Anonimització IP (o emmascarament IP) a Analytics

Explicació tècnica de com s'anonimitzen les adreces IP a Analytics

Resum

Quan un client d'Analytics sol·licita l'anonimització de l'adreça IP, Analytics ho fa tan bon punt resulta factible tècnicament en la fase més inicial possible a la Xarxa de Recollida. La funció d'anonimització d'IP a Analytics defineix com a zeros a la memòria l'últim octet de les adreces IP d'usuari IPv4 i els 80 darrers bits de les adreces IPv6 poc després que s'hagin enviat a la Xarxa de Recollida d'Analytics. En aquest cas, l'adreça IP completa mai no s'escriu al disc.

Quan creeu una propietat, teniu tres opcions, i en cadascuna s'implementa l'anonimització de l'adreça IP de la manera que s'explica a continuació:

Descripció detallada

Des del 25 de maig de 2010, Analytics ofereix la funció _anonymizelp a la biblioteca ga.js de JavaScript —i, més recentment, ga('set', 'anonymizeIp', true) a la biblioteca analytics.js— perquè els propietaris de llocs web puguin sol·licitar que totes les adreces IP dels seus usuaris s'anonimitzin dins del producte. Aquesta funció està dissenyada per ajudar els propietaris de llocs web a complir les seves pròpies polítiques de privadesa o, en alguns països, les recomanacions de les autoritats locals de protecció de dades, que poden impedir l'emmagatzematge d'informació d'adreces IP completes. L'anonimització o emmascarament d'IP es fa tan bon punt la Xarxa de Recollida d'Analytics rep les dades, abans de qualsevol emmagatzematge o processament.

El procés d'anonimització d'IP a Analytics es duu a terme en dos passos diferents del flux de recollida: l'etiqueta JavaScript i la Xarxa de Recollida. A continuació es descriuen aquests passos.

Etiqueta JavaScript d'Analytics

Quan un navegador web amb JavaScript activat carrega una pàgina amb l'etiqueta d'Analytics (ga.js o analytics.js), fa dues coses de manera asíncrona: carregar i processar la cua de funcions d'Analytics i sol·licitar el codi JavaScript d'Analytics. La cua de funcions és una matriu JavaScript en què s'insereixen les diverses funcions de configuració i de recollida d'Analytics. Aquestes funcions, que defineix el propietari del lloc web quan implementa Analytics, poden incloure accions com ara especificar el número del compte d'Analytics o enviar les dades de visualitzacions de pàgines a la Xarxa de Recollida d'Analytics perquè es processin.

Quan el codi JavaScript d'Analytics executa una funció de la cua de funcions que activa l'enviament de dades a la Xarxa de Recollida d'Analytics —normalment aquesta funció és ga('send', 'pageview') a la biblioteca JavaScript i _trackPageview a la biblioteca ga.js—, envia les dades com a paràmetres d'URL adjunts a una sol·licitud HTTP de http://www.google-analytics.com/_utm.gif (de ga.js) i http://www.google-analytics.com/collect (d'analytics.js). Si s'ha cridat la funció d'anonimització abans de la funció de seguiment de la pàgina, s'afegeix un paràmetre addicional a la sol·licitud de píxels. El paràmetre d'anonimització d'IP té aquest aspecte: & aip=1

Xarxa de Recollida d'Analytics

La Xarxa de Recollida d'Analytics és el conjunt de servidors que proporcionen dos serveis principals: la publicació de ga.js i d'analytics.js (el codi JavaScript d'Analytics) i la recollida de dades enviades mitjançant sol·licituds de _utm.gif i /collect.

Quan arriba una sol·licitud de ga.js, analytics.js, _utm.gif o /collect, inclou informació addicional a la capçalera de sol·licitud HTTP (p. ex., el tipus de navegador utilitzat) i a la capçalera TCP/IP (p. ex., l'adreça IP del sol·licitant).

Quan arriba una sol·licitud de _utm.gif, es manté a la memòria per a l'anonimització. Si a l'URL de sol·licitud hi ha el paràmetre &aip=1 (tal com l'hauria col·locat el codi JavaScript d'Analytics després de processar la funció d'anonimització a ga.js o a analytics.js), l'últim octet de l'adreça IP de l'usuari es defineix com a zero mentre encara és a la memòria. Per exemple, l'adreça IP 12.214.31.144 es canviaria per 12.214.31.0. (Si l'adreça IP és una adreça IPv6, els últims 80 dels 128 bits es defineixen com a zero.) S'ha d'haver efectuat aquest procés d'anonimització per tal que la sol·licitud s'escrigui al disc perquè es processi. Si s'utilitza el mètode d'anonimització d'IP, l'adreça IP completa no s'escriu en cap moment al disc, ja que tota l'anonimització es produeix a la memòria de manera gairebé instantània després de rebre la sol·licitud.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament