Анонимизиране на IP адреси (или маскиране на IP адреси) в Google Анализ

Техническо обяснение как Анализ анонимизира IP адресите

Накратко

Когато клиент на Анализ поиска анонимизиране на IP адрес, извършваме това веднага щом бъде технически възможно. Функцията за анонимизиране на IP адреси в Анализ нулира в паметта последния октет от IP адресите на потребителите при IPv4 и последните 80 бита на IPv6 адресите скоро след като бъдат изпратени към Google Анализ. В този случай пълният IP адрес никога не се записва върху диска.

Географските величини се извличат по-късно от анонимизирани IP адреси.

Когато създавате собственост, анонимизирането на IP адреса се прилага, както следва:

Забележка: За собственостите в Google Анализ 4 анонимизирането на IP адресите е активирано по подразбиране. Предоставеното по-долу съдържание описва процеса на анонимизиране на IP адресите за наследени маркери на Google Анализ.

В дълбочина

Анализ предоставя функцията anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) в библиотеката gtag.js), за да даде възможност на собствениците на уебсайтове да заявяват анонимизирането на IP адресите на всички техни потребители в рамките на продукта. Тази функция има за цел да помогне на собствениците на сайтове да спазват декларациите си за поверителност или – в някои държави, препоръките от местните органи по защита на данните, които може да не позволяват съхраняването на пълна информация за IP адресите. Анонимизирането на IP адресите се извършва веднага щом данните бъдат получени от Google Анализ, преди да се осъществи съхранение или обработване.

Анонимизирането на IP адресите в Анализ става на две места в потока на събирането: в маркера с JavaScript и в мрежата за събиране. Това е обяснено по-долу.

Маркерът с JavaScript на Анализ

Когато уеб браузър с активиран JavaScript зареди страница с маркера на Google Анализ, две неща се случват асинхронно: страницата се зарежда и обработва опашката с функции на Анализ, и извиква JavaScript на Анализ. Опашката с функции е масив на JavaScript, където се поставят различните функции на Анализ за конфигуриране и събиране. Тези функции, зададени от собственика на сайта при внедряване на Анализ, могат да включват функции, като посочване на номера на профила в Анализ и действително изпращане на данни за показването на страницата към Google Анализ за обработване.

Когато JavaScript на Анализ изпълнява функция от опашката с функции, която задейства изпращането на данни към Google Анализ (тази функция обикновено е gtag('config', '<GA_MEASUMENTMENT_ID> в библиотеката gtag.js), той изпраща данните като параметри на URL адреса, прикачени към HTTP заявка за http://www.google-analytics.com/collect. Ако функцията за анонимизиране е извикана преди функцията за проследяване на страницата, към заявката за пиксела се добавя още един параметър. Параметърът за анонимизиране на IP адреса изглежда така:

&aip=1

Мрежата на Анализ за събиране

Мрежата на Анализ за събиране е наборът от сървъри, които предоставят две основни услуги: извикване на gtag.js (JavaScript кода на Анализ) и събиране на данните, изпратени чрез заявки за /collect.

Когато пристигне заявка за gtag.js, тя съдържа допълнителна информация в заглавката за HTTP заявка (т.е. типа на използвания браузър) и в заглавката за TCP/IP (т.е. IP адреса на заявителя).

Веднага щом бъде получена заявка, тя се оставя в паметта за анонимизиране. Ако в URL адреса на заявката бъде намерен параметърът &aip=1, то последният октет на IP адреса на потребителя се нулира, докато е все още в паметта. Например IP адресът 12.214.31.144 ще бъде променен на 12.214.31.0. (Ако IP адресът е от IPv6, последните 80 от общо 128-те бита се нулират.) Заявката се записва върху диска за обработка едва след това анонимизиране. Ако се ползва методът за анонимизиране на IP адресите, в нито един момент върху диска не се записва пълният IP адрес, тъй като цялото анонимизиране се извършва в паметта почти мигновено след получаването на заявката.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false