Bài viết này trình bày về Universal Analytics. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới của Google Analytics, hãy tham khảo mục thuộc tính Google Analytics 4 trong trung tâm trợ giúp này.

Cách xác định phiên hoạt động trên web trong Universal Analytics

Thông tin này trong bài viết này chỉ áp dụng cho việc theo dõi web. Các tính toán này không áp dụng nếu bạn đang thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng SDK Analytics cho hệ điều hành trên thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về phiên hoạt động trong ứng dụng.

Việc hiểu khái niệm về phiên hoạt động trong Analytics rất quan trọng bởi vì nhiều tính năng, báo cáo và chỉ số phụ thuộc vào cách Analytics tính số phiên hoạt động.

Nội dung trong bài viết này:

Tổng quan

Phiên hoạt động là một nhóm các hoạt động tương tác của người dùng với trang web của bạn diễn ra trong một khung thời gian nhất định. Ví dụ: một phiên có thể có nhiều lần xem trang, sự kiện, tương tác trên mạng xã hội và giao dịch thương mại điện tử. Tìm hiểu thêm về các loại yêu cầu khác nhau trong Analytics.

Bạn có thể xem phiên như một vùng chứa cho các hành động mà người dùng thực hiện trên trang web của bạn.

Many interactions can happen within one visit.

Một người dùng có thể mở nhiều phiên. Các phiên đó có thể xảy ra trong cùng một ngày hoặc trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Ngay sau khi một phiên kết thúc, một phiên mới có thể bắt đầu. Có hai phương pháp kết thúc phiên hoạt động:

  • Hết hạn dựa trên thời gian:
    • Sau 30 phút không hoạt động
    • Vào lúc nửa đêm
  • Thay đổi chiến dịch:
    • Nếu người dùng truy cập thông qua một chiến dịch, thoát ra và sau đó truy cập trở lại thông qua một chiến dịch khác.

Hết hạn dựa trên thời gian

Một phiên hoạt động kéo dài trong bao lâu?

Theo mặc định, một phiên hoạt động kéo dài cho đến khi không có hoạt động nào trong 30 phút. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh giới hạn này với một phiên hoạt động kéo dài từ vài giây đến vài giờ. Tìm hiểu thêm về cách điều chỉnh cài đặt phiên.

Khi người dùng, giả sử là Bob, truy cập vào trang web của bạn, Analytics sẽ bắt đầu tính từ thời điểm đó. Nếu 30 phút trôi qua mà Bob không có bất kỳ loại tương tác nào thì phiên sẽ kết thúc. Tuy nhiên, mỗi khi Bob tương tác với một yếu tố (như sự kiện, tương tác trên mạng xã hội hoặc trang mới), thì Analytics sẽ đặt lại thời gian hết hạn bằng cách thêm vào 30 phút khác kể từ thời điểm tương tác đó.

Ví dụ

Giả sử Bob tương tác với trang web của bạn vào các khoảng thời gian sau:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Sau sự kiện 2, thời gian hết hạn phiên được đặt thành 14:34

Khi Bob truy cập vào trang web của bạn lần đầu tiên, phiên được đặt thành hết hạn lúc 14:31. Khi Bob tiếp tục thông qua trang web, xem trang và kích hoạt các sự kiện, mỗi yêu cầu bổ sung này chuyển thời gian hết hạn trước 30 phút.

Điều gì xảy ra nếu trong suốt một phiên vào trang web của tôi, Bob để trang mở trong khi anh ta nghỉ trưa 31 phút, sau đó trở lại để tiếp tục duyệt trang web?

Trong trường hợp này, phiên đầu tiên đã được mở khi Bob truy cập vào trang web sẽ kết thúc sau 30 phút vào lúc anh ta nghỉ trưa. Khi anh ta trở lại sau bữa ăn trưa và tiếp tục duyệt trang web, khi đó Analytics đặt hết hạn trong 30 phút mới và một phiên mới bắt đầu.

A new visit starts if a user doesn

Bob đã mua sản phẩm được nửa chừng khi anh ta rời khỏi trang web của bạn và đi ăn trưa. Sau đó, anh ta trở lại để hoàn tất giao dịch. Trang đích của phiên mới là trang thêm vào giỏ hàng.

Điều gì xảy ra nếu Bob để một trang mở trên trang web của tôi, nhưng chỉ dành 29 phút để nghỉ trưa trước khi tiếp tục duyệt trang web?

Khi Bob trở lại, phiên đã mở sẽ tiếp tục từ trang cuối cùng anh ta đã xem trên trang web của bạn (miễn là anh ta không trở lại thông qua một nguồn chiến dịch khác -- thông tin thêm về điều này bên dưới). Theo Analytics biết, anh ta chưa bao giờ rời khỏi trang web của bạn.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Bob đã mua sản phẩm được nửa chừng khi anh ta rời khỏi trang web của bạn và đi ăn trưa. Sự khác biệt trong lần này là vì anh ta đã trở lại trong vòng chưa đầy 30 phút, phiên cũ vẫn còn mở. Lưu ý rằng thời gian trên trang cho lần truy cập trang 2 (sản phẩm) là 29 phút, do thời gian trên trang được tính toán là khoảng thời gian chênh lệch giữa thời điểm bắt đầu các lần truy cập trang liên tiếp: lần truy cập trang 3 - lần truy cập trang 2 (14:31-14:02 = 00:29).

Hết hạn cuối ngày

Bob mở trang web của bạn lúc 11:50 khuya ngày 14 tháng 8 và thoát khỏi trang web của bạn vào lúc 12:10 sáng ngày 15 tháng 8.

Phiên đầu tiên sẽ kết thúc lúc 11:59:59 khuya ngày 14 tháng 8 và phiên thứ hai sẽ bắt đầu lúc 12:00 sáng ngày 15 tháng 8.

