IP-anonymisointi Analyticsissa

Tekninen kuvaus siitä, kuinka Analytics anonymisoi IP-osoitteet

Lyhyesti

Kun Analyticsin asiakas pyytää IP-osoitteen anonymisointia, Analytics anonymisoi osoitteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kokoelmaverkoston käsittelyä. Analyticsin IP-osoitteiden anonymisoinnissa käyttäjän IPv4-tyyppisten IP-osoitteiden viimeinen oktetti ja IPv6-tyyppisten osoitteiden 80 viimeistä bittiä määritetään nolliksi muistissa pian sen jälkeen, kun ne on lähetetty Analyticsin kokoelmaverkostoon. Tällöin kokonaista IP-osoitetta ei missään vaiheessa kirjoiteta levylle.

Kun luot omaisuuden, voit valita haluamasi kolmesta vaihtoehdosta. Eri vaihtoehdoissa IP-osoitteen anonymisointi toteutetaan eri tavalla:

Laajat

Google Analyticsin ga.js-JavaScript-kirjastossa on ollut saatavilla _anonymizelp-ominaisuus 25.5.2010 lähtien (ja sittemmin myös ominaisuus ga('set', 'anonymizeIp ", true) analytics.js-kirjastossa), jolla verkkosivustojen omistajat voivat pyytää kaikkien käyttäjiensä IP-osoitteiden anonymisointia tuotteessa. Tämä ominaisuus auttaa sivuston omistajia noudattamaan omia tietosuojakäytäntöjään tai joissakin maissa paikallisten tietosuojaviranomaisten suosituksia, jotka voivat estää kokonaisten IP-osoitteiden tallennuksen. IP-osoitteiden anonymisointi/maskaus tapahtuu pian sen jälkeen, kun Analyticsin kokoelmaverkosto vastaanottaa tiedot, mutta ennen datan tallennusta tai käsittelyä.

IP-osoitteiden anonymisointi Analyticsissa tapahtuu datankeruun kahdessa vaiheessa: JavaScript-tagissa ja kokoelmaverkostossa. Näistä vaiheista kerrotaan tarkemmin alla olevissa osioissa.

Analyticsin JavaScript-tagi

Kun JavaScriptia tukeva selain lataa sivun, jolla on Analytics-tagi (ga.js tai analytics.js), se tekee kaksi asiaa asynkronisesti: se lataa ja käsittelee Analyticsin funktiojonon sekä pyytää Analyticsin JavaScriptia. Funktiojono on JavaScript-taulukko, johon Analyticsin erilaiset määritys- ja keräysfunktiot siirretään. Sivuston omistaja määrittää nämä funktiot Analyticsin käyttöönoton yhteydessä. Funktioita voivat olla esimerkiksi Analytics-tilin numeron määritys ja sivun katseludatan lähetys Analyticsin kokoelmaverkostoon käsittelyä varten.

Kun Analyticsin JavaScript suorittaa funktiojonossa olevan funktion, joka käynnistää datan lähetyksen Analyticsin kokoelmaverkostoon (tämä funktio on tyypillisesti analytics.js-JavaScript-kirjastossa ga('send', 'pageview') ja ga.js-kirjastossa _trackPageview), se lähettää datan URL-parametreina, jotka on liitetty seuraavia URL-osoitteita koskeviin HTTP-pyyntöihin: http://www.google-analytics.com/_utm.gif (ga.js) tai http://www.google-analytics.com/collect (analytics.js). Jos anonymisointifunktiota on kutsuttu ennen sivun seurantafunktiota, pikselipyyntöön lisätään toinen parametri. IP-anonymisointiparametri näyttää tältä: &aip=1

Analyticsin kokoelmaverkosto

Analyticsin kokoelmaverkosto on palvelimien joukko, jolla on kaksi pääasiallista tehtävää: se pitää yllä ga.js-kirjastoa ja analytics.js-kirjastoa (Analyticsin JavaScript) sekä kerää _utm.gif- ja /collect-pyyntöjen kautta lähetettyä dataa.

Saapuva ga.js-, analytics.js-, _utm.gif- tai /collect-pyyntö sisältää lisätietoja HTTP-pyynnön otsikossa (käytettävän selaimen tyyppi) ja TCP/IP-otsikossa (pyytäjän IP-osoite).

Heti kun _utm.gif-pyyntö saapuu, se tallennetaan muistiin anonymisointia varten. Jos pyynnön URL-osoitteessa on &aip=1-parametri (eli jos Analyticsin JavaScript-koodi on lisännyt parametrin sinne ga.js- tai analytics.js-kirjaston anonymisointifunktion käsittelyn jälkeen), käyttäjän IP-osoitteen viimeinen oktetti määritetään nollaksi, kun tiedot ovat vielä muistissa. Esimerkiksi IP-osoite 12.214.31.144 muutettaisiin muotoon 12.214.31.0. (Jos IP-osoite on IPv6-osoite, viimeiset 80 bittiä 128 bitistä asetetaan nolliksi.) Vasta tämän jälkeen nimettömäksi muuttamisen jälkeen pyyntö kirjoitetaan levylle käsittelyä varten. Jos IP-osoitteen anonymisointia käytetään, koko IP-osoitetta ei missään vaiheessa kirjoiteta levylle, koska kaikki anonymisointiin liittyvät toiminnot tapahtuvat muistissa lähes heti pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?