Маскиране на IP адреси в Universal Analytics

В Google Анализ 4 маскирането на IP адресите не е необходимо, тъй като IP адресите не се регистрират и съхраняват.

Бърз поглед

Когато клиент на Universal Analytics поиска маскиране на IP адрес, извършваме съкращаването веднага щом бъде технически възможно. Функцията за маскиране на IP адреси в Universal Analytics нулира в паметта последния октет от IP адресите на потребителите при IPv4 и последните 80 бита на IPv6 адресите скоро след като бъдат изпратени към Google Анализ. В този случай пълният IP адрес никога не се записва върху диска.

Географските величини се извличат по-късно от съкратени IP адреси.

В Universal Analytics маскирането на IP адреси е по избор и се прилага, както е описано в секцията „В дълбочина“ по-долу.

В дълбочина

Анализ предоставя функцията anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) в библиотеката gtag.js), за да даде възможност на собствениците на уебсайтове да заявяват маскирането на IP адресите на всички техни потребители в рамките на продукта. Тази функция има за цел да помогне на собствениците на сайтове да спазват декларациите си за поверителност или – в някои държави, препоръките от местните органи по защита на данните, които може да не позволяват съхраняването на пълна информация за IP адресите. Съкращаването/маскирането на IP адресите се извършва веднага щом данните бъдат получени от Google Анализ, преди да се осъществи съхранение или обработване.

Маскирането на IP адресите в Анализ става на две места в потока на събирането: в маркера с JavaScript и в мрежата за събиране. Това е обяснено по-долу.

Маркерът с JavaScript на Анализ

Когато уеб браузър с активиран JavaScript зареди страница с маркера на Google Анализ, две неща се случват асинхронно: страницата се зарежда и обработва опашката с функции на Анализ, и извиква JavaScript на Анализ. Опашката с функции е масив на JavaScript, където се поставят различните функции на Анализ за конфигуриране и събиране. Тези функции, зададени от собственика на сайта при внедряване на Анализ, могат да включват функции като посочване на номера на профила в Анализ и действително изпращане на данни за показването на страницата към Google Анализ за обработване.

Когато JavaScript на Анализ изпълнява функция от опашката с функции, която задейства изпращането на данни към Google Анализ (тази функция обикновено е gtag('config', '<GA_MEASUMENTMENT_ID> в библиотеката gtag.js), той изпраща данните като параметри на URL адреса, прикачени към HTTP заявка за http://www.google-analytics.com/collect. Ако преди функцията за маскиране е извикана функцията за проследяване на страницата, към заявката за пиксела се добавя още един параметър. Параметърът за маскиране на IP адреса изглежда така:

&aip=1

Мрежата на Анализ за събиране

Мрежата на Анализ за събиране е наборът от сървъри, които предоставят две основни услуги: извикване на gtag.js (JavaScript кода на Анализ) и събиране на данните, изпратени чрез заявки за /collect.

Когато пристигне заявка за gtag.js, тя съдържа допълнителна информация в заглавката за HTTP заявка (т.е. типа на използвания браузър) и в заглавката за TCP/IP (т.е. IP адреса на заявителя).

Веднага щом бъде получена заявка, тя се оставя в паметта за съкращаване. Ако в URL адреса на заявката бъде намерен параметърът &aip=1, то последният октет на IP адреса на потребителя се нулира, докато е все още в паметта. Например IP адресът 12.214.31.144 ще бъде променен на 12.214.31.0. (Ако IP адресът е от IPv6, последните 80 от общо 128-те бита се нулират.) Заявката се записва върху диска за обработка едва след това съкращаване. Ако се ползва методът за съкращаване на IP адресите, в нито един момент върху диска не се записва пълният IP адрес, тъй като цялото съкращаване се извършва в паметта почти мигновено след получаването на заявката.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню