Dostosowywanie plików cookie w eksperymentach

Ta informacja dotyczy tylko metod śledzenia ga.js i urchin.js.

Każde dostosowanie domeny, ścieżki lub skrótu pliku cookie musi zostać odzwierciedlone zarówno w kodzie śledzenia Analytics, jak i kodzie eksperymentu, jeśli są one używane na tej samej stronie. Skorzystaj z tych wskazówek:

Modyfikacja Wykorzystanie Przykład asynchronicznego kodu JavaScript Przykład tradycyjnego kodu ga.js Przykład kodu urchin.js
Domena pliku cookie Ustawia domenę, w której zapisywane są pliki cookie Analytics. Domyślnym ustawieniem jest domena obecnej strony internetowej (bez uwzględnienia subdomen). _gaq.push(['_setDomainName', '.foo.com']); Tracker.setDomainName(".foo.com"); _udn = ".foo.com";
Ścieżka pliku cookie Ustawia ścieżkę, w której zapisywane są pliki cookie Analytics. Domyślnym ustawieniem jest „/”. _gaq.push(['_setCookiePath', '/bif/a']); Tracker.setCookiePath("/bif/a"); _utcp = "/bif/a";
Identyfikacja numeryczna pliku cookie Określa, czy pliki cookie Analytics mają przedrostek kodu skrótu charakterystycznego dla domeny pliku cookie. Domyślnym ustawieniem jest „on”. _gaq.push(['_setAllowHash', false]); Tracker.setAllowHash(false); _uhash = "off";

Aby wprowadzić niezbędne dostosowania w skrypcie eksperymentu, dodaj również odpowiednie dostosowania kodu urchin.js tuż przed skryptem eksperymentu. (Uwaga: skrypt eksperymentu wymaga dostosowania typowego dla kodu urchin.js, niezależnie od tego, czy w skryptach śledzenia korzystasz z modyfikacji kodu ga.js, czy urchin.js.). Przykłady:

<script>
 _udn = ".foo.com";
 _utcp = "/bif/a";
</script>

<script>
 ... Zawartość skryptu eksperymentu...
</script>
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?