Analytics Toplama Ağı'na veri gönderilmesini tetikleyen işlev sırasındaki bir işlevi (genellikle analytics.js JavaScript kitaplığındaki ga('send', 'pageview') ve ga.js kitaplığındaki _trackPageview işlevleri) çalıştırdığında, verileri http://www.google-analytics.com/_utm.gif (ga.js söz konusuysa) ve http://www.google-analytics.com/collect (analytics.js söz konusuysa) için HTTP isteğine bağlı URL parametreleri olarak gönderir. Anonimleştirme işlevi sayfa takibi işlevinden önce çağrılmışsa, piksel isteğine ek bir parametre eklenir. IP anonimleştirme parametresi &aip=1 şeklinde görünür.

Analytics Toplama Ağı

Analytics Toplama Ağı, iki ana hizmet sağlayan bir sunucular kümesidir. Bu hizmetler, ga.js ile analytics.js kitaplıklarının sunumu (Analytics JavaScript'i) ve utm.gif ile /collect istekleri üzerinden gönderilmiş verilerin toplanmasıdır.

ga.js, analytics.js, _utm.gif veya /collect için bir istek geldiğinde söz konusu istek, HTTP istek başlığında (yani kullanılan tarayıcının türü) ve TCP/IP başlığında (yani istekte bulunanın IP adresi) ek bilgiler içerir.

_utm.gif için bir istek ulaşır ulaşmaz, anonimleştirme için bellekte tutulur. İstek URL'sinde &aip=1 parametresi bulunuyorsa (ga.js veya analytics.js içindeki anonimleştirme işlevi yürütüldükten sonra Analytics JavaScript'inin yerleştirdiği şekilde), kullanıcının IP adresinin son sekizliği bellekteyken sıfır olarak ayarlanır. Örneğin, 12.214.31.144 biçimindeki bir IP adresi 12.214.31.0 biçimine dönüştürülür. (IP adresi bir IPv6 adresiyse, 128 bitin son 80 biti sıfır olarak ayarlanır). İstek, ancak bu anonimleştirme işleminin ardından işleme için diske yazılır. IP anonimleştirme yönetimi kullanıldığında, anonimleştirme istek alındıktan hemen sonra bellekte yapıldığı için tam IP adresi hiçbir zaman diske yazılmaz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın