Zakrivanje naslovov IP v storitvi Universal Analytics

V storitvi Google Analytics 4 zakrivanje naslovov IP ni potrebno, ker se naslovi IP ne beležijo ali shranjujejo.

Hitri pregled

Kadar uporabnik storitve Universal Analytics zahteva zakrivanje naslova IP, Analytics skrajša naslov takoj, ko je to tehnično izvedljivo. Funkcija zakrivanja naslovov IP v storitvi Universal Analytics nastavi zadnji oktet uporabniških naslovov IP različice IPv4 in zadnjih 80 bitov naslovov različice IPv6 v pomnilniku na vrednosti nič kmalu po tem, ko so bili poslani v Google Analytics. V tem primeru na disk nikoli ni zapisan celoten naslov IP.

Iz skrajšanih naslovov IP se pozneje izpeljejo geografske razsežnosti.

V storitvi Universal Analytics je zakrivanje naslovov IP omogočeno, pri čemer se izvede tako, kot je opisano v razdelku »Poglobljeno« spodaj.

Poglobljeno

Analytics zagotavlja funkcijo anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) v knjižnici »gtag.js«), ki lastnikom spletnih mest omogoča, da zahtevajo, da se vsi naslovi IP njihovih uporabnikov v izdelku zakrijejo. To funkcijo smo zasnovali, da bi lastnikom spletnih mest pomagali zagotavljati skladnost z njihovimi lastnimi pravilniki o zasebnosti oziroma (v nekaterih državah) s priporočili lokalnih organov za varstvo osebnih podatkov, ki morda prepovedujejo shranjevanje podatkov o celotnih naslovih IP. Skrajševanje/zakrivanje naslova IP se izvede takoj, ko Google Analytics prejme podatke, še preden se kakor koli shranijo ali obdelajo.

Postopek zakrivanja naslovov IP v storitvi Analytics se izvede v dveh korakih postopka zbiranja: oznaki JavaScript in zbiralnem omrežju. Koraka sta pojasnjena spodaj.

Oznaka JavaScript storitve Analytics

Ko spletni brskalnik z omogočenim JavaScriptom naloži stran z oznako storitve Analytics, ta asinhrono izvede dvoje: Naloži in obdela čakalno vrsto funkcij Analytics ter pošlje zahtevo za JavaScript storitve Analytics. Čakalna vrsta funkcij je tabela JavaScript, kamor se dodajo različne konfiguracijske in zbiralne funkcije storitve Analytics. Te funkcije, ki jih nastavi lastnik spletnega mesta med implementacijo storitve Analytics, lahko na primer vključujejo določanje številke računa Google Analytics in dejansko pošiljanje podatkov o ogledu strani v Google Analytics v obdelavo.

Ko JavaScript storitve Analytics zažene funkcijo iz čakalne vrste funkcij, ki sproži pošiljanje podatkov v Google Analytics (ta funkcija je običajno gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>' v knjižnici »gtag.js«), pošlje podatke v obliki parametrov URL-ja, ki so priloženi zahtevi HTTP za http://www.google-analytics.com/collect. Če je bila funkcija zakrivanja poklicana pred funkcijo sledenja strani, bo zahtevi za slikovne pike dodan dodaten parameter. Parameter zakrivanja naslova IP je videti tako:

&aip=1

Zbiralno omrežje storitve Analytics

Zbiralno omrežje storitve Analytics je nabor strežnikov, ki zagotavljajo dve glavni storitvi: Prikazovanje oznake »gtag.js« (JavaScript storitve Analytics) in zbiranje podatkov, poslanih prek zahtev za »/collect«.

Ko prispe zahteva za »gtag.js«, ta vključuje dodatne informacije v glavi zahteve HTTP (tj. vrsta brskalnika, ki se uporablja) in v glavi TCP/IP (tj. naslov IP pošiljatelja zahteve).

Ko zahteva prispe, se zadrži v pomnilniku za skrajševanje. Če je v URL-ju zahteve najden parameter &aip=1, bo zadnji oktet uporabnikovega naslova IP nastavljen na nič, ko je ta še vedno v pomnilniku. Če je naslov IP na primer 12.214.31.144, potem bi bil spremenjen v 12.214.31.0. (Če je naslov IP različice IPv6, se zadnjih 80 od 128 bitov nastavi na nič.) Šele po tem postopku skrajševanja se zahteva zapiše na disk za obdelavo. Če se uporabi metoda skrajševanja naslova IP, se na disk nikoli ne zapiše celoten naslov IP, saj se celotno skrajševanje izvede v pomnilniku skoraj takoj po prejemu zahteve.

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
true
Izberite svojo učno pot

Oglejte si google.com/analytics/learn, nov vir, ki vam bo pomagal kar najbolje izkoristiti Google Analytics 4. Novo spletno mesto vsebuje videoposnetke, članke in vodene tokove ter povezave do strežnika Discord, bloga, kanala v YouTubu in shrambe GitHub za Google Analytics.

Začnite se učiti še danes!

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni