IP-anonymisering i Analytics

En teknisk forklaring på, hvordan Analytics anonymiserer IP-adresser

Overordnet set

Når en Analytics-kunde anmoder om anonymisering af IP-adresser, anonymiserer Analytics adressen, så snart det er teknisk muligt og på det tidligst mulige trin i indsamlingsnetværket. Funktionen til IP-anonymisering i Analytics indstiller den sidste oktet i IP-adresser for IPv4-brugere og de sidste 80 bit i IPv6-adresser til nuller i hukommelsen, kort efter at de sendes til Analytics-indsamlingsnetværket. Den fulde IP-adresse skrives aldrig til disken i dette tilfælde.

I dybden

Siden den 25. maj 2010 har Analytics stillet _anonymizelp-funktionen til rådighed i ga.js-JavaScript-biblioteket (og for nylig også ga('set', 'anonymizeIp', true) i the analytics.js-biblioteket) for at give websiteejere mulighed for at anmode om, at alle brugernes IP-adresser anonymiseres i produktet. Denne funktion er designet til at hjælpe websiteejere med at overholde deres egne privatlivspolitikker eller, i nogle lande, anbefalinger fra lokale databeskyttelsesmyndigheder, som ikke tillader, at der ikke gemmes oplysninger om den fulde IP-adresse. IP-anonymiseringen/-maskeringen sker, så snart data modtages af Analytics-netværket, og før der gemmes eller behandles noget.

IP-anonymiseringen i Analytics sker i to trin i indsamlingspipelinen: JavaScript-tagget og indsamlingsnetværket. Disse trin forklares nedenfor.

JavaScript-tagget i Analytics

Når en JavaScript-aktiveret webbrowser indlæser en side med Analytics-tagget ({0}ga.js{/0} eller {0}analytics.js{/0}), gør den to ting asynkront: indlæser og behandler Analytics-funktionskøen og anmoder om Analytics JavaScript. Denne funktionskø er en JavaScript-række, hvor de forskellige Analytics-konfigurations- og indsamlingsfunktioner sendes. Disse funktioner, der indstilles af websiteejeren ved implementeringen af Analytics, kan omfatte funktioner som angivelse af Analytics-kontonummeret og den faktiske afsendelse af sidevisningsdata til Analytics-indsamlingsnetværket med henblik på behandling.

Når Analytics-JavaScriptet kører en funktion fra funktionskøen, der udløser, at der sendes data til Analytics-indsamlingsnetværket (denne funktion er typisk ga('send', 'pageview') i analytics.js-JavaScript-biblioteket og _trackPageview i ga.js-biblioteket), sender det dataene som webadresseparametre vedhæftet en HTTP-anmodning for http://www.google-analytics.dk/_utm.gif (for ga.js) og http://www.google-analytics.dk/collect (for analytics.js). Hvis anonymiseringsfunktionen er blevet kaldt før sidesporingsfunktionen, føjes der en yderligere parameter til pixelanmodningen. IP-anonymiseringsparameteren ser således ud: &aip=1

Analytics-indsamlingsnetværket

Analytics-indsamlingsnetværket er en gruppe af servere, der tilbyder to primære tjenester: Visning af ga.js og analytics.js (Analytics-JavaScriptet) og indsamling af data sendt via anmodninger for _utm.gif og /collect.

Når en anmodning om {0}ga.js{/0}, {0}analytics.js{/0}, {0}_utm.gif{/0} eller {0}/collect{/0} ankommer, inkluderer den yderligere oplysninger i HTTP-anmodningsoverskriften (dvs. typen af browser, der anvendes) og TCP/IP-overskriften (dvs. IP-adressen på anmoderen).

Så snart der modtages en anmodning for _utm.gif, tilbageholdes den i hukommelsen med henblik på anonymisering. Hvis parameteren &aip=1 er i anmodningswebadressen (som hvis den placeres af Analytics-JavaScriptet efter behandling af anonymiseringsfunktionen i ga.js eller analytics.js ), indstilles den sidste oktet af brugerens IP-adressen til nul, mens den stadig er i hukommelsen. IP-adressen 12.214.31.144 vil f.eks. blive ændret til 12.214.31.0. Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, indstilles de sidste 80 af de 128 bit til nul. Anmodningen skrives først til disken med henblik på behandling, når anonymiseringsprocessen er fuldført. Hvis IP-anonymiseringsmetoden bruges, skrives den fulde IP-adresse ikke på noget tidspunkt til disken, da al anonymisering sker i hukommelsen næsten øjeblikkeligt efter modtagelsen af anmodningen.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?