Cuối ngày được xác định theo tùy chọn cài đặt múi giờ của chế độ xem.

Hết hạn dựa trên chiến dịch

Mỗi khi nguồn chiến dịch của người dùng thay đổi, Analytics sẽ mở ra một phiên mới. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi phiên hiện tại vẫn còn mở (nghĩa là chưa đầy 30 phút), nếu nguồn chiến dịch thay đổi giữa phiên, thì phiên đầu tiên sẽ bị đóng và phiên mới sẽ được mở ra.

Giả sử Bob mở trang web của bạn theo thứ tự sau:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Analytics lưu trữ thông tin nguồn chiến dịch. Mỗi khi giá trị của chiến dịch được cập nhật, Analytics sẽ mở một phiên mới. Trong ví dụ trên, đầu tiên, Bob truy cập vào trang web của bạn thông qua từ khóa không phải trả tiền của Google Red Widgets, sau đó trở lại thông qua từ khóa phải trả tiền của Google Blue Widgets.

Mỗi cụm từ tìm kiếm cập nhật chiến dịch, do đó, mỗi từ khóa tương ứng với một phiên mới.

Nguyên nhân cập nhật cho chiến dịch là gì?

Nói chung, chiến dịch cập nhật bất kỳ lúc nào người dùng truy cập vào trang web của bạn thông qua công cụ tìm kiếm, trang web giới thiệu hoặc URL được gắn thẻ chiến dịch. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập trực tiếp không bao giờ cập nhật hoặc thay thế nguồn chiến dịch hiện tại, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm, trang web giới thiệu hoặc thông tin được gắn thẻ chiến dịch.

Tự động gắn thẻ Google Ads

Trong trường hợp tự động gắn thẻ Google Ads, mỗi lượt nhấp tạo ra một giá trị chiến dịch duy nhất (giá trị gclid). Vì mỗi lượt nhấp có giá trị gclid riêng, nên mỗi lượt nhấp được coi là một chiến dịch riêng biệt và tạo ra một phiên hoạt động mới.

Giới thiệu

Một chiến dịch mới được tạo mỗi khi người dùng nhấp vào đường liên kết đến trang web của bạn từ trang web giới thiệu.

Nếu Bob truy cập vào a.com và nhấp vào đường liên kết đến trang web của bạn, thì phiên hoạt động do anh ấy bắt đầu sẽ được tính cho lượt giới thiệu từ a.com. Nếu Bob ngay lập tức truy cập vào b.com và nhấp vào đường liên kết đến trang web của bạn, thì phiên hoạt động mới do anh ấy bắt đầu sẽ được tính cho lượt giới thiệu từ b.com.

Bạn có thể sử dụng quy tắc loại trừ giới thiệu để ngăn không cho lượt giới thiệu từ các trang web cụ thể tạo ra các phiên hoạt động mới.

Thẻ chiến dịch

Phương pháp hay nhất là sử dụng tính năng tự động gắn thẻ thay vì thẻ chiến dịch thủ công. Tuy nhiên, giả sử rằng bạn đã gắn thẻ chiến dịch trên Google Ads của mình theo cách thủ công với URL đích như sau:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Bob nhấp vào quảng cáo của bạn, đăng ký một phiên mới cho nhấp chuột đầu tiên. Tuy nhiên, không giống như tính năng tự động gắn thẻ, trong đó nhiều lần nhấp chuột vào quảng cáo có thể tạo ra nhiều phiên tương ứng, các giá trị thông số chiến dịch được gắn thẻ theo cách thủ công vẫn giữ nguyên cho mỗi nhấp chuột, do đó chiến dịch không được cập nhật cho mỗi nhấp chuột. Điều này giúp bạn có thể có nhiều lượt nhấp quảng cáo và chỉ có một phiên hoạt động.

Nếu quảng cáo trên mạng quảng cáo của bên thứ ba và sử dụng các thẻ chiến dịch thủ công, bạn phải lưu ý rằng mỗi lượt nhấp từ một người dùng trên các mạng đó có thể không tạo ra một phiên hoạt động tương ứng (nếu các lượt nhấp bổ sung xảy ra trong khung thời gian 30 phút). Đây là nguyên nhân phổ biến gây ra sự khác biệt về dữ liệu giữa Analytics và báo cáo sản phẩm khác.

Lưu lượng truy cập trực tiếp

Cuối cùng, giới thiệu nhanh về lưu lượng truy cập trực tiếp trong Analytics. Trực tiếp dưới dạng nguồn chiến dịch không bao giờ ghi đè nguồn chiến dịch đã biết hiện tại giống như công cụ tìm kiếm, giới thiệu hoặc nguồn chiến dịch sẽ thực hiện.

Lưu lượng truy cập trực tiếp tương tác với nội dung của bạn trong thời lượng phiên 30 phút có tác động tương tự như việc thoát khỏi trang web của bạn trong chưa đầy 30 phút. Phiên hiện tại mở và tiếp tục từ nơi nó thoát.

Xin lưu ý rằng báo cáo Phễu đa kênh xử lý lưu lượng truy cập trực tiếp theo cách khác với các báo cáo Analytics khác.

Tính toán chỉ số: Số phiên hoạt động và Số người dùng mới

Giá trị của chỉ số Số phiên hoạt động có thể ít hơn giá trị của chỉ số Số người dùng mới. Lý do là vì Số phiên hoạt động không tăng lên trong trường hợp một phiên hoạt động chỉ bao gồm các sự kiện không có lượt tương tác. Ngược lại, Số người dùng mới luôn tăng lên khi một phiên hoạt động của người dùng mới xuất hiện, ngay cả khi phiên hoạt động đó chỉ bao gồm các sự kiện không có lượt tương tác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false