Definícia webovej relácie v službe Analytics

Informácie uvedené v tomto článku sa týkajú iba sledovania webu. Tieto výpočty sa neuplatňujú, ak zhromažďujete údaje pomocou súpravy Analytics SDK pre mobilný operačný systém. Prečítajte si ďalšie informácie o reláciách aplikácií.

Pre ďalší postup je dôležité pochopiť, čo sa v službe Analytics považuje za reláciu, pretože mnoho funkcií, prehľadov a metrík závisí od toho, ako Analytics počíta relácie.

Obsah tohto článku:

Prehľad

Relácia je skupina interakcií používateľa na vašom webe, ktoré prebiehajú v určitom časovom rámci. Jedna relácia môže napríklad zahŕňať viaceré zobrazenia stránky, udalosti, sociálne interakcie a transakcie elektronického obchodu. Prečítajte si ďalšie informácie o rôznych typoch žiadostí v službe Analytics.

Pod pojmom relácia si môžete predstaviť súhrnnú množinu všetkých akcií, ktoré používateľ vykoná na vašom webe.

Many interactions can happen within one visit.

Jeden používateľ môže otvoriť viacero relácií. Takéto relácie sa môžu uskutočniť v rovnaký deň alebo počas niekoľkých dní, týždňov či mesiacov. Hneď ako sa skončí jedna relácia, je možné začať novú reláciu. Existujú dva spôsoby ukončenia relácie:

  • Časová platnosť:
    • po 30 minútach nečinnosti,
    • o polnoci.
  • Zmena kampane:
    • Ak používateľ navštívi web z jednej kampane, potom odíde a vráti sa prostredníctvom inej kampane.

Časová platnosť

Ako dlho trvá relácia?

Relácia predvolene trvá dovtedy, kým sa nezaznamená 30 minút nečinnosti, ale tento limit môžete zmeniť tak, aby relácia trvala iba niekoľko sekúnd alebo aj niekoľko hodín. Prečítajte si ďalšie informácie o úprave nastavení relácií.

Keď sa nejaký používateľ, povedzme Róbert, dostane na váš web, Analytics začne počítať od tohto momentu. Ak prejde 30 minút bez akejkoľvek interakcie od Róberta, relácia sa skončí. Pri každej interakcii Róberta s určitým prvkom (ako je napríklad udalosť, interakcia v sociálnej sieti alebo otvorenie novej stránky) však Google Analytics tento uplynutý čas obnoví pridaním ďalších 30 minút od okamihu tejto interakcie.

Príklad

Predpokladajme, že Róbert s vašim webom interaguje v nasledujúcich intervaloch:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Po udalosti č. 2 sa uplynutie platnosti relácie nastaví na čas 14:34

Keď Róbert prvýkrát navštívi vaše webové stránky, čas uplynutia platnosti relácie sa nastaví na 14:31. Ako tak Róbert prechádza vašimi webovými stránkami, zobrazuje jednotlivé stránky a spúšťa udalosti, každá z týchto ďalších požiadaviek posúva čas uplynutia platnosti o ďalších 30 minút.

Čo sa stane, ak si Róbert počas relácie na mojich webových stránkach spraví 31-minútovú obedňajšiu prestávku, počas ktorej nechá moje webové stránky otvorené, a potom sa vráti a bude pokračovať v ich prehliadaní?

V tomto prípade platnosť relácie, ktorá sa začala pri prvom otvorení webových stránok, uplynula po 30 minútach Róbertovej obedňajšej prestávky. Keď sa Róbert vrátil z obeda a pokračoval v prehliadaní webových stránok, služba Analytics nastavila nový 30-minútový čas uplynutia platnosti, t. j. začala sa nová relácia.

A new visit starts if a user doesn

Róbert sa v čase, keď opustil webové stránky a odišiel na obed, nachádzal na polceste k zakúpeniu produktu. Neskôr sa vrátil, aby dokončil transakciu. Vstupná stránka novej relácie bude stránka Pridať do košíka.

Čo sa stane, ak Róbert nechá stránku v rámci môjho webu otvorenú a odíde na obed, vráti sa však o 29 minút a bude pokračovať v prehliadaní?

Po návrate Róberta jeho prebiehajúca relácia pokračuje od poslednej stránky, ktorú zobrazil na vašom webe (za predpokladu, že sa nevrátil prostredníctvom iného zdroja kampane, o čom si povieme viac nižšie). Z pohľadu služby Analytics nikdy neopustil váš web.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Róbert sa v čase, keď opustil webové stránky a odišiel na obed, nachádzal na polceste k zakúpeniu produktu. Rozdiel je v tom, že sa vrátil skôr, ako uplynulo 30 minút, a stará relácia teda zostala otvorená. Treba poznamenať, že jeho čas na stránke v prípade zobrazenia stránky č. 2 (produkt) je 29 minút, keďže čas na stránke sa vypočítava ako rozdiel medzi spustením po sebe nasledujúcich zobrazení stránky: zobrazenie stránky č. 3 – zobrazenie stránky č. 2 (14:31 – 14:02 = 00:29).

