Anonymisering av IP-adresser (eller IP-maskering) i Analytics

En teknisk forklaring på hvordan IP-adresser blir anonymisert i Analytics

En kort innføring

Når en Analytics-kunde ber om å få IP-adressen sin anonymisert, blir adressen anonymisert så snart det er teknisk mulig på det tidligst mulige tidspunktet i innsamlingsnettverket. Med funksjonen for IP-anonymisering i Analytics angis den siste oktetten i IPv4-brukernes IP-adresser, og de siste 80 bitene i IPv6-adressene, til nuller i minnet kort tid etter at de er sendt til Analytics' innsamlingsnettverk. Fullstendige IP-adresser blir aldri registrert i slike tilfeller.

Når du oppretter et område, implementeres anonymisering av IP-adresser på denne måten:

Detaljert forklaring

Siden 25. mai 2010 har Analytics tilbudt _anonymizeIp-funksjonen i JavaScript-biblioteket for ga.js (og nyligere ga('set', 'anonymizeIp', true) i analytics.js-biblioteket) for at nettstedeiere skal kunne be om at IP-adressene til alle brukerne deres anonymiseres i produktet. Hensikten med denne funksjonen er at nettstedeierne enklere skal kunne overholde sine egne personvernregler og – i noen land – anbefalinger fra relevante datatilsyn, som kan forby lagring av fullstendige IP-adresser. IP-anonymiseringen/-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Analytics' innsamlingsnettverk, før noen form for lagring eller behandling skjer.

Prosessen med IP-anonymisering i Analytics foregår i to trinn i innsamlingsprosessen: JavaScript-taggen og innsamlingsnettverket. Disse trinnene blir forklart nedenfor.

JavaScript-taggen for Analytics

Når en JavaScript-aktivert nettleser laster inn en side med Analytics-taggen (ga.js eller analytics.js), gjør den to ting samtidig: laster inn og behandler Analytics-funksjonskøen og ber om JavaScript-taggen for Analytics. Funksjonskøen er en JavaScript-matrise der de forskjellige konfigurasjons- og innsamlingsfunksjonene i Analytics aktiveres. Disse funksjonene, som angis av nettstedeieren under implementeringen av Analytics, kan ta med funksjoner som å angi Google Analytics-kontonummeret og faktisk sende sidevisningsdata til Analytics' innsamlingsnettverk for behandling.

Når en funksjon fra funksjonskøen kjøres i JavaScript-taggen for Analytics, slik at datasendinger utløses til Analytics' innsamlingsnettverk (denne funksjonen er vanligvis ga('send', 'pageview') i analytics.js JavaScript-biblioteket og _trackPageview i ga.js-biblioteket), blir dataene sendt som nettadresseparametere knyttet til en HTTP-forespørsel for http://www.google-analytics.com/_utm.gif (for ga.js) og http://www.google-analytics.com/collect (for analytics.js). Hvis anonymiseringsfunksjonen er kalt opp før sidesporingsfunksjonen, blir en ekstra parameter lagt til i pikselforespørselen. Parameteren for IP-anonymisering ser slik ut: & aip=1

Analytics' innsamlingsnettverk

Analytics' innsamlingsnettverk er settet med tjenere som tilbyr to hovedtjenester: visning av ga.js og analytics.js (JavaScript-taggen for Analytics) og innsamling av data som sendes via forespørsler om _utm.gif og /collect.

Når en forespørsel om «ga.js», «analytics.js», «_utm.gif» eller «/collect» kommer inn, inneholder den tilleggsinformasjon i HTTP-forespørselshodet (altså nettlesertypen som blir brukt) og TCP/IP-overskriften (altså IP-adressen for den som sendte forespørselen).

Så snart en forespørsel om _utm.gif kommer inn, blir den lagret i minnet for anonymisering. Hvis &aip=1-parameteren blir funnet i forespørselsnettadressen (slik den hadde blitt plassert av JavaScript-taggen for Analytics etter at anonymiseringsfunksjonen var behandlet i ga.js eller analytics.js), blir den siste oktetten i brukerens IP-adresse angitt til null mens den er i minnet. IP-adressen 12.214.31.144 blir for eksempel endret til 12.214.31.0. (Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, blir de 80 siste av de 128 bitene angitt til null.) Først etter denne anonymiseringsprosessen blir forespørselen registrert for behandling. Hvis metoden for IP-anonymisering brukes, blir ikke den fullstendige IP-adressen registrert på noe tidspunkt ettersom all anonymisering skjer i minnet nesten umiddelbart etter at forespørselen er mottatt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt