IP-anonymisering (eller IP-maskering) i Analytics

En teknisk forklaring på, hvordan IP-adresser anonymiseres i Analytics

Overblik

Når en Analytics-kunde anmoder om anonymisering af IP-adresser, anonymiserer Analytics adressen, så snart det er teknisk muligt og på det tidligst mulige trin i indsamlingsnetværket. Funktionen til IP-anonymisering i Analytics indstiller den sidste oktet i IP-adresser for IPv4-brugere og de sidste 80 bit i IPv6-adresser til nuller i hukommelsen, kort efter at de sendes til Analytics-indsamlingsnetværket. Den fuldstændige IP-adresse skrives aldrig til disken i dette tilfælde.

Når du opretter en ejendom, implementeres anonymisering af IP-adresser på følgende måde:

Udførlig

Siden den 25. maj 2010 har Analytics stillet funktionen _anonymizelp til rådighed i ga.js-JavaScript-biblioteket (og for nylig også ga('set', 'anonymizeIp', true) i analytics.js-biblioteket) for at give websiteejere mulighed for at anmode om, at alle brugernes IP-adresser anonymiseres i produktet. Denne funktion er udviklet med det formål at gøre det lettere for websiteejere at overholde deres egne privatlivspolitikker eller, i nogle lande, anbefalinger fra lokale databeskyttelsesmyndigheder om ikke at gemme oplysninger om den fuldstændige IP-adresse. IP-anonymiseringen/-maskeringen finder sted, så snart dataene modtages på Analytics-indsamlingsnetværket, dvs. inden dataene gemmes eller behandles.

IP-anonymiseringen i Analytics finder sted i to trin i forbindelse med indsamlingen: JavaScript-tagget og indsamlingsnetværket. Disse trin forklares nedenfor.

Analytics-JavaScript-tagget

Når en JavaScript-aktiveret webbrowser indlæser en side med Analytics-tagget, foretager den to ting asynkront: Den indlæser og behandler Analytics-funktionskøen og anmoder om Analytics-JavaScript-tagget. Funktionskøen er en JavaScript-matrix, hvor de forskellige konfigurations- og indsamlingsfunktioner fra Analytics behandles. Disse funktioner, der indstilles af websiteejeren ved implementeringen af Analytics, kan omfatte funktioner såsom angivelse af Analytics-kontonummeret og den faktiske afsendelse af sidevisningsdata til Analytics-indsamlingsnetværket med henblik på behandling.

Når Analytics-JavaScript-tagget kører en funktion fra funktionskøen, som aktiverer afsendelse af data til Analytics-indsamlingsnetværket (denne funktion er normalt ga('send', 'pageview') i analytics.js-JavaScript-biblioteket og _trackPageview i ga.js-biblioteket), sendes dataene som webadresseparametre, der er knyttet til en HTTP-anmodning for http://www.google-analytics.com/_utm.gif (for ga.js) og http://www.google-analytics.com/collect (for analytics.js). Hvis anonymiseringsfunktionen er blevet kaldt før sidesporingsfunktionen, føjes der en ekstra parameter til pixelanmodningen. Parameteren IP-anonymisering ser således ud: &aip=1

Analytics-indsamlingsnetværket

Analytics-indsamlingsnetværket er en gruppe servere, der primært anvendes til to tjenester: Visning af ga.js og analytics.js (Analytics-JavaScript-tagget) og indsamling af data, der er sendt via anmodninger om _utm.gif og /collect.

Når der modtages en anmodning om enten ga.js eller _utm.gif, omfatter denne yderligere oplysninger i HTTP-anmodningsheaderen (dvs. oplysninger om, hvilken type browser der bruges) og TCP/IP-headeren (dvs. anmoderens IP-adresse).

Så snart der modtages en anmodning om _utm.gif, gemmes den i hukommelsen med henblik på anonymisering. Hvis parameteren &aip=1 forekommer i anmodningswebadressen (hvor den vil være blevet placeret af Analytics-JavaScript-tagget efter behandling af anonymiseringsfunktionen ga.js eller analytics.js), indstilles den sidste oktet i brugerens IP-adresse til nul, mens den stadig er i hukommelsen. Eksempelvis ændres IP-adressen 12.214.31.144 til 12.214.31.0. Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, indstilles de sidste 80 af de 128 bit til nul. Anmodningen skrives først til disken med henblik på behandling, når anonymiseringsprocessen er fuldført. Hvis IP-anonymiseringsmetoden bruges, skrives den fuldstændige IP-adresse ikke på noget tidspunkt til disken, da al anonymisering finder sted i hukommelsen næsten øjeblikkeligt efter modtagelsen af anmodningen.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet