Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Vyhodnotenie asistovaných konverzií v Obsahovej sieti Google pomocou viackanálových zúžení

V službe Analytics sa konverzie a transakcie elektronického obchodu pripisujú poslednej reklame, vyhľadávaniu alebo sprostredkovaniu, v rámci ktorých používateľ priamo pred konverziou uskutočnil kliknutie. Vzhľadom na to, že grafická inzercia je často prvým krokom v nákupnom cykle, nemusí model posledného kliknutia pred konverziou informovať o skutočnej hodnote reklám v Obsahovej sieti Google (RSG). Aj keď reklama v Obsahovej sieti Google nevedie priamo k určitej konverzii s posledným kliknutím, môže veľmi ovplyvniť nákupné rozhodnutia používateľov. Táto analýza ukazuje, ako môžete pomocou prehľadu Asistované konverzie v sekcii Viackanálové zúženia vyhodnotiť, akým spôsobom rôzne distribučné siete služby Google Ads a umiestnenia v Obsahovej sieti Google asistujú pri konverziách a dokončujú ich.

Prieskum

  1. Prejdite na položku Konverzie > Viackanálové zúženia > Asistované konverzie.
  2. V rozbaľovacej ponuke Konverzie v hornej časti prehľadu (nad kartou Prieskumník) vyberte konverziu alebo transakciu, ktorú chcete skontrolovať.
  3. V ponuke Typ vyberte možnosť Google Ads.
  4. V rozbaľovacej ponuke Iné (nad tabuľkou) zmeňte primárnu dimenziu na možnosť Google Ads > Distribučná sieť reklamy.
  5. Zistite, či Obsahová sieť dosahuje vyšší pomer Konverzie po asistovanom/poslednom kliknutí alebo priamej interakcii než vyhľadávacie siete.
  6. V rozbaľovacej ponuke Iné zmeňte primárnu dimenziu na možnosť Google Ads > Doména umiestnenia.
  7. Kliknutím na stĺpec Konverzie pri asistovanom/poslednom kliknutí alebo priamej interakcii zoraďte svoje domény od najvyššieho pomeru po najnižší.

Akcia

Ak sa hodnota pomeru Konverzie pri asistovanom/poslednom kliknutí alebo priamej interakcii pre určité umiestnenie blíži k nule, znamená to, že počet predajov a konverzií, ktoré toto umiestnenie dokončilo, je vyšší než počet tých, pri ktorých asistovalo. Zvážte zvýšenie cenových ponúk pre umiestnenia s hodnotami blížiacimi sa k nule s cieľom zvýšiť možnosti priamych konverzií týchto umiestnení. Ak chcete zabezpečiť adekvátny rozpočet pre umiestnenia s vysokou výkonnosťou, môže byť tiež užitočné vytvoriť pre ne nové kampane. Ak je určité umiestnenie s vysokou výkonnosťou automatickým umiestnením, väčšiu kontrolu získate tak, že ho pridáte na zoznam spravovaných umiestnení.

Umiestnenia s pomerom Konverzie pri asistovanom/poslednom kliknutí alebo priamej interakcii s hodnotou 1 alebo vyššou asistovali pri väčšom počte predajov a konverzií, než je počet predajov a konverzií, ktoré dokončili. Zvážte zvýšenie cenových ponúk pre tieto umiestnenia s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť asistovaných konverzií. V závislosti od svojich reklamných cieľov a podnikateľského modelu ich možno budete chcieť zvýšiť o nižšiu sumu než v prípade umiestnení s hodnotami blížiacimi sa k nule.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false