Анонимизиране на IP адреси (или маскиране на IP адреси) в Google Анализ

Техническо обяснение как Анализ анонимизира IP адресите

Накратко

Когато клиент на Анализ поиска анонимизиране на IP адрес, услугата извършва това веднага щом бъде технически възможно и в най-ранния възможен етап от мрежата за събиране. Функцията за анонимизиране на IP адреса в Анализ нулира в паметта последния октет от IP адресите на потребителите (при IPv4) и последните 80 бита на IPv6 адресите скоро след като бъдат изпратени към мрежата на Анализ за събиране. В този случай пълният IP адрес никога не се записва върху диска.

Когато създавате собственост, анонимизирането на IP адреса се прилага, както следва:

Забележка: За собственостите в Google Анализ 4 анонимизирането на IP адресите е активирано по подразбиране. Предоставеното по-долу съдържание описва процеса на анонимизиране на IP адресите за наследени маркери на Google Анализ.

В дълбочина

От 25 май 2010 г. Анализ предоставя функцията _anonymizeIp в библиотеката ga.js на JavaScript (и на по-скорошен етап ga('set', 'anonymizeIp', true) в библиотеката analytics.js), за да даде възможност на собствениците на уебсайтове да направят заявка за анонимизиране на IP адресите на всички техни потребители в рамките на продукта. Тази функция е предназначена да помогне на собствениците на сайтове да спазват декларациите си за поверителност или, в някои държави, препоръките от местните органи по защита на данните, които може да не позволяват съхраняването на пълна информация за IP адресите. Анонимизирането/маскирането на IP адреса се извършва веднага щом данните се получат от мрежата на Анализ за събиране, преди да се извърши каквото и да е съхраняване или обработка.

Анонимизирането на IP адресите в Анализ става на две места в потока на събирането: в маркера с JavaScript и в мрежата за събиране. Това е обяснено по-долу.

Маркерът с JavaScript на Анализ

Когато уеб браузър с активиран JavaScript зареди страница с маркера на Анализ (ga.js или analytics.js), извършва две неща асинхронно: зарежда и обработва опашката с функции на Анализ и изпраща заявка за JavaScript кода на услугата. Опашката с функции е масив на JavaScript, където се поставят различните функции на Анализ за конфигуриране и събиране. Тези функции се задават от собственика на сайта при внедряването на Анализ и могат да включват действия, като посочването на номера на профила в услугата и действителното изпращане на данни за показването на страницата към мрежата на Анализ за събиране, където да се обработят.

Когато JavaScript кодът на Анализ изпълни от опашката функция, която задейства изпращането на данни към мрежата за събиране (обикновено това е функцията ga('send', 'pageview') в библиотеката analytics.js на JavaScript и _trackPageview в библиотеката ga.js), данните се изпращат като параметри на URL адреса, прикачени към HTTP заявка за http://www.google-analytics.com/_utm.gif (за ga.js) и http://www.google-analytics.com/collect (за analytics.js). Ако преди функцията за анонимизиране е извикана функцията за проследяване на страницата, към заявката за пиксела се добавя още един параметър. Параметърът за анонимизиране на IP адреса изглежда така:

&aip=1

Мрежата на Анализ за събиране

Мрежата на Анализ за събиране е наборът от сървъри, които осигуряват две основни услуги: предоставяне на ga.js и analytics.js (JavaScript кода на услугата) и събиране на данните, изпратени чрез заявки за _utm.gif и /collect.

Когато пристигне заявка за ga.js, analytics.js, _utm.gif или /collect, тя съдържа допълнителна информация в заглавката на HTTP заявката (т.е. типа на използвания браузър) и в заглавката на TCP/IP (т.е. IP адреса на изпращащия я).

Веднага щом бъде получена заявка за _utm.gif, тя се оставя в паметта за анонимизиране. Ако в URL адреса ѝ бъде намерен параметърът &aip=1 (който би бил поставен от JavaScript кода на Анализ след обработка на функцията за анонимизиране в ga.js или analytics.js ), то последният октет на IP адреса на потребителя се нулира, докато е още в паметта. Например IP адресът 12.214.31.144 ще бъде променен на 12.214.31.0. (Ако IP адресът е от IPv6, последните 80 от общо 128-те бита се нулират.) Заявката се записва върху диска за обработка едва след това анонимизиране. Ако се ползва методът за анонимизиране на IP адресите, в нито един момент върху диска не се записва пълният IP адрес, тъй като цялото анонимизиране се извършва в паметта почти мигновено след получаването на заявката.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?