Uplynutie platnosti na konci dňa

Róbert navštívi vaše webové stránky 14. augusta o 23:50 a opustí ich 00:10 15. augusta.

Prvá relácia končí 14. augusta o 23:59:59 a druhá relácia začína 15. augusta o 00:00.

Koniec dňa je určený nastavením časového pásma vo vašom zobrazení.

Platnosť na základe kampane

Kedykoľvek používateľ zmení zdroj kampane, Analytics otvorí novú reláciu. Je dôležité poukázať na to, že aj napriek tomu, že je stále otvorená existujúca relácia (pretože uplynulo menej ako 30 minút), pri zmene zdroja kampane sa prvá relácia ukončí a začne sa nová relácia.

Povedzme, že Róbert otvorí vaše webové stránky v nasledujúcom poradí:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Služba Analytics ukladá informácie o zdroji kampane. Pri každej aktualizácii hodnoty kampane sa v službe Analytics otvorí nová relácia. V príklade uvedenom vyššie Róbert najskôr navštívi vaše webové stránky prostredníctvom organického kľúčového slova Google – červené miniaplikácie a neskôr sa vráti prostredníctvom plateného kľúčového slova Google – modré miniaplikácie.

Každý hľadaný výraz kampaň aktualizuje, a preto každé kľúčové slovo zodpovedá novej relácii.

Čo vedie k aktualizáciám kampane?

Vo všeobecnosti možno povedať, že kampaň sa aktualizuje vždy, keď používateľ príde na váš web prostredníctvom vyhľadávača, sprostredkujúceho webu či webovej adresy označenej kampane. Priama návštevnosť však nikdy neaktualizuje ani nenahrádza existujúci zdroj kampane, ako je vyhľadávač, sprostredkujúci web či informácie označenej kampane.

Automatické značkovanie Google Ads

V prípade automatického označovania služby Google Ads generuje každé kliknutie jedinečnú hodnotu kampane (hodnotu gclid). Keďže každé kliknutie má svoju vlastnú hodnotu gclid, každé kliknutie sa považuje za samostatnú kampaň a vytvára novú reláciu.

Odkazujúce zdroje

Nová kampaň sa vytvorí vždy, keď používateľ klikne na odkaz na váš web zo sprostredkujúceho webu.

Ak Róbert navštívi web a.com a kliknite na odkaz na váš web, spustí tým reláciu pripísanú odkazujúcemu zdroju z webu a.com. Ak hneď potom navštívi web b.com a kliknite na odkaz na váš web, spustí tým novú reláciu pripísanú odkazujúcemu zdroju z webu b.com.

Pomocou vylúčení sprostredkovania môžete zabrániť vytváraniu nových relácií odkazujúcimi zdrojmi z určitých webov.

Značky kampane

Namiesto manuálnych značiek kampane sa osvedčilo používať automatické označovanie. Predpokladajme však, že ste kampane Google Ads manuálne označili koncovou webovou adresou, ako je táto:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Róbert klikne na vašu reklamu, ktorá zaregistruje novú reláciu na základe prvého kliknutia. Na rozdiel od automatického označovania, pri ktorom viaceré kliknutia na reklamu môžu generovať viacero príslušných relácií, hodnoty parametra manuálne označenej kampane ostávajú pre každé kliknutie rovnaké. Vďaka tomu je možné mať viacero kliknutí na reklamu a iba jednu reláciu.

Ak inzerujete v reklamných sieťach tretej strany a používate manuálne značky kampaní, mali by ste vedieť, že nie každé kliknutie jediného používateľa v týchto sieťach vygeneruje príslušnú reláciu (ak sa tieto dodatočné kliknutia uskutočnia v priebehu 30 minút). Toto je bežnou príčinou nezrovnalosti údajov v službe Analytics a v prehľadoch iných služieb.

Priama návštevnosť

Nakoniec si stručne povieme niečo o priamej návštevnosti v službe Analytics. Priama návštevnosť ako zdroj kampane nikdy neprepíše existujúci známy zdroj kampane, ako je vyhľadávač, sprostredkovanie alebo zdroja kampane.

Priama návštevnosť, pri ktorej používatelia interagujú s obsahom v rámci relácie trvajúcej 30 minút, má rovnaký účinok ako opustenie webu na menej než 30 minút. Existujúca relácia sa otvorí a pokračuje tam, kde sa predtým skončila.

Upozorňujeme, že prehľady viackanálových lievikov spracúvajú priamu návštevnosť inak ako iné prehľady Analytics.

Výpočty metrík: Relácie a Noví používatelia

Hodnota metriky Relácie môže byť nižšia ako hodnota metriky Noví používatelia. Dôvodom je to, že hodnota metriky Relácie sa nezvyšuje v prípadoch, keď relácia pozostáva iba z udalostí bez interakcií. Hodnota metriky Noví používatelia sa naopak zvýši pri každej novej relácii používateľa, aj keď relácia zahŕňa iba udalosti bez interakcií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?