Korzystanie ze ścieżek wielokanałowych do oceny konwersji wspomaganych w sieci reklamowej

W Analytics konwersje i transakcje e-commerce są naliczane ostatnim reklamom, wyszukaniom lub odesłaniom klikniętym przez użytkowników tuż przed dokonaniem konwersji. Ponieważ pierwszym etapem cyklu zakupu jest często reklama w sieci reklamowej, model konwersji pochodzących z ostatniego kliknięcia może nie wykazywać faktycznej wartości reklam w sieci reklamowej Google. Nawet jeśli wyświetlenie reklamy w sieci reklamowej nie prowadzi bezpośrednio do konwersji pochodzącej z ostatniego kliknięcia, może wywierać znaczny wpływ na decyzje zakupowe użytkowników. Z tej analizy możesz dowiedzieć się, jak korzystać z raportu Konwersje wspomagane ścieżkami wielokanałowymi, aby oceniać, w jakim stopniu różne sieci dystrybucyjne Google Ads i miejsca docelowe w sieci reklamowej wspomagają – i dopełniają – konwersje.

Weryfikacja

  1. Przejdź do menu Konwersje > Ścieżki wielokanałowe > Konwersje wspomagane.
  2. W menu Konwersja na górze raportu (nad kartą Eksplorator) wybierz konwersje i (lub) transakcje, którym chcesz się dokładniej przyjrzeć.
  3. Za pomocą selektora Typ wybierz Google Ads.
  4. W menu Inne (nad tabelą) zmień podstawowy wymiar na Google Ads > Sieci dystrybucyjne reklam.
  5. Określ, czy Sieć partnerska ma wyższy współczynnik Wspomagające/ostatnie kliknięcie lub bezpośrednie konwersje od sieci wyszukiwania.
  6. W menu Inne zmień podstawowy wymiar na Google Ads > Domena miejsca docelowego.
  7. Kliknij kolumnę Wspomagające/ostatnie kliknięcie lub bezpośrednie konwersje, by sortować domeny według współczynnika w kolejności malejącej.

Działanie

Jeśli dla danego miejsca docelowego wartość parametru Wspomagające/ostatnie kliknięcie lub bezpośrednie konwersje jest bliska zera, oznacza to, że przyniosło ono bezpośrednio więcej transakcji sprzedaży i konwersji, niż tylko wspomogło. Warto rozważyć zwiększenie stawek dla miejsc docelowych o wartościach bliskich zera, by zwiększyć ich potencjał bezpośredniego wywoływania konwersji. Aby zapewnić odpowiedni budżet miejscom docelowym o dużej skuteczności, możesz również utworzyć dla nich nowe kampanie. Jeśli dane miejsce docelowe o dużej skuteczności jest automatycznym miejscem docelowym, dodaj je do swojej listy wybranych miejsc docelowych, by uzyskać nad nim pełniejszą kontrolę.

Miejsca docelowe, dla których wartość parametru Wspomagające/ostatnie kliknięcie lub bezpośrednie konwersje wynosi co najmniej 1, wspomogły większą liczbę transakcji sprzedaży i konwersji, niż przyniosły bezpośrednio. Pomyśl o zwiększeniu stawek dla tych miejsc docelowych, by polepszyć ich skuteczność we wspomaganiu konwersji. Zależnie od swoich celów reklamowych i modelu prowadzenia działalności możesz zwiększyć je o mniejszą kwotę niż w przypadku miejsc docelowych, dla których wartość tego parametru jest bliska zera.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?