Universal Analytics'te IP Anonimleştirme (veya IP maskeleme)

Universal Analytics'in IP adreslerini nasıl anonimleştirdiğiyle ilgili teknik açıklama
Google Analytics 4'te IP adresleri günlüğe kaydedilmediğinden veya depolanmadığından IP anonimleştirme işlemi gerekli değildir.

Özet

Bir Universal Analytics müşterisi IP adresi anonimleştirmesi talep ettiğinde Analytics, teknik açıdan imkân bulur bulmaz IP adresini anonimleştirir. Universal Analytics'teki IP anonimleştirme özelliği, IPv4 kullanıcı IP adreslerinin son sekizliğini ve IPv6 adreslerinin son 80 bitini Google Analytics'e gönderilmelerinden kısa bir süre sonra bellekte sıfırlara çevirir. Bu durumda tam IP adresi asla diske yazılmaz.

Daha sonra, anonimleştirilmiş IP adreslerinden coğrafi boyutlar türetilir.

Universal Analytics'te IP adresi anonimleştirme isteğe bağlıdır. Aşağıdaki "Kapsamlı" bölümünde açıklandığı şekilde uygulanır.

Kapsamlı

Analytics, web sitesi sahiplerinin, tüm kullanıcılarının IP adreslerinin ürün içinde anonimleştirilmesini talep edebilmesini sağlamak için anonymize_ip özelliğini (gtag.js kitaplığında gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true })) sunmaktadır. Bu özellik, site sahiplerinin kendi gizlilik politikalarına veya (bazı ülkelerde) yerel veri koruma yetkilileri tarafından belirlenen ve tam IP adresi bilgilerinin depolanmasını önleyen tavsiyelere uymalarını kolaylaştırabilir. IP anonimleştirme/maskeleme, veriler Google Analytics'e ulaşır ulaşmaz, herhangi bir saklama veya işleme süreci başlamadan önce yapılır.

Analytics'teki IP anonimleştirme süreci, toplama hattının JavaScript Etiketi ve Toplama Ağı adımlarında gerçekleştirilir. Bu adımlar aşağıda açıklanmıştır.

Analytics JavaScript Etiketi

JavaScript'in etkin olduğu bir web tarayıcısı, Analytics etiketini içeren bir sayfayı yüklerken eşzamansız olarak iki işlem gerçekleştirir: Analytics işlev sırasını yükleyip işler ve Analytics JavaScript için istekte bulunur. İşlev sırası, farklı Analytics yapılandırma ve toplama işlevlerinin aktarıldığı bir JavaScript dizisidir. Analytics'i uygularken site sahibi tarafından ayarlanan bu işlevler, Analytics hesap numarasını belirtmek ve işlenecek sayfa görüntüleme verilerini Google Analytics'e göndermek gibi işlevleri içerebilir.

Analytics JavaScript, verilerin Google Analytics'e gönderilmesini tetikleyen işlev sırasında yer alan bir işlevi (gtag.js library kitaplığında bu işlev genellikle gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>' şeklindedir) çalıştırdığında verileri http://www.google-analytics.com/collect için HTTP isteğine bağlı URL parametreleri olarak gönderir. Anonimleştirme işlevi sayfa takibi işlevinden önce çağrılmışsa piksel isteğine ek bir parametre eklenir. IP anonimleştirme parametresi aşağıdaki şekilde görünür:

&aip=1

Analytics Toplama Ağı

Analytics Toplama Ağı, iki ana hizmet sağlayan bir sunucular kümesidir. Bu hizmetler, gtag.js kitaplığının sunumu (Analytics JavaScript) ve /collect istekleri üzerinden gönderilen verilerin toplanmasıdır.

gtag.js için bir istek geldiğinde söz konusu istek, HTTP istek başlığında (yani kullanılan tarayıcının türü) ve TCP/IP başlığında (yani istekte bulunanın IP adresi) ek bilgiler içerir.

İstek ulaşır ulaşmaz, anonimleştirme için bellekte tutulur. İstek URL'sinde &aip=1 parametresi bulunuyorsa kullanıcının IP adresinin son sekizliği bellekteyken sıfır olarak ayarlanır. Örneğin, 12.214.31.144 biçimindeki bir IP adresi 12.214.31.0 biçimine dönüştürülür. (IP adresi bir IPv6 adresiyse, 128 bitin son 80 biti sıfır olarak ayarlanır). İstek, ancak bu anonimleştirme işleminin ardından işleme için diske yazılır. IP anonimleştirme yönetimi kullanıldığında, anonimleştirme istek alındıktan hemen sonra bellekte yapıldığı için tam IP adresi hiçbir zaman diske yazılmaz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false