IP-anonymisering (eller IP-maskering) i Analytics

En teknisk forklaring på, hvordan IP-adresser anonymiseres i Analytics

Overblik

Når en Analytics-kunde anmoder om anonymisering af IP-adresser, anonymiserer Analytics adressen, så snart det er teknisk muligt og på det tidligst mulige trin i indsamlingsnetværket. Funktionen til IP-anonymisering i Analytics indstiller den sidste oktet i IP-adresser for IPv4-brugere og de sidste 80 bit i IPv6-adresser til nuller i hukommelsen, kort efter at de sendes til Analytics-indsamlingsnetværket. Den fuldstændige IP-adresse skrives aldrig til disken i dette tilfælde.

Når du opretter en ejendom, implementeres anonymisering af IP-adresser på følgende måde:

Udførlig

Siden den 25. maj 2010 har Analytics stillet funktionen _anonymizelp til rådighed i ga.js-JavaScript-biblioteket (og for nylig også ga('set', 'anonymizeIp', true) i analytics.js-biblioteket) for at give websiteejere mulighed for at anmode om, at alle brugernes IP-adresser anonymiseres i produktet. Denne funktion er udviklet med det formål at gøre det lettere for websiteejere at overholde deres egne privatlivspolitikker eller, i nogle lande, anbefalinger fra lokale databeskyttelsesmyndigheder om ikke at gemme oplysninger om den fuldstændige IP-adresse. IP-anonymiseringen/-maskeringen finder sted, så snart dataene modtages på Analytics-indsamlingsnetværket, dvs. inden dataene gemmes eller behandles.

IP-anonymiseringen i Analytics finder sted i to trin i forbindelse med indsamlingen: JavaScript-tagget og indsamlingsnetværket. Disse trin forklares nedenfor.

Analytics-JavaScript-tagget

Når en JavaScript-aktiveret webbrowser indlæser en side med Analytics-tagget, foretager den to ting asynkront: Den indlæser og behandler Analytics-funktionskøen og anmoder om Analytics-JavaScript-tagget. Funktionskøen er en JavaScript-matrix, hvor de forskellige konfigurations- og indsamlingsfunktioner fra Analytics behandles. Disse funktioner, der indstilles af websiteejeren ved implementeringen af Analytics, kan omfatte funktioner såsom angivelse af Analytics-kontonummeret og den faktiske afsendelse af sidevisningsdata til Analytics-indsamlingsnetværket med henblik på behandling.

Når Analytics-JavaScript-tagget kører en funktion fra funktionskøen, som aktiverer afsendelse af data til Analytics-indsamlingsnetværket (denne funktion er normalt ga('send', 'pageview') i analytics.js-JavaScript-biblioteket og _trackPageview i ga.js-biblioteket), sendes dataene som webadresseparametre, der er knyttet til en HTTP-anmodning for http://www.google-analytics.com/_utm.gif (for ga.js) og http://www.google-analytics.com/collect (for analytics.js). Hvis anonymiseringsfunktionen er blevet kaldt før sidesporingsfunktionen, føjes der en ekstra parameter til pixelanmodningen. Parameteren IP-anonymisering ser således ud: &aip=1

Analytics-indsamlingsnetværket

Analytics-indsamlingsnetværket er en gruppe servere, der primært anvendes til to tjenester: Visning af ga.js og analytics.js (Analytics-JavaScript-tagget) og indsamling af data, der er sendt via anmodninger om _utm.gif og /collect.

Når der modtages en anmodning om enten ga.js eller _utm.gif, omfatter denne yderligere oplysninger i HTTP-anmodningsheaderen (dvs. oplysninger om, hvilken type browser der bruges) og TCP/IP-headeren (dvs. anmoderens IP-adresse).

Så snart der modtages en anmodning om _utm.gif, gemmes den i hukommelsen med henblik på anonymisering. Hvis parameteren &aip=1 forekommer i anmodningswebadressen (hvor den vil være blevet placeret af Analytics-JavaScript-tagget efter behandling af anonymiseringsfunktionen ga.js eller analytics.js), indstilles den sidste oktet i brugerens IP-adresse til nul, mens den stadig er i hukommelsen. Eksempelvis ændres IP-adressen 12.214.31.144 til 12.214.31.0. Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, indstilles de sidste 80 af de 128 bit til nul. Anmodningen skrives først til disken med henblik på behandling, når anonymiseringsprocessen er fuldført. Hvis IP-anonymiseringsmetoden bruges, skrives den fuldstændige IP-adresse ikke på noget tidspunkt til disken, da al anonymisering finder sted i hukommelsen næsten øjeblikkeligt efter modtagelsen af anmodningen.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?