Anonymizace (neboli maskování IP adres) ve službě Analytics

Technický popis anonymizace IP adres ve službě Analytics

Stručný přehled

Když si zákazník služby Analytics vyžádá anonymizaci IP adres, začne služba adresy anonymizovat v co nejranější možné fázi sběrné sítě, jakmile je to technicky možné. Funkce anonymizace IP v Analytics vynuluje poslední oktet (u adres IPv4) nebo posledních 80 bitů (u adres IPv6) uživatelských IP adres krátce poté, co je adresa odeslána do sběrné sítě Analytics. V tomto případě se kompletní IP adresa nikdy nezapisuje na disk.

Když vytvoříte službu, anonymizace IP adres se implementuje následovně:

Poznámka: U služeb Google Analytics 4 je anonymizace IP adres povolena ve výchozím nastavení. Obsah níže popisuje proces anonymizace IP adres pro starší značky Google Analytics.

Podrobný rozbor

Od 25. května 2010 nabízí Analytics funkci _anonymizeIp v javascriptové knihovně ga.js (a nověji i funkci ga('set', 'anonymizeIp', true) v knihovně analytics.js), aby si vlastníci webových stránek mohli vyžádat, že IP adresy všech jejich uživatelů budou v rámci služby anonymizovány. Smyslem této funkce je napomáhat dodržování vlastních zásad ochrany soukromí ze strany majitelů webů, případně v některých zemích doporučení místních úřadů pro ochranu osobních údajů, neboť takové zásady či taková doporučení mohou bránit ukládání úplných údajů o IP adresách. Anonymizace či maskování IP adres je prováděno bezprostředně po vstupu dat do sběrné sítě Analytics a ještě předtím, než jsou kamkoliv uložena nebo jakkoliv zpracována.

Proces anonymizace IP adres ve službě Analytics probíhá ve sběrném toku ve dvou krocích, kterými jsou značka JavaScript a sběrná síť. Tyto kroky jsou vysvětleny níže.

JavaScriptová značka Analytics

Když webový prohlížeč podporující JavaScript načte stránku se značkou Analytics (ga.js nebo analytics.js), provádí asynchronně dva úkony: načítá a zpracovává funkční frontu Analytics a vysílá požadavek JavaScript služby Analytics. Funkční fronta je JavaScriptové pole, kam jsou uložena různá nastavení a sběrné funkce Analytics. Tyto funkce, které nastavuje majitel webu při implementaci služby Analytics, mohou zahrnovat například určení čísla účtu Analytics či vlastní odesílání údajů o zobrazení stránky do sběrné sítě Analytics pro účely zpracování.

Když Analytics JavaScript spustí z fronty funkci, jež spouští odesílání údajů do sběrné sítě Analytics (obvykle jde o funkci ga ('send', 'pageview') v knihovně JavaScript analytics.js a _trackPageview v knihovně ga. js), odesílají se údaje jako parametry adresy URL připojené k požadavku HTTP na http://www.google-analytics.com/_utm.gif (v případě knihovny ga.js) a http://www.google-analytics.com/collect (v případě knihovny analytics.js). Pokud byla anonymizační funkce zavolána ještě před funkcí měření stránky, je k žádosti o pixel připojen další parametr. Parametr anonymizace IP adres vypadá takto:

&aip=1

Sběrná síť Analytics

Sběrná síť Analytics je skupina serverů, které zajišťují dvě hlavní funkce: poskytují knihovny ga.js a analytics.js (JavaScriptovou knihovnu Analytics) a shromažďují údaje zaslané prostřednictvím požadavků na _utm.gif a /collect.

Když je přijat požadavek na ga.js, analytics.js, _utm.gif nebo /collect, obsahuje dodatečné informace v záhlaví požadavku HTTP (např. typ používaného prohlížeče) a v záhlaví TCP/IP (např. IP adresu žadatele).

Obdržený požadavek na _utm.gif je bezprostředně po příchodu uchován v paměti, aby mohl být případně anonymizován. Je-li v adrese URL požadavku nalezen parametr &aip=1 (vložený JavaScriptem Google Analytics po zpracování anonymizační funkce v knihovně ga.js nebo analytics.js), je poslední oktet IP adresy ještě v paměti vynulován. Například IP adresa 12.214.31.144 by se takto změnila na 12.214.31.0. (Jde-li o adresu IPv6, je vynulováno posledních 80 z jejích 128 bitů.) Teprve po procesu anonymizace je požadavek zapsán na disk pro zpracování. Při použití metody anonymizace IP adres se kompletní IP adresa nikdy nezapisuje na disk. K anonymizaci totiž dochází v paměti téměř okamžitě po obdržení požadavku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?