IP-anonymisointi Universal Analyticsissa

Tekninen kuvaus siitä, kuinka Universal Analytics anonymisoi IP-osoitteet
Google Analytics 4:ssä IP-anonymisointi ei ole välttämätöntä, sillä IP-osoitteita ei kirjata tai tallenneta.

Lyhyesti

Kun Universal Analyticsin asiakas pyytää IP-osoitteen anonymisointia, Analytics anonymisoi osoitteen heti, kun se on teknisesti mahdollista. Universal Analyticsin IP-osoitteiden anonymisoinnissa käyttäjän IPv4-tyyppisten IP-osoitteiden viimeinen oktetti ja IPv6-tyyppisten osoitteiden 80 viimeistä bittiä määritetään muistissa nolliksi pian sen jälkeen, kun ne on lähetetty Google Analyticsiin. Tällöin kokonaista IP-osoitetta ei missään vaiheessa kirjoiteta levylle.

Maantieteelliset ulottuvuudet johdetaan anonymisoitujen IP-osoitteiden pohjalta myöhemmin.

Universal Analyticsissa IP-osoitteen anonymisointi otetaan käyttöön alla olevassa Tarkempia tietoja ‑osiossa kuvatulla tavalla.

Tarkempia tietoja

Analytics tarjoaa anonymize_ip-ominaisuuden (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) gtag.js-kirjastossa), jotta verkkosivustojen omistajat voivat pyytää kaikkien käyttäjiensä IP-osoitteiden anonymisointia tuotteen sisällä. Tämä ominaisuus auttaa sivuston omistajia noudattamaan omia tietosuojakäytäntöjään tai joissakin maissa paikallisten tietosuojaviranomaisten suosituksia, jotka voivat estää IP-osoitteiden täydellisten tietojen tallennuksen. IP-osoitteiden anonymisointi/maskaus tapahtuu heti, kun Google Analytics on vastaanottanut tiedot, ennen datan tallennusta tai käsittelyä.

IP-osoitteiden anonymisointi Analyticsissa tapahtuu datankeruun kahdessa vaiheessa: JavaScript-tagissa ja kokoelmaverkostossa. Näistä vaiheista kerrotaan tarkemmin alla.

Analyticsin JavaScript-tagi

Kun JavaScriptia tukeva selain lataa sivun, jolla on Analytics-tagi, se tekee kaksi asiaa asynkronisesti: se lataa ja käsittelee Analyticsin funktiojonon sekä pyytää Analyticsin JavaScriptia. Funktiojono on JavaScript-taulukko, johon Analyticsin erilaiset määritys- ja keräysfunktiot siirretään. Sivuston omistaja määrittää nämä funktiot Analyticsin käyttöönoton yhteydessä. Funktioita voivat olla esimerkiksi Analytics-tilinumeron määritys ja sivun katseludatan lähetys Google Analyticsiin käsittelyä varten.

Kun Analyticsin JavaScript suorittaa funktiojonossa olevan funktion, joka käynnistää datan lähetyksen Analyticsiin (tämä funktio on tyypillisesti gtag.js-kirjastossa gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>'), se lähettää datan URL-parametreina, jotka on liitetty URL-osoitetta http://www.google-analytics.com/collect koskevaan HTTP-pyyntöön. Jos anonymisointifunktiota on kutsuttu ennen sivun seurantafunktiota, pikselipyyntöön lisätään toinen parametri. IP-anonymisointiparametri näyttää tältä:

&aip=1

Analyticsin kokoelmaverkosto

Analyticsin kokoelmaverkosto on palvelimien joukko, jolla on kaksi pääasiallista tehtävää: pitää yllä gtag.js-kirjastoa (Analyticsin JavaScript) sekä kerätä /collect-pyyntöjen kautta lähetettyä dataa.

Saapuva gtag.js-pyyntö sisältää lisätietoja HTTP-pyynnön otsikossa (käytettävän selaimen tyyppi) ja TCP/IP-otsikossa (pyytäjän IP-osoite).

Pyyntö tallennetaan muistiin anonymisointia varten heti, kun se saapuu. Jos pyynnön URL-osoitteessa on &aip=1-parametri, käyttäjän IP-osoitteen viimeinen oktetti määritetään nollaksi, kun tiedot ovat vielä muistissa. Esimerkiksi IP-osoite 12.214.31.144 muutettaisiin muotoon 12.214.31.0. (Jos IP-osoite on IPv6-osoite, viimeiset 80 bittiä 128 bitistä asetetaan nolliksi.) Pyyntö kirjoitetaan levylle käsittelyä varten vasta anonymisoinnin jälkeen. Jos IP-osoitteen anonymisointia käytetään, koko IP-osoitetta ei missään vaiheessa kirjoiteta levylle, koska kaikki anonymisointiin liittyvät toiminnot tapahtuvat muistissa lähes heti pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false
false