És fonamental que migreu la configuració de la propietat de Universal Analytics a Google Analytics 4. Si no, començareu a perdre dades l'1 de juliol de 2023 (l'1 de juliol de 2024 en el cas de les propietats d'Analytics 360). Obteniu informació sobre com podeu migrar la configuració.

Emmascarament d'IP a Universal Analytics

A Google Analytics 4, l'emmascarament de l'adreça IP no és necessari, ja que aquestes no es registren ni s'emmagatzemen.

D'una ullada

Quan un client de Universal Analytics sol·licita l'emmascarament de l'adreça IP, Analytics la trunca tan bon punt resulta factible tècnicament. La funció d'emmascarament d'IP a Universal Analytics defineix en zeros a la memòria l'últim octet de les adreces IP d'usuari IPv4 i els 80 darrers bits de les adreces IPv6 poc després que s'hagin enviat a Google Analytics. En aquest cas, l'adreça IP completa mai no s'escriu al disc.

Les dimensions geogràfiques s'obtenen posteriorment de les adreces IP truncades.

A Universal Analytics l'emmascarament de l'adreça IP es pot activar o no i s'implementa tal com es descriu a la secció "Descripció detallada" de més avall.

Descripció detallada

Analytics ofereix la funció anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) a la biblioteca gtag.js) per permetre que els propietaris de llocs web sol·licitin l'emmascarament de totes les adreces IP dels usuaris que reben al producte. Aquesta funció està dissenyada per ajudar els propietaris de llocs web a complir les seves pròpies polítiques de privadesa o, en alguns països, les recomanacions de les autoritats locals de protecció de dades, que poden impedir l'emmagatzematge d'informació d'adreces IP completes. El truncament o l'emmascarament d'IP es fa tan bon punt Google Analytics rep les dades, abans d'emmagatzemar-les o de tractar-les.

El procés d'emmascarament d'IP a Analytics es duu a terme en dos passos diferents del flux de recollida: l'etiqueta JavaScript i la Xarxa de recollida. Aquests passos es descriuen a continuació.

Etiqueta JavaScript d'Analytics

Quan un navegador web amb JavaScript activat carrega una pàgina amb l'etiqueta d'Analytics, fa dues coses de manera asíncrona: carregar i processar la cua de funcions d'Analytics i sol·licitar el codi JavaScript d'Analytics. La cua de funcions és una matriu JavaScript a la qual es trameten les diverses funcions de configuració i de recollida d'Analytics. Aquestes funcions, que defineix el propietari del lloc web quan implementa Analytics, poden incloure accions com ara especificar el número del compte d'Analytics o enviar les dades de visualitzacions de pàgina a Google Analytics perquè es processin.

Quan el codi JavaScript d'Analytics executa una funció de la cua de funcions que activa l'enviament de dades a Google Analytics (normalment aquesta funció és gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>' a la biblioteca gtag.js), envia les dades com a paràmetres d'URL adjunts a una sol·licitud HTTP de http://www.google-analytics.com/collect. Si s'ha cridat la funció d'emmascarament abans de la funció de seguiment de la pàgina, s'afegeix un paràmetre addicional a la sol·licitud de píxels. El paràmetre d'emmascarament d'IP té aquest aspecte:

&aip=1

Xarxa de recollida d'Analytics

La Xarxa de recollida d'Analytics és el conjunt de servidors que proporcionen dos serveis principals: la difusió de gtag.js (el codi JavaScript d'Analytics) i la recollida de dades enviades mitjançant sol·licituds de /collect.

Quan arriba una sol·licitud de gtag.js, inclou informació addicional a la capçalera de sol·licitud HTTP (p. ex., el tipus de navegador utilitzat) i a la capçalera TCP/IP (p. ex., l'adreça IP del sol·licitant).

Tan bon punt arriba una sol·licitud, es manté a la memòria per al truncament. Si a l'URL de sol·licitud hi ha el paràmetre &aip=1, l'últim octet de l'adreça IP de l'usuari es defineix en zero mentre encara és a la memòria. Per exemple, l'adreça IP 12.214.31.144 es canviaria per 12.214.31.0. Si l'adreça IP és una adreça IPv6, els últims 80 dels 128 bits es defineixen com a zero. Només després d'haver efectuat aquest procés de truncament, la sol·licitud s'escriu al disc per processar-se. Si s'utilitza el mètode de truncament d'IP, l'adreça IP completa no s'escriu en cap moment al disc, ja que tot el truncament es produeix a la memòria de manera gairebé instantània després de rebre la sol·licitud.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
false
true
true
69256
false