Identyfikacja nowych kandydatur na miejsca docelowe wśród źródeł odesłań

Użytkownicy prawdopodobnie przeglądają inne witryny przed odwiedzeniem Twojej. Ta analiza pomoże Ci w identyfikowaniu innych domen – i konkretnych stron w tych domenach – z których trafiają do Twojej witryny nowi użytkownicy lub klienci dokonujący konwersji.

Badanie

  1. Przejdź do menu Źródła odwiedzin > Źródła > Odesłania.
  2. Zaznacz widok Porównanie u góry po prawej stronie tabeli.
  3. Korzystając z menu w środkowej kolumnie, wybierz sortowanie według Odwiedzin i sprawdź, z których źródeł pochodzi najwięcej odwiedzin w Twojej witrynie.
  4. W menu w prawej kolumnie wybierz Strony/odwiedziny i porównaj poszczególne źródła ze średnią dla witryny. Większa od średniej liczba stron na odwiedziny może wskazywać, że dane źródło odsyła trafniej dobranych, bardziej zaangażowanych użytkowników.
  5. Wybierz w menu pozycję Śr. długość odwiedzin i zanotuj źródła o największej skuteczności.
  6. Na karcie Eksplorator wybierz Konfiguracja celu lub E-commerce. Dane dostępne w tabeli zależą od ustawień wybranych w tym miejscu.
  7. Pozostaw widok Porównanie. Korzystając z menu w tabeli, porównaj różne dane o konwersji, np. Współczynnik konwersji celu lub Współczynnik konwersji e-commerce, ze średnimi wartościami dla witryny. Zanotuj źródła o największej skuteczności.
  8. W kolumnie Źródło kliknij dane źródło, by zobaczyć jego Ścieżkę odesłania, i określ, czy chcesz bardziej szczegółowo kierować reklamy na konkretne adresy URL miejsc docelowych.

Działanie

Dołącz najskuteczniejsze witryny odsyłające do swoich kampanii Google Ads kierowanych na wybrane miejsca docelowe, o ile witryny te należą do sieci reklamowej Google.  (Aby sprawdzić, czy te miejsca docelowe należą do sieci reklamowej, skorzystaj z narzędzia Google Ad Planner).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?